Serenite Lapriyè Li adrese a Reinhold Niebuhr ki te yon filozòf Ameriken, teyolojyen, ak ekriven.

Priyè sa a ki te vin trè popilè sèlman fraz premye li yo, li gen orijin li nan Dezyèm Gè Mondyal la byenke istwa yo ki ale nan lapriyè sa a se yon ti jan varye, verite a se ke, tankou tout lapriyè, li se pwisan ak itil pou tout moun. Moun ki mande nan lapriyè kwè ke sa nou mande yo pral akòde.

Kèlkeswa sa vre istwa a ki te make kòmansman pawòl sa yo nan lapriyè, nou kwè ke jouk jòdi a li se nan gwo benefis pou tout moun ki kwè ak deklare yon lafwa katolik.

Yo te ba nou zam espirityèl pou apwopriye yo e se pa pou panse men pou aji, priye ak kwè ke Bondye fè rès la. 

Lapriyè serenite Ki objektif la? 

Serenite Lapriyè

Serenite se yon eta nan kalm konplè ki ale byen lwen dèyè yon trankilite feigned ak supèrfisyèl.

Nou pa ka di ke nou trankilite lè anndan nou se dezespere wè chanjman sa yo nou imajine reyèl.

Se pa yon serenite vre men yon eta ipokrizi kote anpil fwa nou tonbe mal ap eseye lwe sa nou pa genyen. 

Yon eta konplè pou lapè ak konfyans nan bondye sa pèmèt nou kontinye kwè nan li menm si nou wè sa nou wè. Serenite nan Bondye mennen nou kwè.

Pa gen okenn fason yo dwe trankilite lè nou pa kwè nan Bondye, konplè ak vre serenite soti nan men yon moun ki konnen nou depi nan konmansman an nan tan kap vini nou an.

Lapriyè nan serenite konplè 

Bondye, ban mwen trankilite pou aksepte bagay mwen pa ka chanje, kouraj pou chanje bagay mwen ka chanje ak bon konprann pou konnen diferans lan; k ap viv yon jou nan yon tan, jwi yon sèl moman nan yon tan; aksepte advèsite kòm yon chemen nan lapè; mande, jan Bondye te fè sa, nan mond peche sa a jan li ye a, epi li pa tankou mwen ta renmen li yo dwe; kwè ke Ou pral fè tout bagay sa yo byen si mwen rann tèt mwen nan volonte ou; Se konsa, mwen ka rezonab kè kontan nan lavi sa a ak èkstrèmeman kontan avèk ou nan pwochen an.

Amèn.

Pran avantaj sou pouvwa lapriyè nan serenite konplè.

Serenite nan moman sa yo kote anprèsman nan lavi chak jou sanble konsome nou se yon privilèj ke nou dwe goumen prezève li.

Nou ka prezante ak sitiyasyon ke nou vle vòlè lapè a, ki destabilize kè a, pou ka sa yo gen lapriyè espesyal la nan serenite konplè. 

Li enpòtan pou nou konnen ke Bondye pa fè anyen mwatye wout epi ke li kapab ke kounye a nou pa wè mirak la fini menm bagay la tou nou dwe kontinye mete konfyans yo nan Bondye ke li konnen ki jan ak nan ki moman li pral deplase moso yo an favè nou an. 

Serenite lapriyè San Francisco de Asís 

Seyè, fè m 'yon enstriman nan lapè ou: kote ki gen rayi, mwen mete lanmou, kote ki gen ofans, mwen mete padon, kote ki gen dezakò, mwen mete tèt yo ansanm, kote ki gen erè, mwen mete verite, kote ki gen dout, mwen mete konfyans, kote gen dezespwa, mwen mete espwa, kote gen fènwa, mwen mete limyè, kote gen tristès, mwen mete kè kontan.

O, Mèt, se pou mwen pa chèche tèlman bagay pou m jwenn rekonfò ak konfò, pou mwen konprann tankou pou konprann, pou mwen renmen tankou pou renmen.

Paske yo bay yo, yo bliye, yo jwenn, padonnen yo padonnen, ak mouri leve nan lavi etènèl.

amèn

Saint Francis nan Assisi se youn nan pèp Bondye a ki legliz Katolik renmen anpil depi li te enstriman Bondye a beni anpil lavi ak tout fanmi yo.

Li se ke yo dwe yon ekspè nan ka difisil, nan moun ki sanble vòlè lapè nou an. Mache li isit la sou latè te soumèt, toujou ak yon kè lage ak sansib a vwa Bondye a.

Yo mande l, pami lòt bagay, pou ranpli nou ak trankilite, pou ban nou kapasite pou nou wè reyalite epi pou nou kontinye kwè, pou nou kontinye kwè nan mirak.

Rete avèk trankilite ak trankilite entak paske gen yon moun ki pwisan ki pran swen mwen ak fanmi mwen ak zanmi yo nenpòt ki lè.

Sa ta dwe lapriyè nou an, lapriyè chak jou nou yo ak kèlkeswa ki jan move tout bagay sanble, kite a kenbe yon kè trankilite anba a epi kwè ke Bondye ede nou nan tout tan.  

Serenite ak trankilite lapriyè 

Papa nou ki nan Syèl la, lanmou ak janti, Bondye, bon Papa nou, mizèrikòd ou enfini, Senyè avèk ou mwen gen tout sa mwen bezwen, avèk ou bò kote mwen, mwen pi fò epi mwen santi mwen akonpaye, kidonk mwen sipliye ou pou w mèt kay nou. kay, nan lavi nou ak kè nou, rete ak règ Papa Bondye nan mitan nou ak trankilite nan santiman nou yo ak nanm nou.

Mwen ...... Avèk tout konfyans total nan Ou e avèk fidelite yon timoun ki renmen Papa li, mwen sipliye ou pou ou fè favè ou ak benediksyon sou nou, inonde nou avèk kalm ak serenite, veye sou rèv nou yo, akonpanye nou lannwit, veye etap nou yo , gide nou pandan jounen an, ban nou sante, trankilite, lanmou, sendika, kè kontan, fè nou konnen kijan pou nou rete fidèl ak zanmitay youn ak lòt, ke nou rete ini nan lanmou ak tolerans e ke nou gen nan kay sa a lapè ak bonè ke nou anvi.

Pèmèt Vyèj Mari a Benediksyon, Manman Pitit ou beni ak Manman renmen nou an, vlope nou ak Santa sak pwoteksyon li yo ak ede nou lè diferans ki separe ak trist nou, pèmèt men dous ak sansib li rekonsilyasyon men yo rale nou lwen diskisyon ak konfwontasyon, kite l 'rete avèk nou e ke li dwe refij nou an nan figi nan advèsite.

Seyè voye zanj lan nan lapè nan kay sa a, pote nou kontantman ak amoni konsa ke li transmèt Lapè ke sèlman Ou konnen ki jan yo ban nou epi ede nou nan chay nou yo ak ensètitid, se konsa ke, nan mitan tanpèt yo ak nan pwoblèm, nou ka gen konpreyansyon nan kè ak panse.

Seyè, gade nou ak plezi epi ban nou favè ou ak benediksyon, voye nou èd nan moman sa yo nan mizè ak fè pwoblèm sa yo ak diferans nou ale nan gen yon solisyon rapid ak favorab, espesyalman mwen mande jenewozite enfini ou:

(mande avèk imilite ak konfyans sa ou vle jwenn)

Pa janm abandone nou paske nou bezwen ou, ke renmen benefisye ou, jistis ou ak fòs akonpaye nou epi bay estabilite nan chak moman; Se pou Prezans vivan ou gide nou epi montre nou pi bon chemen an, pou amoni ou transfòme nou soti anndan an epi fè nou vin pi bon ak lòt moun, ede nou Seyè, chak moman nan lavi nou, lanmou ak lafwa pi fò ak pi gran e Ban nou sa li pran pou chak swa lè nou ale nan dòmi nou konnen kijan pou di ou mèsi pou tout bagay ou ban nou.

Padonnen defo nou yo epi bay nou pou nou kontinye viv nan lapè sen, pou nou ka pwoteje nou tout sous lanmou nou yo, se pou esperans nou mete nan nou yo pa anven ak konfyans nou toujou rete fèm nan nou.

Mèsi Papa nou ki nan Syèl la.

Amèn.

Lapriyè lapriyè a nan trankilite ak trankilite avèk lafwa.

Bondye toujou pran swen nou, se poutèt sa nou dwe fè konfyans ke li ap fè volonte l 'nan lavi nou tout tan tout tan an.

Nou dwe enkyete pou toujou gen nan lide nou yon panse nan lapè, yon panse ki jenere trankilite ak konfyans. 

Lide a se yon chan batay kote nou souvan tonbe menm si nou eseye parèt otreman. Li pa respekte sitiyasyon an epi pa fè anyen paske nou kwè.

Li se aji ak sekirite konplè, avèk konfyans ak trankilite byenke je m 'wè yon lòt bagay mwen konnen ke Bondye, Kreyatè Papa a ap fè yon bagay an favè mwen tout tan paske li renmen mwen.  

Serenity Prayer Alcoholics Anonymous: Sòm 62

01 Soti nan direktè lekòl la. Nan style la nan Iedutún. Sòm David la.

02 Sèlman nan Bondye repoz nanm mwen, paske nan men li vini delivre mwen;

03 Sèlman li se wòch mwen ak sali mwen, fòtrès mwen: mwen p'ap ezite.

04 Konbyen tan ou pral foule soti nan yon nonm tout ansanm, chire l 'tankou yon miray ki bay chemen oswa yon miray ranpa?

05 Yo sèlman panse sou frape m 'desann soti nan wotè mwen an, epi yo pran plezi nan manti a: ak bouch yo, yo beni, ak kè yo yo madichon.

06 Repoze sèlman nan Bondye, nanm mwen, paske li se espwa mwen;

07 Sèlman li se wòch mwen ak sali mwen, fòtrès mwen: mwen p'ap ezite.

08 Soti nan Bondye vini sali mwen ak tout bèl pouvwa mwen, li se wòch fèm mwen, Bondye se refij mwen.

09 pèp li a, mete konfyans yo nan li, kite kè l 'soti devan l', ke Bondye se refij nou an.

10 Moun pa gen anyen ki plis pase yon souf, chèf yo se aparans: tout ansanm sou echèl la ta monte pi lejè pase yon souf.

11 Pa mete konfyans nan opresyon, pa mete ilizyon nan vòl; e menm si richès ou yo grandi, pa ba yo kè.

12 Bondye te di yon sèl bagay, ak de bagay mwen te tande: «Bondye gen pouvwa a

13 epi Senyè a gen favè a; ke ou peye chak moun dapre zèv li yo ».

https://www.vidaalterna.com/

Serenite konpare ak kapasite pou rete kalm nan mitan tanpèt la, nan kwè ak konnen ke Bondye pran swen nan nou.

Nan moman dezespwa li enpòtan pou nou gen nan lapriyè sa a nan lide e ke nou ka mete l an pratik nenpòt ki lè.

Li pa mande pou yon espas espesifik oswa anviwònman priye ak mwens lè nou gen nanm nan oswa kè fatige pa mank de trankilite.

Nan sa yo omentos ke nou panse nou pral pèdi kontwòl, yon lapriyè kapab chanje kou nan istwa an favè nou an, ou jis gen kwè.

Konklizyon

Pa janm bliye gen lafwa.

Mete konfyans nou nan Bondye ak nan tout pouvwa li.

Kwè nan fòs la soti nan lapriyè nan trankilite konplè. Se sèlman lè sa a li pral simonte move tan yo.

Plis priyè: