Lapriyè nan Jij la Jis Li se yon sèl ki adrese a Seyè Jezi Kris la sèl jij nou an devan Bondye Papa a.

Li enpòtan pou konnen ke priyè yo dwe fèt pa kwè.

Pawòl Senyè a anseye nou ke si nou chache l 'nou dwe kwè ke li pral atantif pou koute nou e sa se sekrè tout bagay sa yo, pou kwè.

San lafwa lapriyè yo se sèlman mo vid ki pa rive jwenn nenpòt ki atizay ak pa satisfè objektif la pou ki yo te fè.

Pou tout bagay sa a li nesesè konnen ki sa ki rezon prensipal ki mennen nou nan lapriyè, anpil moun mande jij la jis sèlman regilyèman, men se pa soti nan kè a ak Lè sa a, lapriyè pèdi efikasite.

Ki priyè Jij la?

Lapriyè nan Jij la Jis

Seyè a Jezikri Li se zanmi nou an, frè ak Jij Jis nou an. 

Yo mande li anpil bagay e youn nan demann ki pi komen se pou pwoteksyon pou nou ak fanmi nou.

Anpil kretyen fè lapriyè sa a chak jou e sa dwe fèt konsa depi malè chak jou se asèlman e li toujou bon pou kite kay la avèk pwoteksyon Jij la Jis sou chak youn nan nou. 

Sa a se yon lapriyè ki fèt nan kè a depi nou mete nan men ou bagay ki pi pre nou gen ke yo toujou timoun nou yo ak fanmi an jeneral.

Fè lapriyè sa a anvan ou kòmanse vwayaj la chak jou, ak tout fanmi an nan manje maten yo Li se yon trè bon lide depi nou ankouraje tou pratik inite nan fanmi an epi akonpli sa pawòl ki nan Die soque di si de ou twa dakò epi mande Papa a sou non Jezi, li ta bay petisyon yo soti nan syèl la. 

Lapriyè nan jij la jis Katolik orijinal la

O Jij divin ak Jis ke ou pwolonje men ou bay pòv ak moun rich!

Lover etènèl nan padon ak charite, limyè espirityèl ki eklere chemen yo nwa, Pawòl nan lavi ak lanmou gwo twou san fon, ansèyman ak temwayaj ki nouri nou ak lapriyè.

Ou menm ki te soufri pi move tretman ak imilyasyon, ki te Sentespri ak pi aksepte ak imilite pinisyon ki pi mal yo, ou menm ki te wa wa yo, ki moun ki ap viv ak ap gouvènen sou tout sa ki mal ak tout limanite, akeyi san yo pa bougonnen oswa joure pi plis la. kou douloure, Epi ou te bay tout bagay pou sali nou, Se pou lapriyè nou yo ak demann nou yo vin jwenn ou.

Move lespri yo ak posede nan ou kouri al kache nan pouvwa a nan lapriyè ou, Ou leve moun ki malad soti nan kabann yo, Ou geri avèg la nan avèg yo, Ou te retounen sante nan lepre yo, Ou te bay lavi ak pen bay moun ki swiv ou.

Ou miltipliye pwason an ak pen yo bay li bay foul moun yo, Ou louvri dlo yo ak te mache nan yo, Ou te bay lajounen kou lannwit, Lapè ak amoni, Ou Jij Jis san ezitasyon akonpaye pèp ou a, San limit ou bay tout bagay, Epi ou akonpli pwomès ou a, Lè yon pasyone vin jwenn ou, Ou pa imilye oswa trayi, Ou pa ofanse oswa fè mal, Ou anseye nou nan parabòl, Ou kite yon pòsyon p'ap janm fini an nan ekri nan Liv yo Sentespri, Ou koute lapriyè nou yo ak ou vini nan favè nou an.

Amèn.

Lapriyè se toujou yon fason pou ogmante, anplis demann nou yo, fè lwanj nou ak gras a Bondye ki bay nou ak manm fanmi nou yo pwoteksyon chak jou nan mond lan.

Nan fè lapriyè sa a nou konnen epi nou kwè pwoteksyon diven an devan nou nan tout sa nou fè nan jou sa a.

Legliz Katolik la gen yon modèl nan lapriyè Jij orijinal la Jis, nan egzanp sa a nan lapriyè nou wè ke nou kòmanse pa rekonèt tout atribi nan Jezi Kris la ak Lè sa a, fè demann lan epi fini pa remèsye favè yo akòde, lèt la kòm yon zak konfyans nan Bondye konfyans ke Se mirak la deja fè.

Lapriyè nan jij jis pou moun 

Bèt ki atake m ', lyon ki gwonde nan m', sa ki mal prezante bò kote m 'yo, mwen santi mwen pè ak kè sere. Mwen paka mache, mwen pè enjistis,

Advèsè m yo moke, Yo kwè ke yo gen pouvwa, Ak byenke kapo mwen parèt, Gen yon èt Siprèm, Ki moun ki sètènman vini nan èd mwen.

Jis Jij vini, vin jwenn mwen touswit, deplase tout sa ki mal, Lòt moun atake m 'e sezi, Jis Jij vini, vin rapid pou mwen.

Mwen rele epi mwen gade pou prezans ou nan lavi mwen, mwen se yon moun frajil, mwen gade pou ou e mwen pa ka jwenn ou, Vini non, vin Jij Amate m 'yo.

Me maji ak sa ki mal, ki okultism ak santeria, Se pou dyab la ak pechè a, Bend tèt ou, ale lwen bò kote m ', Retrè san pèdi tan, Jij Jis vini nan èd mwen, mwen mande ou tanpri.

Kalm ak trankilite ap vini, Gason deja bat bravo ak venere non Sentespri ou, Mèsi, mwen ba ou Jij Jis m 'yo, Mèsi pou tout tan, aleluya, Amèn.

Priyè espesifik sa a egziste akòz degre vyolans lan ke yo te fè eksperyans nan dènye fwa, li trè difisil pou ale desann nan lari a nan nenpòt ki jou yo bay yo epi yo pa wè atmosfè a chaje ak move enèji.

Se poutèt sa lapriyè sa a enpòtan anpil lè nou mande Jij Jis la pou pote lapè ak trankilite nan kè moun yo pou vyolans la sispann nan fason sa a.

Sèlman bon kè nan Jezi Kris ka transfòme kè a nan yon bon ak bon volonte nan benediksyon.

Nd pi bon nan fen abi ak vyolans pase yon lapriyè plen ak bon entansyon konfyans nan Bondye, san yo pa egoyis ak te fè soti nan nanm nan.

Lapriyè jis jij libere yon prizonye 

Chè Seyè Jezi. Ou te fèt gratis.

Lespri Toupisan ou lib, menm si kò fizik ou pa sanble.

Li, ki moun ki se prezans diven ou, se nan ou. Li toujou akonpayé ou. Mwen envoke ke prezans espirityèl nan ou epi mande l 'lage ou, ke libète ki koresponn ak tout vivan yo te pa dwa nan konsyans.

Mwen se pòt louvri ke okenn moun pa ka fèmen pou mwen e pòt sa a ki mennen ou nan lapè, pou renmen Bondye ak pwochen ou, pou byen ak kontantman ou, pral louvri lajè e franchman, koulye a epi Pou tout tan.

Amèn.

Fraz sa a jis jije konplè pou libere yon prizonye trè fò.

K ap viv sa a move moman ak yon manm nan fanmi an oswa zanmi se san dout youn nan pi move eksperyans yo ou ka ale nan.

Pou moun ki prive de libète se yon pwosesis ki fè lapenn nan ki anpil fwa lapriyè se youn nan sèlman ki ka bay kèk lapè ak espwa.

Jij Jis Jezikri a mande pou desizyon yo te pran konsènan kondanasyon an rekonsidere, ke konpreyansyon yo louvri e ke bò a nan Jistis

Nan menm fason an, demann lan ka pwolonje pou mande yon ti lapè ak pasyans, ap eseye fè sa pawòl Bondye a di, lapriyè Bondye pou pwochen nou.

Lapriyè nan jij la jis pou ka difisil 

Jij divin ak Jis pou moun ki vivan yo ak moun ki mouri yo, solèy etènèl jistis, incorporée nan vant chas nan Vyèj Mari pou sante filiation moun.

Jis Jij, kreyatè nan syèl la ak latè ak te mouri sou kwa a pou renmen mwen.

Ou, ki moun ki te vlope nan yon dra epi yo mete yo nan yon kavo ki soti nan ki ou leve soti vivan nan twazyèm jou a, konkeran nan lanmò ak soti nan lanfè. Jij Jis ak Divin, tande pledwaye mwen yo, ale nan demann mwen yo, koute demann mwen yo epi ba yo ekspedisyon favorab.

Vwa enperyalis ou te kalme tanpèt yo, li te geri moun ki malad yo ak leve moun ki mouri yo tankou Laza ak pitit vèv Naim la.

Anpi vwa ou a te chape demon yo, sa ki te fè yo kite kadav moun ki te gen posesyon yo, epi yo te bay moun ki avèg yo devan je, pale ak moun ki bèbè yo, yo te tande moun ki te soud yo epi yo te padonnen pechè yo, tankou moun Magdala a ak paralize a. soti nan pisin lan.

Ou te vin envizib a lènmi ou yo, moun ki te ale nan prizon ou tonbe tounen desann nan tè a nan vwa ou, epi lè ou ekspire sou kwa a, nan aksan pwisan ou orbs yo tranble. Nou louvri prizonye yo pou Pyè, e yo te mennen l soti nan yo san yo pa wè gad palè Ewòd la.

Ou sove Dimas ak padonnen madanm lan.

Mwen sipliye ou, Jis Jij, libere m 'nan tout lènmi m' yo, vizib ak envizib: gwo dra a apa pou Bondye kote ou te vlope kouvri m ', lonbraj sakre ou kache m', vwal la ki te kouvri je ou blinds moun ki pèsekite m 'ak moun ki vle m'. sa ki mal, gen je epi yo pa wè m 'gen epi yo pa jwenn m', men gen epi yo pa tante m ', zòrèy gen epi yo pa tande m', lang gen ak pa akize m 'ak bouch ou ap rete an silans nan tribinal lè yo eseye fè m' mal.

O, Jezikri Jij ak Jij Dye!, Favè m nan tout kalite angiz ak afliksyon, echanj ak angajman, epi fè mwen envoke ou ak aklame anpi vwa pwisan ak apa ou ki rele ou nan èd mwen, prizon yo louvri, chenn yo ak lyen yo kase, de gwo chenn yo ak ba yo yo kase, kouto yo ap bese ak nenpòt ki zam ki kont mwen se afebli ak rann initil. Ni chwal yo rive nan m ', ni espyon yo gade m', ni jwenn mwen.

San ou benyen m ', manto ou kouvri m', men ou beni m ', pouvwa ou kache m', kwa ou defann m 'yo epi yo dwe plak pwotèj mwen nan lavi ak nan moman an nan lanmò mwen.

O, Jis Jij, Pitit Papa Etènèl la, ke avèk li epi avèk Sentespri a ou se yon sèl vrè Dye!

Oh Divin Pawòl fè moun!

Mwen mande ou pou kouvri m 'ak manto Sen Trinite a pou ou ka lib nan tout danje epi glorifye non Sentespri ou.

Amèn.

Priye priyè diven ak jis jij la pou ka difisil ak anpil konfyans nan Bondye!

Jezi Kris, lè li te sou tè a, te yon temwen dirèk sou sa lespri imen an kapab machin, li te santi l nan pwòp kò li lè li te deside bay lavi l pou lanmou nou.

Se poutèt sa pa gen moun ki pi bon pase l 'konprann pwosesis difisil, konnen ki jan nou santi nou, ki sa nou panse ak gide nou fè sa ki dwat fè menm si li pa tèlman klè nan moman sa a.

Pa gen okenn demann difisil ki pa ka rezoud soti nan yon priyè ak anpil konfyans nan Bondye, Bondye toujou kenbe pwomès li yo.

Kilè mwen ka priye priyè yo?

Ou ka priye priyè Jij la nenpòt lè ou vle.

Li pa gen okenn tan, minit, jou nan semèn nan oswa orè. Ou dwe priye lè ou bezwen ak lè ou gen volonte ak konfyans nan Bondye.

Plis priyè: