Lapriyè pou ofrann Nan moman rann byen nou yo devan prezans Seyè a, li trè enpòtan.

Ofrann yo ka kite nan lotèl la legliz oswa depo oswa nou ka ba yo dirèkteman nan yon moun espesifik men nou dwe toujou kenbe nan tèt ou ke Seyè a merite yon pòsyon nan pwogrè finansye nou yo. 

Lapriyè pou ofrann

 Sa a se yon prensip ke nou wè nan Bib la ak ki pote benediksyon multitud nan lavi nou. Nan fè yon ofrann nou ap bay nan favè Bondye ke nou resevwa nan favè Bondye a ak yo ta dwe fè ak yon kè kontan paske sa a se donatè a ke Seyè a beni. 

1) Lapriyè pou ofrann ak ladim

«Papa nou ki nan Syèl la,
Jodi a nou pote ofrann nou yo nan pi bon nan revni nou yo ak pwodiksyon nou an.
Nou mete sou kote yon pòsyon nan pwofi nou an, nan pwopòsyon an ak ki ou te mache byen nou. 
Gade ak plezi ki sa nou ofri ou nan jou sa a.
Nou te pwomèt ak bouch nou ke nou ta sèvi ou, se konsa nou volontèman pote ou ofrann nou yo.
Nou konprann ke sa a se yon moman solanèl devan ou, epi nou trete avèk reverans sa nou delivre jodi a.
Bondye, nou bay glwa akòz non ou; Se poutèt sa nou pote ofrann sa yo ak vini nan tribinal ou.
Mèsi pou rafine ak pirifye lavi nou, paske jodi a nou konprann ke ofrann sa yo yo ofri nan jistis pou grandè ou ak souverènte ou. 
Se pou manifestasyon adorasyon nou an fè ou plezi.
Nou bay glwa akòz non ou jan nou pote ofrann nou yo ak vini devan prezans ou; nou adore ou o Seyè!
Jodi a nou pral jwi te kontribye ak ofrann volontè, paske avèk tout kè nou fè sa.
Nan non Jezi,
amèn
«

Priye lapriyè sa a pou ofrann ak ladim ak gwo lafwa.

Ofrann ak ladim yo se yon prensip biblik ki fèt sèlman pa revelasyon paske li se souvan yon kesyon de kritik ki gen prensip sa yo ak aplike yo nan lavi chak jou yo.

Nan Bib la nou wè ke moun ki depoze ladim yo se moun rich nan tout sans lavi. 

Ofrann yo ka tout bagay ki soti nan kè nou, men ladim, ki fè pati nan Seyè a, konstitye dis pousan nan pwofi nou an, si wi ou non monetè oswa otreman.

Pawòl la anseye nou ke Bondye li menm reprimande devourer a pou nou toutotan nou konfòme pa delivre ladim nan yon fason apwopriye ak ak yon kè plen ak kè kontan. 

2) Lapriyè pou ofri bay Bondye

«Seyè a di ou mèsi pou tout sa ou ban mwen, pou tout sa ou te fè m 'grandi.
Mwen konnen ke pafwa mwen pa trè rekonesan pou ou, men fwa sa a mwen pral.
Tout bagay mwen ranmase jodi a grandi gras a ou.
Ou fè m 'yon pi bon moun.
Mèsi pou fanmi mwen, zanmi m 'yo, moun pre m' yo.
Mèsi pou ban mwen yon lòt jou nan lavi, 
Yon lòt jou pou fè lwanj pou ou, pou ou renmen, pou renmen ou.
San ou pa ta pèsonn, mèsi Seyè. 
Mwen pa janm ka peye dèt mwen ba ou, pou peye ou pou tout sa ou ban mwen.
Amèn.«

Ofrann yo, menm si nou kite yo nan magazen an oswa bay li nan yon lòt moun, li se menm Bondye ki resevwa li nan syèl la e li pral ban nou rekonpans lan dapre richès li menm li gen nan laglwa.

Apèl la se fè ofrann yo ak yon kè kontan paske mo a di nou ke li beni donan an kè kontan Se poutèt sa nou pa ka bay yon bagay ak yon kè plen anmè men kontan pou sa nou ap bay.

3) priyè echantiyon pou ofrann

«Seyè
Jodi a nou pote ofrann nou yo ak kichòy nou yo pi bon nan revni nou yo ak pwodiksyon nou an.
Nou mete sou kote yon pòsyon nan salè nou yo, 
menm pwopòsyon ke ou ban nou pou fè nou mache.
Gade ak plezi ak renmen ki sa nou ofri ou nan jou sa a.
Nou te pwomèt ak bouch nou ke nou ta sèvi ou, 
Se poutèt sa nou volontèman ak selflessly pote ou ofrann nou yo.
Nou konprann ke sa a se yon moman seremoni devan ou,
e nou trete avèk koutwazi ak swen sa nou delivre jodi a.
Bondye, nou bay glwa akòz non ou; 
Se poutèt sa nou pote ofrann sa yo ak vini nan tanp ou.
Mèsi pou adousi, pirifye ak pwoteje lavi nou, 
paske jodi a nou konprann ke ofrann sa yo yo ofri nan jistis pou grandè ou ak souverènte ou.
Se pou manifestasyon adorasyon nou an fè ou plezi.
Nou bay tout bèl pouvwa a akòz non ou jan nou pote ofrann nou yo ak vini devan prezans ou, nou adore ou Seyè.
Jodi a nou pral jwi te kontribye ofrann volontè ak kichòy, paske ak kè tout nou fè sa.
Nan non Jezi.
amèn«

Nan sans sa a, nou wè menm pawòl Bondye a gen anpil egzanp. Youn nan yo ak pi fò nan nou wè l 'nan menm Abraram nan ki se li te ye tankou papa la nan konfyans nan Bondye, li te fè tès ak te kapab delivre pwòp pitit gason l' si Seyè a ism pa ba l 'yon ti towo bèf yo ofri l'. 

Isit la nou wè egzanp obeyisans ak tankou sa a gen anpil plis ki soti nan moun nou ka aprann ansèyman enpòtan pou tout rès lavi nou. 

Ki sa lapriyè pou ofrann pou? 

Nou priye nan moman ofrann pou sa Senyè a beni aksyon nou fè a. Se pou Bondye a menm ki miltipliye finans nou an, gide nou bay li bay moun ki bezwen li yo ak pou ke nou toujou gen ke dezi nan kè nou bay yon ofrann. 

Li enpòtan konnen ke ofrann yo pa toujou nan lajan kach, men yo ka fè ak nenpòt ki bagay. Pa egzanp, li trè komen pou w wè ofrann fwi oswa flè e tout sa Senyè a resevwa. 

Ki jan poum priye pou ofrann kretyen yo?

Sa a, tankou  tout priyè yoLi dwe fè soti nan fon lanmè a nan kè nou ak tout konsyans sou sa nou ap fè.

Anpil fwa, kòm ofrann lan se yon bagay fizik, nou pa okouran ke li se yon zak espirityèl ak sa a se yon prensip ke nou pa ka bliye nan nenpòt fason paske li se Bondye li menm ki resevwa ofrann nou yo ak ki moun ki va ban nou rekonpans la selon richès li nan tout bèl pouvwa 

Yon lapriyè pou ofrann pwisan ak ladim yo se youn ki fèt ak konfyans nan Bondye, kwè ke Bondye li menm ap koute nou epi yo te tèt li moun ki ba nou repons lan nan sa nou ap mande pou yo, kit li fizik oswa espirityèl, nou dwe toujou priye nanm nan epi konekte dirèkteman ak Bondye chak kreyatè pwisan ak pwopriyetè tout bagay sa yo. .  

Plis priyè: