Ki se KOUMAN POUYEN peche mòtèl.  Lis sèt peche mòtèl yo te fòme alantou XNUMXyèm syèk AD, tradisyon Katolik fè konnen sèt peche mòtèl yo bay tout lòt peche. Bib la pa di sa, men dakò ke yo se peche epi yo ta dwe evite.

Ki 7 peche mòtèl yo dapre Legliz Katolik

1. Fyète

Fyète

Fyète

Li lye ak vo anyen ak fyète. Fyète se lè yon moun panse li siperyè, gade lòt moun anba. Se tou mank de rekonesans depandans nou sou Bondye. Fyète se opoze a imilite. Bib la di moun ki gen ògèy yo pral imilite, men moun ki enb yo pral egzalte.

"Paske ou sove moun ki nan mizè yo, men je ou yo sou moun ki ògeye yo pou fè yo desann."  2 Samyèl 22: 28

NAN Envie

Jalouzi

Jalouzi

Jalouzi se yon fòm Evaris . Anvye yo pa kontan lè yon lòt moun resevwa yon benediksyon, paske yo vle benediksyon sa a sèlman pou tèt yo. Jalouzi se egoyis. Bib la avèti nou pou nou pa fè jalouzi, men pou nou kontante nou ak sa nou genyen e pou nou rejwi nan lajwa lòt moun.

"Ann pa vin vante tèt nou, youn irite lòt, youn anvye lòt."  Galat 5:26

NAN Evaris

Avari

Avari

Evaris se yon atachman malsen ak richès. Moun ki visye akimile richès, li pa renmen depanse epi li pa vle pataje l ak pèsonn. Evaris se renmen lajan. Bib la anseye nou pou nou jenere, pa twò atache ak lajan.

Kidonk, nou gen aliman ak abri, se pou nou kontan ak sa a.
Paske, moun ki vle vin rich yo tonbe nan tantasyon ak nan pyèj, ak nan anpil move lanvi sòt ak danjere, ki plonje moun nan destriksyon ak perdisyon;
paske rasin tout sa ki mal se renmen lajan an, ki te anvi kèk moun, ki te pèdi lafwa a, epi yo te pèse ak anpil doulè ».

1 Timote 6:8-10

NAN Kòlè

Kòlè

Kòlè

Kòlè se vin fache anpil, aji mechan oswa vyolan. Gen bagay ki fè nou fache ak rezon, men kòlè kreye move reyaksyon an. Moun ki domine pa kòlè rayi frè l ', li vle tire revanj, san yo pa kapab padone. Bib la anseye nou pou nou kontwole kòlè nou, pou nou venk sa ki mal ak byen.

“Pa tire revanj tèt nou, mezanmi, men kite plas pou kòlè Bondye a; paske sa ki ekri: Se pou mwen tire revanj, m ap peye, se sa Seyè a di.

Romans 12: 19

NAN Lust

Lanvi

Lanvi

Lanvi se dezi pou move plezi nan kòn. Moun ki domine pa lanvi a ap viv pou plezi, san li pa egzèse kontwòl tèt li. Lanvi mennen nan imoralite seksyèl, paske yon moun pa kontwole dezi li. Bib la ankouraje nou pou nou chape anba imoralite seksyèl e pou nou kontwole kò nou.

Kouri fònikasyon. Nenpòt lòt peche yon moun fè se deyò kò a; Men, moun ki fònike, peche kont pwòp kò li.

1 Korentyen 6:18

NAN Gouman

Safrete

Salopete: kisa 7 peche mòtèl yo ye

Gluttony se manje pi plis pase sa nesesè, jis paske nan dezi a manje. Li gen rapò tou ak bwè ak yon mank de kontwòl tèt yo. Dous la sèlman panse a plezi nan manje ak maltrete pwòp kò li. Bib la anseye nou pou nou evite sou ak safrete e pou nou respekte kò nou.

NAN Paresseux

Parès

Parès

Parès se pa vle travay. Nou tout gen dwa repoze, men nou dwe travay tou pou sipòte fanmi nou. Nonm lan parese kouri lwen responsablite li yo epi sèlman lakòz pwoblèm. Bib la avèti ke parese pral fini pòv, men dilijan yo pral jwenn rekonpans.

Èske 7 peche mòtèl nan Bib la?

Bib la pa gen yon lis peche mòtèl, men nan Pwovèb 6: 16-19, nou ka jwenn yon lis sèt peche Seyè a rayi:

Jewova rayi sis bagay,
Epi menm sèt moun abominasyon nanm li:
Nan je lògèy, a lang bay manti,
Las men koule san inosan,
El kè ki machinn panse mechan,
Pye yo prese pou kouri nan sa ki mal,
Fo temwen an pale manti,
Ak youn nan simen dezòd ant frè.

Pwovèb 6: 16-19

Nou espere atik sa a ede w konprann ki sa 7 peche mòtèl yo ye ak ki orijin yo. Si ou vle kounye a aprann venk peche atravè yon seri konsèy biblik, kontinye browse Dekouvri.online.