Priyè pou Sen Trinite a Katolik pou lanmou, ka difisil ak ijan ak pwoteksyon se youn nan pi pwisan an depi li mande Papa a, Pitit la ak Sentespri a sanble.

Pawòl Bondye a montre nou yon Papa Bondye tout bagay sa yo, Lè sa a, entwodwi nou nan Jezi Kris la ki se menm Bondye a te fè moun, te nan mitan nou epi li te bay lavi l 'pou dedomajman pou la limanite, lè li te ale nan syèl la li kite nou nan Lespri Bondye a. Santo e kounye a, nou ka konte sou tout twa.

Papa a ak Pitit la yo nan syèl la ak Sentespri a deplase nan kè nou tankou dife.

Legliz Katolik la gen yon seri de lapriyè ki dirije espesyalman pou twa ki ansanm yonn, divin divinité.

Yo se lapriyè ki monte nan ka divès kalite kote men moun nan epi yo pa ka travay ak Lè sa a, nou depann sou yon lapriyè paske se sèlman yon mirak Bondye a ase. 

Lapriyè pou Sen Trinite a Ki moun ki Trinite Sentespri a?

Priyè pou Sen Trinite a

Sendika Papa a; Pitit ak Lespri Sen se moun ki fè moute Sen Trinite a.

Aparisyon li yo te gradyèl ak nou ka wè yo nan tout la Biblia.

Nan kòmansman an, nan jenèz Bondye a parèt kreye syèl la ak latè a ak tout vivan.

Lè sa a, nan levanjil yo nan ... Nouvo Testaman nou wè ke Jezikri rive, ki te fèt nan yon jenn fi pa travay la ak favè nan Sentespri a. 

Se la nou kòmanse konnen tout lavi nan Sovè a, lè sa a lè li mouri, resisite ak moute nan syèl la, li kite nou pwomès la nan Sentespri a, men sa a te manifeste sèlman apre yon tan nan jou Lapannkòt la rakonte nan liv Travay Acts Apot e kontinye akonpaye nou jouk jòdi a. 

Trinite pwisan ki bay nou demann yo nan kè nou, sa yo ki anpil fwa nou fè soti nan nanm lan.

Sen Trinite a toujou pare pou koute nou.

Lapriyè pou Sen Trinite Katolik la

Mwen adore ou, Sentespri paraclito, pou Bondye mwen ak Seyè, e mwen remèsye ou enfiniman ak tout tribinal la nan syèl la nan non an nan Vyèj la Benediksyon, madanm renmen ou pou tout kado yo ak privilèj ak ki ou dekore l ', espesyalman pou ki pafè ak diven. charite ak ki ou anflame pi apa pou li ak pi bon kè nan zak la nan Sipozisyon pi bèl pouvwa li nan syèl la; e avèk imilite mwen sipliye ou nan non madanm ou ki inmaculée, banm favè pou padone m tout peche grav mwen komèt depi premye moman mwen te kapab fè peche; nan prezan an, nan ki mwen gen gwo lapenn enfiniman, ak objektif la nan mouri olye ke ofanse Maji diven ou ankò; ak pou pi wo merit yo ak pwoteksyon ki pi efikas nan madanm ki pi renmen ou, mwen sipliye ou ba mwen ak N. kado ki pi presye nan favè ou ak renmen diven, akòde m 'limyè sa yo ak èd patikilye ak ki Providence etènèl ou te Predetermined sove m', ak mennen m 'nan wi

Priyè a nan Trinité nan Sentespri Katolik gen efè imedya.

Lapriyè, yon zam pwisan ki fè pati sèlman pou moun nan nou ki te kwè nan pouvwa Seyè a.

Pwisan zouti ke Legliz Katolik la te konnen ki jan yo itilize ak ki kite nou yon modèl, yon egzanp pou nou konnen ki jan yo mande, ki mo yo itilize. 

Lapriyè se pa move, yo se yon opòtinite pou yo itilize nan lapriyè, pou aprann priye kòrèkteman, se poutèt sa priyè egziste pou gide nou nan pwosesis la. 

Lapriyè pou Trinité Sentespri a pou renmen 

Nan non Papa a ak Pitit la ak Sentespri a, amèn.

Sen Trinite, kòmansman ak fen nou an, fòs mwen ak èd mwen ak èd divin mwen, ki rete nan kè m epi ki prezan nan nanm mwen epi ki anvlòp tout moun.

Benediksyon Trinite Bondye a, merite nan tout onè, tout bèl pouvwa ak lwanj, mwen kwè nan pouvwa ou, Bondye Papa a, Bondye Pitit la, Bondye Sentespri a.

Mwen fèmen je fèmen konfyans kado ou yo e mwen espere nan ou, ak espwa mwen ak charite mwen mete nan men ou, ede m 'ogmante konfyans mwen ak chak jou ak renmen ou gen yon moun pi bon ak reveye plen nan ankourajman ak antouzyasm.

Bondye beni, ou se sous ki soti nan ki renmen ak lavi sous, ke ou te kreye nou dapre imaj ou ak resanblans, e ke nan lanmou pou nou ou te voye Bondye Pitit la pou ke ak lavi l 'li te ka delivre nou epi delivre nou anba peche, mwen ...

(Di non ou)

Mwen ba ou ak konsakre tout sa ki rete nan ke yo te mwen ak anpil regrèt mwen mande w padonnen m 'pou tout erè sa yo mwen te fè ak pou peche yo mwen te pran angajman jouk jòdi a ak ki separe m' nan men ou.

Sentespri Trinité, mwen sipliye ou gen mizèrikòd pou mwen, epi ban mwen èd ou, pou nanm mwen ranpli ak trankilite, transfòme m nan yon pasyan, konpreyansyon, enb ak abiye avèk bonte ou.

Benediksyon pou Sentespri a, sous tout konfò, mwen mande ou pou anrichi nanm mwen avèk abondans kado ou yo.

Ou se espwa mwen ak plak pwotèj mwen nan batay mwen yo, ou se fòs mwen nan advèsite ak enkyetid.

Pou rezon sa a mwen vini sou jenou mwen anvan ou mande ou pou tanpri lonje men ou pou èd ak lapriyè pou m 'devan Bondye Papa a resevwa èd memwa l' yo.

Sentespri ki nan Syèl la, renouvle fòs mwen epi ogmante kouraj mwen pou kontinye batay sa a mwen fè fas a, tanpri panche zòrèy ou nan direksyon pou lapriyè m 'yo epi akòde m' sa mwen vle epi mande ou nan jou sa a.

Tanpri, limyè nan kè mwen renmen Bondye ki eklere kè disip fidèl ou yo. Pou lanmou ou, pouvwa ak pitye mwen mande ou libere m 'nan tout advèsite, e ke pa gen anyen entewonp lapè mwen oswa fè m' soufri.

Sen Trinite, mwen vini avèk konfyans konplè sou ou, ak tout lafwa nan nanm mwen, pou ke ou ka soulaje lapenn ki lakòz m 'gwo soufrans, tanpri geri blesi yo nan kè m' ak vide mizèrikòd ou pou mwen e ke mwen bezwen ak anpil ijans:

(Di Sen Trinite a sa ou bezwen an ijan epi mande pou bèl èd yo)

Bondye Papa, mèsi paske ou koute priyè mwen yo, pou lanmou ou Infinity, epi pou sekirite lanmou ou ban mwen an, ke li abri mwen e pote rekonfò pou mwen.

Mwen sipliye ou ede m ', Sen Trinite, mwen mande w pou lapriyè a ak merit nan Benediksyon Vyèj Mari a, Manman Jezi ak manman nou yo.

Amèn.

Eske ou te renmen lapriyè Sen Trinite a pou renmen?

Lanmou se toujou motè priyè nou yo, kit li pouse nou mande pou lòt moun, kit nou mande lanmou pou nou travèse chemen nou.

Kèlkeswa ka a, bagay ki enpòtan se mande nan kè a, soti nan nanm nan ak anpil lafwa.

Ki sa ki fè lapriyè nou yo pwisan ak jwenn repons se ke nou kwè ke sa nou mande ka akòde.

Mande pou renmen, pou nou konnen ki jan yo idantifye li nan moman sa a ke li kwaze chemen nou an, ki gen enpòtans nan ekstrèm depi pawòl Bondye a anseye ke kè a ap twonpe epi yo ka fè nou kwè ke nou jwenn renmen lè li se pa. 

Se poutèt sa gen konsèy nan Trinite a Sentespri se prèske yon zak nan lavi ak lanmò. 

Lapriyè nan Sen Trinite a pou ka difisil ak ijan

Pifò Sentespri Trinite, Bondye treni e Youn, Papa, Pitit ak Sentespri, kòmansman ak fen nou yo, fas atè devan ou, mwen peye omaj: benediksyon ak fè lwanj pou Trinite Sen! Pou ou, Sentespri Trinité dwe tout onè, tout bèl pouvwa ak lwanj pou tout letènite, mwen kwè nan ou ak tout kè m 'ak mwen ta renmen pasyone fidèl ou, mwen vin jwenn ou avèk konfyans konplè mande ou wè m' toujou gratis nan sa ki mal kòm byen ke nan tout advèsite ak danje, ak nan bezwen mwen, mwen sipliye ou, ban m 'favè ou.

Papa nan Syèl la, Jezi Bon Bèje, Sentespri, mwen sipliye ou pou lapriyè Bondye a ak merite nan Mari a Vyèj Benediksyon, ban m 'èd ou, konsèy ak pwoteksyon nan tout zafè ak enkyetid nan lavi mwen.

Glwa pou ou, Bondye Papa a, sous bonte ak sajès etènèl, lavi soti nan ou, lanmou soti nan ou, fè chak moman travay avèk jistis ak bon konprann pou jwi byen yo ak konsolasyon ou voye m '; sonje ke mwen se pitit ou, epi pran pitye pou soufrans mwen yo, bezwen mwen yo ak ban mwen asistans nan sitiyasyon difisil sa a:

(mande ak lafwa gwo sa ou vle reyalize)

Mèsi poutèt ou, Papa mizèrikman pou yo te la.

Fè lwanj pou ou, Bondye Pitit Papa nou ki nan Syèl la, nan Sakre Kè mwen, nanm mwen jwenn refij, anseye m pou m imite fidèlman lavi ou ak bèl kalite ou yo, ban mwen fèmte ak pèseverans pou akonpli ansèyman ou yo epi fè mwen pratike charite travay pi souvan, pa abandone m nan lit chak jou yo, delivre m 'nan lyen ki lènmi yo gen pou mwen, deplase m' ale ak pwoteje m 'nan tout advèsite ki entewonp m' ak bay m 'èd mirak ou nan pwoblèm sa a: (repete demann lan ak gwo espwa).

Mèsi poutèt ou bon Jezi mwen pou yo te bò kote m 'nan moman dezespwa ak kè sere.

Glwa pou ou Sentespri, klè ki eklere tout bagay, e ke ou se kè kontan, amoni ak kè kontan kreyasyon an, fè li toujou dosil nan enspirasyon diven ou banm lapè, ban m 'èd nan mank ak pwoblèm mwen yo ak ban mwen èd ou. Se konsa, mwen ka reyalize sa mwen bezwen anpil kounye a.

Mèsi poutèt ou Lespri Bondye diven nan renmen pou ede m 'lè tout bagay se fè nwa epi mwen bezwen limyè.

Manman ak Rèn nan mwen, Lady nan syèl la Ou menm ki te tèlman pre Holy Trinity an lapriyè pou mwen ak pwoblèm mwen ye kounye a ak enpèfeksyon, se ou avoka m 'ak yon mwatye pou siplikasyon mwen an ale nan, fè m' jwenn mirak la ke mwen tèlman bezwen nan ... lavi mwen

Mèsi manman mwen renmen anpil la, beni Vyèj Mari, pou yo te tèlman konprann ak toujou ale nan demand nou yo.

Divin Trinite, Papa, Pitit ak Sentespri, ban mwen mizèrikòd ou, ban mwen bonte ou epi banm yon solisyon rapid nan lapenn mwen yo ak enkyetid mwen yo.

Papa, Pitit ak Sentespri, Benediksyon ak Sen Trinite, Mwen renmen ou, adore ou ak ba ou ke yo te.

O Trinite nan renmen, Bondye nan konpasyon, mwen abandone tèt mwen nan volonte divin ou an, pou tan ou yo se pafè epi sèlman Ou konnen ki sa ki pi bon pou mwen, Fè kè nou kontan bay Papa a, tout bèl pouvwa a Pitit la, tout bèl pouvwa pou Sentespri a, tout bèl pouvwa pou moun ki beni yo ak divize Trinidad, jan li te ye nan kòmansman an, kounye a ak pou tout tan, pou tout tan.

Se konsa, se pou li.

 

Moun sa yo ki ka kote pa gen anyen umanman posib ke nou ka fè.

Ka sa yo kote yo te ban nou yon dyagnostik medikal, kote yon manm fanmi disparèt, kote yon timoun bezwen èd Bondye a epi li pa konnen li oswa li pa vle mande pou li, soufrans, doulè, fèblès, ajitasyon ak kèk sitiyasyon ak emosyon ki fè nou plis dezespere. yo nan ki men nan vanyan sòlda nan Bondye deplase avèk pouvwa. 

Priyè Sen Trinite a ka ede nou byento nan mitan pwoblèm ki pi difisil yo rezoud.

Tout bagay se yon zak lafwa ak konfyans nan Seyè a, kwè ke li gen kontwòl sou tout bagay sa yo ak ke li konnen sa l 'ap fè.

Kout pou pwoteksyon 

Mwen rekonèt ak venere ou, O Vyèj ki pi sen, Rèn nan syèl la, Lady ak Patwonès nan linivè a, kòm Pitit fi Papa etènèl la, Manman Pitit Gason li pi renmen an, ak Madanm Sentespri ki pi renmen an; ak prostrate nan pye yo nan gwo Monwa ou a ak pi gwo imilite a mwen sipliye ou pou charite sa a diven; ke ou te ekstrèmman plen nan Sipozisyon ou nan syèl la, ke ou akòde m 'favè sengilye a ak pitye pou mete m' anba pwoteksyon ki pi an sekirite ak pi fidèl ou, ak pou resevwa m 'nan kantite moun ki pi kontan ak ere sèvitè ke ou pote fè mete pòtre sou tete vyèj ou.

Diyifye nou menm, manman ak Lady ki pi gen mizèrikòd mwen an, aksepte kè mizerab mwen, memwa mwen, volonte mwen, ak lòt pouvwa enteryè ak deyò ak sans mwen; Aksepte je m, zòrèy mwen, bouch mwen, men mwen ak pye m, dirije yo dapre apwobasyon Pitit ou a, pou ke avèk tout mouvman li, li gen entansyon ba ou tout bèl pouvwa enfini.

Epi pou sajès sa a ki pi renmen Pitit Gason ou lan eklere ou, mwen sipliye ou e poum ou atenn m 'limyè ak klè pou konnen tèt mwen byen, pa mwen, ak patikilyèman peche m yo, rayi yo epi rayi yo toujou, epi rive tou m' limyè pou konnen pyèj yo nan lènmi dyabolik la ak konbat kache ak manifeste li yo.

Espesyalman, Manman ki soti nan Bondye, mwen sipliye favè ou ... (mansyone).

Sa a lapriyè mirak Ala Santísima Trinidad pou mande pou sante nou, pwoteksyon ak pwosperite se trè fò!

Pwoteje nou, pran swen nou y gide nou fè sèlman sa ki volonte Bondye. Nou ka mande pou pwoteksyon pou tèt nou oswa pou fanmi nou yo ak zanmi yo.

Sonje ke tout moun sa yo enèji pozitif koule nan men nou ladan l 'tout bagay bò kote nou.

Pa gen anyen ki Trinité diven an pa ka pwoteje nou, pa gen anyen ki pi fò oswa pi pwisan pase Bondye, se poutèt sa nou fè konfyans se li ki pran swen nou ak pa nou kèlkeswa kote yo ye.

Kilè mwen ka priye?

Ou ka priye nenpòt lè ou vle.

Priyè a nan Trinité Sentespri pa gen okenn jou ideyal, èdtan oswa moman sa a.

Nou dwe priye lè nou vle priye. Nou dwe gen lafwa e toujou kwè ke tout bagay pral byen.

Plis priyè: