Lapriyè benediksyon li dwe kontinyèlman nan bouch nou depi nou ka etabli kòm yon kloti toutotou kote bagay pozitif yo se moun ki ka antre. 

Pawòl Bondye a eksplike nou ke benediksyon Bondye yo pa ajoute okenn tristès e sa se kle pou detèmine ki benediksyon ki soti nan Bondye epi ki pa. Nan ka sa a pa fè lapriyè benediksyon sa yo nou ka remèsye, beni tèt nou oswa yon lòt moun ak rekonèt pouvwa a nan Bondye nan lavi nou. 

Lapriyè benediksyon

Benediksyon yo se benefis nou tout vle oswa nou vle resevwa tout tan nan lavi nou.

Lapriyè benediksyon

Anpil fwa nou resevwa yo pou kont li e menm san yo pa reyalize li epi pafwa nou dwe mande oswa goumen pou yo.Nan sans sa a, lapriyè nan benediksyon an vin yon zam pwisan ke nou ka itilize nan tout tan. 

1) Lapriyè pou resevwa tout kalite benediksyon

"Seyè,
Mwen mande w pou beni m,
beni tout sa manch mwen manyen jodi a,
Beni travay mwen tou epi ede mwen fè li kòrèkteman, pou pa fè erè.
Beni tout kòlèg mwen yo;
Papa, beni chak nan panse mwen ak santiman,
se konsa pou pa panse oswa santi move,
Se konsa, tout bagay ki nan mwen se sèlman renmen;
beni chak nan pawòl mwen yo,
Pa di bagay ke mwen ka pita regrèt.
Seyè
Beni chak dezyèm nan lavi mwen,
pou ke avèk li mwen ka pran imaj ou ak mo pou tout moun ki bezwen li.
Seyè, beni m 'pou m' ka parèt devan ou, pou ou sanble ak li.
pote bagay pozitif pou tout moun
ki antoure m 'ak sa yo ke yo tout beni pa ou.
Seyè mwen an,
Mwen mande ou pou tout moun nan kè mwen ka beni ou.
Sentespri a ak Vyèj la;
Amèn. ”

Benediksyon nan renmen, sante a, lajan an, fanmi an, travay, biznis, pou yon manm fanmi, pou timoun yo e menm kite kay nou chak jou, benediksyon yo nesesè nan tout domèn nan lavi nou.

Li enpòtan ke nou konnen ki jan yo etabli yon fanmi oswa prensip pèsonèl yo fè priyè sa a sou yon baz chak jou oswa menm yon fwa yon semèn. Nou ka anseye li tou pou timoun nou yo ak fanmi yo ak nan fason sa a ranfòse konfyans nan Bondye a nan fanmi an kòm byen ke pase tan bon jan kalite avèk yo. 

2) Lapriyè nan benediksyon nan jounen an

Papa benediksyon ki gen tout pouvwa
Mwen di ou mèsi pou nouvo jou sa a,
depi ak nesans solèy la, ak leve m 'ak ak mache m' pou l ',
Mwen gen chans pou mwen pi pre ou, pou m vin yon sèvè pi bon pase mwen te yè.
Mwen remèsye ou pou fanmi ou mete m nan,
pou zanmi m yo ki gide m 'pou byen
ak tout bagay ki mennen sou chemen an nan direksyon ou, ki reprezante yon bagay pozitif nan lavi mwen.
Glorifye ak Sentespri ou, Seyè,
chak youn nan etap mwen yo, yo dwe yon egzanp nan kè bon ou
bay tout moun ki jwenn sou chemen an.
Glorifye ak Sentespri ou, Seyè,
lang mwen, bouch mwen ak vwa mwen,
Se konsa, yo se defansè nan pawòl ou ak transmeteur nan li.
Fonn san sen ou nan men m, Seyè,
Se pou yo ranpli ak obeyisans divin ou, pou travay mwen ka beni.
Se pou ou kè kontan ou ki touche kè m, e se chèn inivèsèl pou konnen ke mwen se sèvitè fidèl ou,
ak nan fason sa a se yon enstriman nan lapè diven ou.
Mwen mete nan men ou tout sa mwen ye jodi a ak sa mwen pral,
Se konsa, ou mwazi m 'nan imaj ou ak preferans,
nan yon fason pou yo sanble ak ou, pou dedomajman pou la pèp ou a,
e pou non ou kapab glorifye nan tout kote li kwaze.
Mwen mande sa a nan non Papa a, pitit gason an ak Sentespri a.
Amèn.

Priyè sa a nan benediksyon jounen an se senpleman bèl bagay.

La benediksyon jounen an se yon bagay nou dwe goumen chak jou. Idealman, fè l 'nan maten an pou ke tout jounen an se beni. Gen kèk moun ki anjeneral limen yon chandèl espesyal pou fè lapriyè sa a, sepandan li ka fè nan nenpòt ki lè ak kote. 

Egzanp lapriyè Papa nou an ke nou wè nan Bib la anseye nou ke nou dwe mande pen nou chak jou epi pen sa a tou senbolize tout benediksyon nou ka mande oswa menm moun nou pa konnen kisa nou bezwen, men Senyè a konnen. 

3) Priyè pou benediksyon Bondye yo

"Mèsi Bondye pou ban mwen benediksyon mwen gen yon lòt jou,
Mèsi paske jodi a mwen ka wè ankò ki jan gwo kreyasyon ou ak renmen se.
Jodi a, mwen se yon moun ki kontan,
ere ak rekonesan pou genyen yon nouvo opòtinite pou pran yon jou plen lapè,
Renmen, pwoteksyon ak sa ki pi enpòtan, gid ou an.
Seyè, ban m 'fòs simonte tout obstak ki vin nan fason mwen an ,.
fè m 'brav epi fò jan ou ye,
Fè lanmou ou kouvri tout lavi m 'ak tout moun ki bò kote m' ak sou wout mwen.
Papa nou ki nan Syèl la,
Chak jou ki kòmanse mwen priye pou ou ka koute m 'ak reponn ak gwo jenewozite ou ak jantiyès.
Mwen konnen nanm mwen bezwen ou chak jou, epi ou ban mwen tout benediksyon yo.
Nan non Jezi,
Amèn. ”

Lè nou kapab leve yon priyè nan benediksyon Bondye e beni non Bondye a epi mande l 'pou beni nou dwe youn nan etap sa yo nou pran nan priyè relijye nou yo.

Premye benediksyon Bondye resevwa nan domèn espirityèl la Lè sa a, fizikman Se konsa nou gen pou nou goumen pou sa nou vle jwenn e ke sèlman nan espirityèl la nou ka reyalize. 

4) Lapriyè pou di Bondye mèsi pou tout benediksyon yo

Thankfulness se yon valè ke sou tan ak traka yo nan pye rezen an sanble ap pèdi men bon Seyè a nan pawòl li di nou ke nou ta dwe rekonesan.

Gen yon istwa nan youn nan mirak yo nan Jezi lè li te geri dis lepre ak yon sèl tounen vin jwenn remèsye, lòt moun yo tou senpleman te ale nan jwi yon lavi ak yon kò totalman an sante, sa a anseye nou ki jan engra nou ka vin sa ... sèlman dis ap retounen, ki ta dwe nou, toujou kenbe nan tèt ou gras a Bondye pou benediksyon nou ap resevwa nan men l '. 

Jis louvri je nou nan yon nouvo jou, respire ak gen fanmi nou yo, se ti bagay ki anpil fwa nou bliye di mèsi Bondye. Se pou nou aprann pou nou rekonesan e pou nou fè lapriyè chak jou mèsi pou tout benediksyon nou te resevwa yo 

Èske lapriyè benediksyon sa a vrèman pisan?

Priyè a ki pisan se sa ki fèt avèk lafwa paske li se sèl egzijans obligatwa pou priyè nou yo Se pou ou tande.

Si nou mande ak dout oswa egoyis, pa kwè ke Seyè a ka ban nou sa nou ap mande pou, ki se yon lapriyè vid ki pa pral satisfè objektif li yo. San lafwa li enposib pou fè Bondye plezi, ansèyman gloriye ki nan Bib la ke nou dwe toujou sonje. 

Ou toujou gen gwo konfyans nan Bondye pandan w ap priye lapriyè pou benediksyon jounen an pou Bondye epi resevwa tout kalite benediksyon.

Plis priyè: