Lapriyè pou beni manje Li se yon tradisyon ki rete valab jouk jodi a nan tout fanmi yo.

Li se yon pati nan fòmasyon an nan timoun yo ak se yon bagay ki menm nan lekòl yo aplike kòm ansèyman.

Enpòtans pou fè lapriyè sa a se nan rekonesans, nan evalye manje nou dwe konsome ak nan mande pou moun ki pa genyen li.

Li se yon jès gras a Bondye ki se moun ki ban nou fòs pou nou ale nan travay, pou nou achte manje, pou nou ban nou sajès pou nou prepare yo ak benediksyon pou nou gen yon fanmi pou pataje yo.

Nan ka kote pa gen yon fanmi bò tab la, nou toujou dwe rekonesan paske gen moun ki pa ka manje, ki se pa paske yo pa gen men yo paske yo pa kapab pou rezon sante oswa lòt sikonstans, sa a te fè nou santi nou rekonesan ak yon sèl Youn nan jès ki demontre sa a se di yon ti priyè anvan ou manje. 

Lapriyè pou beni manje Èske li fò?

Lapriyè pou beni manje

Tout priyè yo pisan osi lontan ke yo fè kwè nan pouvwa yo.

Benediksyon manje se yon zak lafwa nan ki nou pa sèlman remèsye men tou mande pou manje tonbe byen nan kò nou an, sede, pou yo pa sispann yo te nan tablo nou yo ak bay nou ak benefis yo nitrisyonèl sa ... Pote chak youn nan yo.

 Nan vire nou ka mande tou pou moun ki nan bezwen epi yo pa gen manje sou tab yo, ki ka sèlman manje ti mòde nan manje, nou mande pou moun ki pa gen bay pitit yo, pou moun ki grangou epi yo pa gen la. resous yo asire li.

Lapriyè pou beni manje ak manje se fò depi gen lafwa.

Kòm ou ka wè, li se pa sèlman bay mèsi pou manje, li se yon zak lafwa ak lanmou pou lòt moun kote nou mete tèt nou nan plas la nan lòt la epi mande pou yo bezwen yo.

Lè yo fè yon lapriyè okouran de bezwen yon lòt e nou mande pou nou egal nou demontre lanmou pou Bondye nan lavi nou.

Lapriyè pou beni manje

Seyè, Bondye; medya pou ke nan tablo sa a gen yon echanj fratènèl ant envite yo;

Defann pou manje ou bay nou jodi a pou nou fè jis pwofi;

Se pou l 'ki poko manje Eseye fwi nan kreyasyon bèl ou.

Nou renmen ou Bondye Papa a, epi nou remèsye ou enfiniman pou pataje ke jodi a ou bay nou.

Amèn.

https://www.devocionario.com/

Nou ka kòmanse lapriyè a nan di mèsi pou opòtinite Bondye ban nou pou nou ka nouri tèt nou kòrèkteman.

Lè sa a, nou ka mande pou moun sa a ki te pran pwoblèm nan prepare manje a pou nou ka konsome li, pou youn nan moun ki te ede nan tout pwosesis la pou ke manje sa yo rive nan tab nou an.

Nou mande pou moun ki pa gen epi mande pou pen an chak jou yo dwe depoze nan men chak moun ak, finalman, nou remèsye ankò mirak la nan lavi.

Lapriyè pou di mèsi pou manje 

Papa sen; jodi a nou mande ou

Se pou ou rantre nan nou sou tab sa a epi beni pen ke nou pral goute nan yon moman; Sa vle di ke sa yo se fwi nan sante nou yo ak pa abandone moun ki kounye a lit yo ka resevwa yon mòde.

Nou fè lwanj ou, Seyè, ak favè nou an, se kout pou Ki jan chans nou yo pou manje sa yo!

Di nou nan renmen ou ak limyè wout la ki mennen nan chanm ou.

Amèn.

Rekonesans se yon vèti ki trè kèk demontre jodi a, nou ap viv nan yon mond ki pral nan gwo vitès ak trè kèk sispann bay mèsi.

Nan pawòl Bondye a gen yon istwa ki rakonte istwa kèk leprevè moun Jezi te akòde mirak gerizon an epi sèlman youn rete pou di mèsi.

Anpil fwa sa rive nan lavi nou.

Nou sèlman pran swen sou manje, manje tèt nou men pa bay mèsi epi li se yon bagay ki gen yon nesesite nan lavi nou.

Lapriyè nan manje 

Beni jou sa a, papa renmen anpil, Pou tout moun ki nan tablo sa a;

Beni moun ki te pare manje; Beni yon moun ki te pèmèt yo rete isit la; Beni, nan adisyon, youn nan moun ki te kiltive chak nan sa yo.

Papa sen! Pou fòtin ou ban nou jodi a, nou gen anpil rekonesans e nou gen yon sansibilite enfini nan adorasyon ak lwanj pou pen ke ou mete sou tab sa a jodi a.

Amèn.

Pi bon egzanp nan lapriyè pou manje wè nan menm Jezi, moun Nazarèt la ki remèsye pou manje yo boule.

Gen mirak ki ap tann pou yon lapriyè yo rive jwenn nou ak mirak la nan manje chak jou ka youn nan yo.

Nan moman sa yo ki sanble yo te tèlman difisil remèsye pa yon lapriyè privilèj pou yo gen manje a nou bezwen se yon zak lafwa ak lanmou pou Bondye.

Èske mwen ta dwe priye tout priyè yo?

Ou sèlman bezwen priye yon lapriyè pou beni manje a yon fwa anvan chak repa. Kisa ou ka fè se priye yon priyè diferan nan chak repa.

Li ka varye de jou an jou, semèn a semèn oswa menm mwa a mwa.

Toujou sonje ke bagay ki enpòtan se gen konfyans nan Bondye nan Seyè nou an. Lafwa ak kwayans se baz nenpòt priyè.

Plis priyè: