Kouman padonnen yon moun selon bib la. Èske w te janm tande ekspresyon an, "Mwen padonnen, men mwen pa bliye"? Verite a se ke, malgre yo te lajman itilize, li pa kòrèk. Padon se bliye domaj ke yon lòt moun te lakòz ou. Se poutèt sa, wout la sèlman nan padonnen yon moun se konplètman bliye fòt yo.

El moun se yon bèt ki gen ensten siviv ki jenere yon plak pwotèj defans kont tout bagay ki lakòz ou doulè. Pou rezon sa a, li difisil anpil pou nou padone domaj yo fè nou. Sepandan, li nesesè ke Ann aprann padone ofans lòt moun. Nou pa ka viv anba jouk nan emosyon sa yo destriktif tankou kòlè, tire revanj, oswa blame. Aprann padonnen se yon travay difisil lè domaj la te gwo anpil. Sepandan, li se yon fason a sèlman nan rete an pè ak tèt ou. 

Pou chak kretyen, padon se yon pyès kle pou reyalize Salvation, Se poutèt sa, li enpòtan aprann padone onètman e konplètman. Pou sa, Bib la li montre nou ki fason pou nou ale.

Kouman padonnen yon moun selon etap bib la etap pa etap

Kouman padonnen yon moun selon etap bib la etap pa etap

Kouman padonnen yon moun selon etap bib la etap pa etap

Ou padonnen avèk èd Bondye. Lè l te mouri sou kwa a, Jezi te peye pri pou tout peche yo. Li pral ede w libere tèt ou de anmè ak dezi a pou tire revanj., ouvri chemen padon an. Padonnen se pa yon santiman ke ou pa ka kontwole. Padone li se yon desizyon ou pran, ki Lè sa a, gen yon efè sou santiman ou.

Pou reyalize sa, nou rekòmande pou ou swiv etap sa yo. Sonje ke li se yon tach difisil, men avèk èd Bondye a, anyen posib.

1. Fè fas a pwoblèm nan

Gen ti bagay ke nou ka inyore, paske yo pa yon pwoblèm. Men, gen bagay ki mal ke nou pa ka inyore. Pran pòz pa gen okenn pwoblèm pa pral edeLi pral sèlman fè bagay sa yo vin pi mal nan kouri nan longè. Ou ta dwe aksepte ke gen yon pwoblèm epi deside rezoud li avèk èd Bondye.

2. Rekonèt santiman ou

Li natirèl pou w santi w fache, fristre, tris, blese lè yon moun fè peche kont ou. Pran pòz ou pa t 'santi anyen, ki se bon, se yon erè. Di Bondye kijan ou santi ou. Bondye konprann.

Nan tan, doulè a ​​ta dwe ale. Si se pa ka a, mande Bondye pou ede ou pa kole nan santiman sa yo. Li enpòtan aprann jere santiman yo nan yon fason ki an sante.

Vini jwenn mwen, nou tout ki bouke, ki bouke, m'a fè nou jwenn repo. Pran jouk mwen an sou ou, epi aprann nan men mwen, paske mwen dou ak imil nan kè; epi ou pral jwenn repo pou nanm ou; Pou jouk mwen an li fasil, epi chay mwen an lejè.

Matye 11: 28-30

3. Deklare padon

Deside padone moun ki fè ou mal. Eseye konprann ke Jezi te deja peye pri a pou peche moun sa a, menm jan ak pwòp ou yo. Padon se pa di ke sa moun sa a te fè ki dwat. Padon se viv san kite konsekans peche detwi ou.

Pote youn ak lòt, epi padone youn lòt si youn gen yon plent kont yon lòt. Menm jan Kris la padonnen ou, se konsa ou menm tou.

Kolosyen 3: 13

Di bondye ou padonnen moun sa. Di moun sa peche ou padonnen yo. Deside kite resantiman. Bay Bondye tout bagay, se pou li okipe lot moun lan. Si moun nan vin mande padon ou, di yo ke ou padonnen yo.

4. Renonse peche

Lè yon moun fè peche kont nou, li fasil pou reponn pa peche tou. Si ou fè peche, mande Bondye padon pou atitid ou epi mande li èd pou li pa fè menm bagay la ankò nan tan kap vini an. Jwenn fason pou eksprime santiman ou nan yon fason apa pou Bondye. Santiman yo pa pwoblèm nan, se sa nou fè avèk yo ki ka move.

Fè kòlè, men pa peche; pa mete solèy la sou kòlè ou.

Efezyen 4:26

Souvan fwa, lè yon moun fè nou mal, li kite mak (depresyon, move konsepsyon sou tèt li, pè ...). Mande Bondye pou geri blesi ou yo. Si ou vle, verite li pral retabli ou. Pa kite peche genyen.

Konbyen fwa mwen dwe padonnen?

Konbyen fwa mwen dwe padonnen

Konbyen fwa mwen dwe padonnen

Jezi te di nou dwe padone anpil fwa. Nou pa ta dwe kenbe tras nan kantite fwa nou padonnen. Sonje byen, Bondye padonnen tout peche ou yo. Se poutèt sa tou Ou dwe padonnen peche lòt moun, menm si yo pa mande padon.

Lè sa a, Pyè pwoche bò kot Jezi, li di l 'konsa: Mèt, konbyen fwa pou m' padonnen frè m 'paske li te fè yon peche kont mwen? Jiska sèt? Jezi di li: Mwen pa di ou jiska sèt, men menm jiska swasanndis fwa sèt.

Matye 18: 21-22

Jis paske ou padonnen pa vle di ke moun sa merite konfyans ou. Sa a pral gen refè ti kras pa ti kras. Li pa toujou vle di tou pou retounen nan yon relasyon tankou anvan domaj la. Gen ka kote li pi bon pou w rete lwen moun sa a, menm si ou te padonnen yo, ou ka bezwen fè sa poutèt pwòp tèt ou ak sekirite.

Sa a te li! Nou espere atik sa a ede ou konprann kijan pouw padone yon moun selon bib la. Si kounye a ou vle konnen ki jan yo reyalize delivre dapre Bib la, kontinye Navigasyon Dekouvri.online.