Priyè pou Saint Charbel. Li te di ke St Charbel te kapab bay espwa tounen nan yon manman jenn moun ki te soufri ak yon maladi terib. Istwa di nou ke fanm sa a te pèdi konfyans e ke yon jou yon prèt konseye li fè yon priyè pou Saint Charbel ede ou ak pwoblèm sante ou.

Sepandan, fanm nan te konvenki ke pa gen moun ki te koute priyè li, nan yon dènye tantativ, kounye a prèske san fòs, li leve soti vivan lapriyè sa a epi li resevwa mirak la li te ap tann pou anpil. 

Bonjan, pwisan ak zouti sèlman nou nan moman sa yo lè espere ke yo sanble disparèt, lapriyè se tout sa e plis.

Priyè pou Saint Charbel

Priyè pou Saint Charbel

Anvan lapriyè lapriyè a pou Saint Charbel nou dwe wè ki moun sa a se saint.

Di istwa a ki non li te ye a Youssef Antoun Makhlouf e te fèt nan yon vil nan peyi Liban an 1828.

Li te dedye tèt li nan relijyon, li te bay tèt li kò li ak nanm li e li te ye tankou yon maronit epi lè li te antre nan youn nan monastè sa yo li te resevwa non Charbel epi an 1859 li te òdone yon prèt.

Soti nan la Li te kontinye lavi l konplètman konsakre nan lafwa li, Yon Bondye, legliz la y l priyè. Yon predikatè pawòl la ki te tou yon traumatolog. 

Pandan sèzan li te rete nan kongrè San Marón e li te bliye fanmi, kay, zanmi ak peyi li.

Nan moman sa a nan lanmò li, gen kèk moun ki di ke soti nan kavo l 'yo, ki te sitiye nan simityè a nan menm abei l' yo, limyè etone soti, yon fenomèn ki te rete pou plizyè jou.

Nan lavi mwen te gen kado a nan gerizon Bondye bay la e apre lanmò li, li te kontinye geri moun.

Kwayan yo te kòmanse vizite kavo li apre yon jou lè li te retire paske limyè yo, yo remake ke po l 'te swe ak san te ap koule soti nan kò l' yo.

Depi lè sa a te gen anpil moun ki te resevwa gerizon soti nan maladi grav.

Lapriyè nan Saint Charbel pou ka difisil

O bèl sen, benediksyon Saint Chharbel,
Bondye rele pou viv nan solitid,
konsakre pou lanmou sèlman pou li,
e ke ak penitans ak osterize,
e enspire pa limyè ekaristik la,
ou te pote kwa ou avèk pasyans ak abandon,
eklere chemen nou ak konfyans imans ou,
e avèk souf ou fòtifye esperans nou an.
Sen Barbara ki renmen pitit gason Bondye,
ki nan lermitaj a, apa de tout bagay sou latè
epi avèk povrete ak imilite natif natal,
ou te fè eksperyans soufrans nan kò ak nanm
antre nan syèl la bèl.
anseye nou pou dirije difikilte lavi yo
avèk pasyans ak kouraj,
epi sove nou anba tout malè
Nou pa ka kanpe
Saint Barbara, mirak saint
ak pwisan avoka nan tout nan bezwen,
Mwen vin jwenn ou avèk tout konfyans nan kè mwen
pou mande èd ou ak pwoteksyon nan sitiyasyon difisil sa a,
Mwen mande ou ijan ban mwen favè
sa mwen bezwen anpil jodi a,
(fè demann lan)
Yon mo nan men ou pou renmen ou, Jezi Krisifye,
Sovè nou an ak Redanmtè nou an,
Li ase pou li gen pitye pou mwen
epi reponn rapidman demann mwen an.
Vyèj Saint Barbara,
ou menm ki te renmen ekaristik Sentespri a,
ke ou manje sou Pawòl Bondye a
nan Levanjil Sentespri a,
ke ou te bay tout sa
ki pral separe ou soti nan renmen nan Jezi Kris la resisite
ak manman li beni, Vyèj Mari a,
pa kite nou san yon solisyon rapid,
epi ede nou konnen Jezi ak Mari pi plis toujou,
pou lafwa nou ogmante,
sèvi ou pi byen e konsa tande vwa Bondye a,
ak akonpli volonte l 'ak ap viv sou renmen l' yo.
Amèn.

Soti nan premye ka a li te ye nan manman an jenn moun ki te resevwa mirak la nan gerizon lè li te panse ke pa te gen okenn espwa, sa a Saint te vin nan mirak pou ka difisil, sa yo ki te li te panse ke yo pa gen okenn solisyon.

Mirak menm apre lanmò li, paske yon sibstans lwil ki gen pouvwa geri mirak eman soti nan kò l 'yo.

Legliz Katolik la prezève likid sa a ak li te ye kòm debri yo nan Sn Charbel, sen an nan ka difisil. 

Mirak lapriyè nan Saint Charbel pou renmen 

Byen renmen Papa Charbel, nou menm ki briye tankou yon etwal klere nan syèl la nan legliz la, eklere chemen mwen an, epi fòtifye espwa mwen.

Mwen mande ou favè Bondye a (...) lapriyè Bondye pou mwen devan Seyè ki kloure sou kwa a, moun ou te toujou adore a. Oh! Saint Charbel, egzanp pasyans ak silans, lapriyè pou mwen.

Oh! Granmèt Bondye, ou menm ki sanktifye Saint Charbel epi ki te ede l ’pote kwa l’, ban mwen kouraj pou m ’sipòte difikilte lavi a, avèk pasyans ak abandone nan volonte sen ou, atravè lapriyè Sen Charbel, pou ou se gras pou toutan…

Oh! Afèkte Papa San Charbel, mwen vire bò kote ou avèk tout konfyans nan kè mwen.

Se konsa, ke atravè lapriyè Bondye pisan ou devan Bondye, ou ban m 'favè Bondye a, mwen mande ou ...

(mete lòd ou pou renmen)

Moutre m 'afeksyon ou yon fwa ankò.

Oh! Saint Charbel, jaden nan bèl kalite bèt, lapriyè pou mwen.

Oh! Bondye, ou menm ki akòde St Charbel favè Bondye a pou ou sanble, bay mwen èd ou, pou ou grandi nan bèl kalite kretyen.

Gen pitye pou mwen, pou m ka fè lwanj ou pou tout tan.

amèn

AnonseChristCR

Eske ou te renmen lapriyè Mirak Saint Charbel pou renmen?

Li te renonse lanmou yon koup, fanmi ak zanmi pou bay tèt li yon lanmou Bondye ki pi e pasyone.

Sa a se poukisa St Charbel tou se te fè petisyon pou renmen, paske li pi plis pase nenpòt ki moun renmen renmen Bondye ki se pur lanmou ki egziste.

Ede  rezoud ka difisil nan fanmi an ak pou kapab jwenn vre renmen, sa a pa gen pwoblèm konbyen espwa ou gen oswa si tout yo te pèdi, li se yon ekspè nan ka enposib.

Lapriyè nan Saint Charbel pou malad yo 

Oh! Sentespri vener.

Ou menm, ki te pase lavi ou nan solitid, nan yon lwil imèl ak retire.

Sa ou pa t 'panse a mond lan ni nan kè kontan yo.

Ke ou se kounye a chita sou bò dwat Bondye a Papa a.

Nou mande w pou lapriyè pou nou, se konsa ke Li pwolonje men beni l ', li ede nou. Klere lespri nou. Ogmante lafwa nou.

Fòtifye volonte nou pou kontinye priyè nou yo ak sipliye nou devan ou ak tout pèp Bondye a.

Oh Saint Charbel! Atravè lapriyè pwisan ou a, Bondye Papa a ap fè mirak e li ap fè bèl mèvèy.

Sa geri malad yo epi li retounen rezon ki fè yo gen pwoblèm. Ki retounen devan je a avèg la ak mouvman an nan paralize yo.

Papa Bondye ki gen tout pouvwa a, gade nou avèk mizèrikòd, ban nou favè yo ke nou sipliye nou, pou lapriyè lapriyè a nan Saint Charbel, (Isit la fè demann lan) epi ede nou fè byen epi evite mal.

Nou mande pou lapriyè ou nan tout tan, espesyalman nan lè a nan lanmò nou yo, Amèn.

Papa nou, Bonjou Mari ak Gloria Saint Charbel priye pou nou.

amèn

Pran avantaj de la pouvwa nan lapriyè a mirak pou St Charbel pou malad yo ak pou mande yon favè.

Saint Charbel te beatifye ak Lè sa a, kanonize depi dè milye de ka mirak atravè mond lan yo atribiye nan l '.

Soti nan premye mirak li te ye, li te montre ke kado ki te yon fwa lage l 'pa t' kite kò l 'menm apre menm lanmò a.

Lapriyè St Charbel a pou malad la se mirak, legliz Katolik prezève temwayaj yo nan plizyè douzèn kwayan ki fè reklamasyon yo te resevwa yon mirak nan St Charbel ak chak jou yo ajoute anpil plis istwa nan moun ki te avèg ak ranfòse konfyans yo paske yo te avèg ak ranfòse lafwa yo paske youn nan evènman mirak sa yo.

Super lapriyè mirak pou travay

'Seyè Jezi, entèsesè nan tout pwoblèm difisil, jwenn mwen yon travay kote mwen akonpli tèt mwen tankou yon moun e ke fanmi mwen pa manke ase nan okenn aspè nan lavi a.

Kenbe li malgre sikonstans yo ak moun negatif.

Ke nan li mwen pwogrese toujou amelyore kalite lavi mwen ak jwi sante ak fòs.

E ke chak jou mwen eseye itil moun ki bò kote m yo e mwen pwomèt pou mwen gaye devosyon ou kòm yon ekspresyon de rekonesans mwen pou favè ou yo. '

Amèn.

Priyè sa a nan Saint Charbel pou travay se trè pwisan!

Nan ka travay, ou ka ale tou nan sen sa a ki ka ede nou rezoud sitiyasyon konplike.

Sitiyasyon difisil nan lavi k ap travay ka vin ka nan ki solisyon a pi bon ka dwe kite ak flote san yo pa yon travay.

San Charbel ka ede nou jwenn soti nan nenpòt ki enkonpreyansyon, ki se trè komen nan anviwònman travay, kèlkeswa sa degre nan difikilte. 

Priyè yo pwisan ak nan ka sa yo nan travay li ta bon pou fè yo anvan yo kòmanse jou a ta bay, nan fason sa a vibes yo move deplase lwen ak tanperaman la ka kontwole pou ke si yon sitiyasyon rive li ka okipe nan fason ki pi bon. .

Plis priyè: