Lapriyè nan bèl laNan kèk nan ka yo ke li se yo te rele tou, lapriyè a Manyifik se plis pase yon lapriyè, yon chan entèprete pa Vyèj Mari nan tèt li ak nan ki se Grandè a ki gen tout pouvwa Bondye.

Vyèj Mari, manman Jezikri, Seyè nou an, te temwen pouvwa ak mirak Bondye li menm lè li te ansent nan travay ak favè Sentespri Bondye a, nou wè sa nan ekriti sakre yo. 

Lè ou te manman Jezi a te vin manman tout moun ki te kwè nan lafwa kretyen an, se poutèt sa lapriyè espesyal konsa enpòtan nan mitan pèp kretyen an. 

Lapriyè nan manyifik orijinal la 

Glorifye nanm mwen pou Senyè a epi lespri mwen ranpli ak lajwa, lè m ap kontanple bonte Bondye Sovè mwen an.

Paske li te gade sèvitè enb nan l 'yo ak wè rezon ki fè yo isit la paske yo pral fè m' kontan ak kè kontan pou tout jenerasyon.

Paske li fè bèl bagay ak bèl bagay nan favè mwen, moun ki gen tout pouvwa a ak non l 'tout tan sen, li gen pitye ki soti nan yon jenerasyon an jenerasyon, bay tout moun ki gen krentif pou li.

Li te pwolonje ponyèt pouvwa li, e li te elimine fyète moun ki fyè yo, ki te boulvèse lide l.

Li depose pwisan an ak leve moun ki enb yo.

Li ranpli moun ki nan bezwen yo ak machandiz yo ak moun rich yo li te kite san anyen.

Li te ranmase sèvitè li a, li te sonje l pou gwo mizèrikòd li ak bonte li.

Li te pwomèt Abraram, papa nou, ansanm ak tout pitit gason l yo pou tout tan.

amèn

Priyè a nan Magnificat orijinal la oswa Magnificat se pwisan epi yo ka fè nan nenpòt ki lè oswa sitiyasyon ki rive.

Gen moun ki te fè eksperyans mirak bèl nan mitan an nan lapriyè sa a, youn ki fèt trè souvan se ogmantasyon nan lafwa, sa a ke yo te yon mirak imedya ke nou ka santi nan tèt nou.

Fraz sa a ka fèt nan lang orijinal la ki se Latin, oswa nan tradiksyon diferan li yo nan nenpòt lang. 

Lapriyè nan Manyifik la pou pwoteksyon nan Latin nan

Magnificat anim anima mea Dominum,
ak exultavit lespri m 'nan Deo salye m',
Quia respexit humilitatem ancillae suae.

Se pou yon baton sa a di m 'tout jenerasyon,
paske yo te manga ki te potansyèl,
Et nonm li an sanktu,
et mizèriké li ad progènie timentibus eum.

Fetis Potence in brachio suo,
dispak siperyè lide cordis sui,
pwisan katye jeneral
imilite exaltavit,
esurientes enplwaye bonis,
ak divites lage inanes.

Sispann pèp Izrayèl la, paske li te gen miserikordiae,
tankou yo te pale sou yon pasaj nou yo ak semèn li yo nan mond lan.

Zouti pouvwa bay pwoteksyon pou tèt nou, fanmi, zanmi oswa byen materyèl tankou kay, biznis oswa machin.

Yon lapriyè ki plen konfyans vin pi bon sistèm sekirite nou kont tout bagay negatif ke nou vle atake. 

Li difisil pou mezire pouvwa priyè yo Depi sa depann de konfyans nan Bondye mete nan li, Se poutèt sa nou konnen ke engredyan an ki pral fè travay lapriyè sa a efektivman se kwè. 

Priyè pou enprime

Nou konnen kijan li enpòtan pou nou priye toujou disponib.

Se poutèt sa li gen lapriyè ki anba a pou enprime. Ou ka enprime lapriyè li nenpòt lè ak tout kote ou vle.

lapriyè mayifye li pou enprime

Ki priyè nan bèl bagay la pou? 

Nan konmansman, te fraz sa a te fè ak entansyon an pwoklame grandè Bondye a pa pèmèt Mari pote Sovè a nan mond lan.

Jodi a lapriyè sa a toujou te fè soti nan rekonesans Bondye paske li te sove nou anba moman difisil, pou kèk mirak li te resevwa ak lòt siy rekonesans ke nou ka genyen pèsonèlman. 

Yon chan ki ka itilize pou mande pwoteksyon, pou sorcier, èd, konfò, lafwa ak mirak etonan.

Tankou tout lapriyè li pwisan e li te kreye pou nou itilize li nan moman ke nou bezwen li pi. 

Ki orijin lapriyè sa a pou jenn fi a?

Yon lapriyè oswa yon chan enspire pa menm Bondye a ke nou ka jwenn trè fasil nan ekriti sakre yo, espesyalman nan Liv Levanjil la dapre Saint Luke nan chapit 1, vèsè 26 a 25.

Yon tèks plen rekonesans bay Bondye ak ki kote Vyèj Mari rekonèt Grandè ak pouvwa Bondye papa a

Yon pasaj biblik kote Mari anseye nou ke rekonesans pou Bondye pa ka manke, ak lapriyè manyifik sa a nou ka aprann ke pwosesis Bondye a, menm si nou pa konprann yo, toujou pote benediksyon nan lavi nou.

Osi byen ke Mari ki te ap tann pou marye ak te fini vin ansent nan travay ak gras a Sentespri a, yon sitiyasyon difisil ke li te konnen ki jan fè fas a ak responsablite ak bon konprann yo pote Sovè a nan mond lan. 

Kilè mwen ka priye?

Pa gen okenn jou oswa tan yo lapriyè.

Ou dwe priye lè ou gen lafwa ak volonte. Tan an pa gen pwoblèm, bagay la enpòtan se kwè nan pouvwa a nan lapriyè.

Toujou kwè nan pouvwa yo nan Vyèj la. Sa se pi enpòtan an.

Pran avantaj sou pouvwa a nan lapriyè a nan Manyifik la. Li vrèman trè pwisan!

Plis priyè: