Kouman te kreyasyon mond lan selon Bib la. Pandan tout listwa, diferan kilti te eseye reponn orijin nan mond lan. Nan lòt men an, syans ap eseye koule kèk limyè sou sijè a. Sepandan, istwa a ki pi tande ak pi etidye nan tout Lwès la pou dè milye ane te youn nan te di nan Bib la.

Malgre ke se vre ke jodi a li se enplozibl kwè sa mond lan te kapab kreye nan 7 jou, li ta dwe remake ke Bib la se pa yon travay literal men yon literè. Se konsa, nou ka jwenn gwo verite sou kreyasyon mond lan.

Kouman te kreyasyon mond lan selon Bib la

Selon Bib la, kreyasyon mond lan te ye yon zak bondye. Avèk pawòl ou yo, Bondye fòme tout eleman yo nan linivè a e li te bay tout bèt vivans. Nan kòmansman kreyasyon an, tè a pa te gen okenn fòm, te gen sèlman fènwa, dlo chaotic ak Lespri Bondye a te deplase sou li. Lè sa a, nan yon semèn, Bondye te fòme mond lan nou konnen.

Premye jou kreyasyon mond lan selon Bib la

Premye jou kreyasyon mond lan selon Bib la

Premye jou kreyasyon mond lan selon Bib la

Premye jou kreyasyon mond lan, Bondye te di "Se pou limyè" epi limyè te parèt. Limyè ak fènwa separe, epi Bondye rele soti nan tan avèk yo jou nan limyè ak yon pati nan tan an nan la lannwit fè nwa. Men ki jan premye jou a rive.

Nan konmansman, Bondye kreye syèl la ak latè a.

Epi tè a te san fòm, li te vid, epi fènwa te sou figi gwo twou san fon an, epi Lespri Bondye a te deplase sou figi dlo yo.

Bondye di: Se pou limyè fèt. e te gen limyè.

Bondye wè limyè a te bon. Bondye separe limyè a ak fènwa a.

Bondye rele limyè a lajounen, li rele fènwa a lannwit. Epi li te aswè ak maten yon sèl jou a.

Jenèz 1: 1-5

Dezyèm jou

Bondye kreye syèl la sou tè a

Bondye kreye syèl la sou tè a

Nan dezyèm jou a, Bondye kreye syèl la (atmosfè a) anwo tè a. Syèl la te sèvi pou separe dlo a nan yon eta likid, sou sifas tè a, ak dlo nan yon eta gaz. Se konsa, te vin sik dlo a.

 

Bondye di ankò. Se pou gen yon vout nan mitan dlo a, separe dlo a avèk dlo yo.

Bondye kreye vout la, epi li separe dlo ki anba vout la ak dlo ki te anwo vout la. Epi li te konsa.

Bondye rele vout la syèl. Apremidi ak denmen maten, se te dezyèm jou a.

Jenèz 1: 6-8

Twazyèm jou

Sou twazyèm jou a Bondye te kreye tè a

Sou twazyèm jou a Bondye te kreye tè a

Sou twazyèm jou a, Bondye kreye tè sèk la. Dlo yo te kouvri tout sifas tè a, se konsa Bondye te bay lòd pou yo fè bak, kite yon pati nan sifas la ekspoze. Bondye rele pati sèk la nan peyi ak nan dlo a nan maren. Se konsa leve a kontinan ak zile.

Nan menm jou a, Bondye kouvri tè a ak vejetasyon. Tout kalite plant te pouse sou latè, nan tout espès, tout plant ki gen kapasite pou repwodui.

Bondye te di tou: Se pou dlo ki anba syèl la sanble nan yon sèl kote, epi kite l sèk. Epi li te konsa.

Bondye rele kote ki sèk la tè, li rele tout dlo lanmè yo. Bondye wè sa li te bon.

Lè sa a, Bondye di: Se pou tè a pwodwi zèb vèt, zèb ki bay grenn; pyebwa ki bay fwi dapre kalite li yo, ke pitit pitit li yo ladan l ', sou tè a. Epi li te konsa.

Se konsa, tè a pwodui zèb vèt, yon zèb ki bay grenn dapre nati li, ak yon pyebwa ki donnen, ki gen pitit pitit ladan l, selon kalite li yo. Bondye wè sa li te bon.

Yon lannwit pase, yon maten rive. Se te twazyèm jou a.

Jenèz 1: 9-13

Katriyèm jou

Sou katriyèm jou a, Bondye kreye zetwal yo

Sou katriyèm jou a, Bondye kreye zetwal yo

Sou katriyèm jou a, Bondye te kreye kò selès yo yo make pasaj la nan tan (jou, mwa, ane ...). Li te ranpli syèl la (espas) ak zetwal ak kreye yon etwal ki pi gwo pase tè a (la Sol) egeye jounen an. Bondye kreye tou lalin, yon ti kras pi piti, nan limyè lannwit lan.

 

Lè sa a, Bondye di: Se pou limyè fèt nan syèl la pou separe lajounen ak lannwit. epi sèvi kòm siy pou sezon yo, pou jou ak ane,

Se pou yo sèvi limyè nan syèl la pou klere tout latè a. Epi li te konsa.

Bondye fè de gwo limyè yo. pi gwo limyè pou dirije jounen an, ak pi piti limyè pou dirije lannwit lan; li fè zetwal yo tou.

Bondye mete yo nan syèl la pou klere latè a.

epi pou dirije lajounen ak lannwit, epi pou separe limyè ak fènwa. Bondye wè sa li te bon.

Yon lannwit pase, yon maten rive. Se te katriyèm jou a.

Jenèz 1: 14-19

5yèm jou

Sou senkyèm jou a Bondye te kreye bèt akwatik

Sou senkyèm jou a Bondye te kreye bèt akwatik

Sou senkyèm jou a, Bondye te kreye bèt akwatik. LI te kòmande li epi dlo yo plen ak pwason ak lòt bèt akwatik, gwo ak piti. Bondye kreye tou bèt volay, ki mete l 'viv sou latè ak vole nan syèl la. Bondye te beni zwazo yo ak bèt akwatik yo epi li te kòmande yo repwodui pou ranpli mond lan.

 

Bondye te di: Se pou dlo yo pwodwi bèt vivan, ak zwazo ki vole sou tè a, nan vout ki louvri nan syèl la.

Bondye kreye gwo monstr lanmè yo, tout bèt vivan k'ap deplase, dlo yo pwodwi dapre kalite yo, ak tout zwazo zèl yo dapre kalite yo. Bondye wè sa li te bon.

Epi Bondye beni yo, li di: Fè pitit, epi miltipliye, epi ranpli dlo lanmè yo, epi miltipliye zwazo yo sou tè a.

 Yon lannwit pase, yon maten rive. Se te senkyèm jou a.

Jenèz 1: 20-23

Sizyèm jou

Sou sizyèm jou a Bondye te kreye bèt Terès yo ak moun

Sou sizyèm jou a Bondye te kreye bèt Terès yo ak moun

Sou sizyèm jou a, Bondye te kreye bèt peyi. Chak kalite bèt ki viv sou latè epi ki pa vole te kreye jou sa a, yo chak ak kapasite pou repwodui.

 

Lè sa a, Bondye di: Se pou latè a pwodwi èt vivan dapre kalite yo, bèt ak koulèv ak bèt nan tè a selon kalite yo. Epi li te konsa.

Bondye kreye zannimo sou latè dapre kalite yo, bèt yo dapre kalite yo, ak tout bèt ki trennen sou vant yo dapre kalite yo. Bondye wè sa li te bon.

Jenèz 1: 24-25

Kijan kreyasyon lòm te ye selon bib la

Se konsa, Bondye te pale ak tèt li ak deside fòme yon bèt espesyal, nan imaj li ak resanblans li, yo kòmande sou tout bèt yo ke li te kreye. Se konsa yo parèt gason an ak fanm lan.

Bondye beni gason an ak fanm lan epi li te bay lòd pou yo repwodui, ranpli ak domine tè a. Tout bèt terrestres, akwatik ak vole te anba lòd li. Bondye tou te bay plant kòm manje pou limanite ak tout bèt. Se konsa Bondye te konplete kreyasyon mond lan.

 

Bondye di l 'konsa: -Ann fè moun fè menm jan ak moun sa yo. ak gouvènen sou pwason ki nan lanmè a, sou zwazo ki nan syèl la, ak sou bèt yo, sou tout tè a, ak sou tout bèt ki rache sou tè a.

Epi Bondye te kreye lòm pòtre ak li, li te kreye l pòtre ak li; li kreye yo gason ak fi.

Bondye beni yo, li di yo: Fè pitit, fè anpil anpil pitit. Ranpli tè a, epi debouye li, epi gouvène sou pwason ki nan lanmè a, zwazo ki nan syèl la, ak tout bèt ki deplase sou tè a.

Epi Bondye te di: Gade, m ba ou tout plant ki donnen, ki sou tout tè a, ak tout pyebwa ki donnen e ki donnen; Yo pral pou ou pou ou manje.

Tout bèt ki sou latè, tout zwazo nan syèl la ak tout bagay ki trennen sou latè, kote gen lavi, tout plant vèt yo va manje. Epi li te konsa.

Bondye te wè tout sa li te fè, epi li te trè bon. Yon lannwit pase, yon maten te sizyèm jou a.

Jenèz 1: 26-31

Setyèm jou kreyasyon mond lan selon Bib la

Kouman te kreyasyon mond lan selon Bib la

Sou setyèm jou a, Bondye repoze, li beni kreyasyon l 'lan

Sou setyèm jou a, Bondye repoze. Li te satisfè, paske tout sa li te kreye te bon. Bondye beni setyèm jou a, li mete l 'apa paske se te jou repo a.

Syèl la ak tout tè a te fini ak tout lame yo.

Sou setyèm jou a, Bondye te fin fè tout sa l 't'ap fè a. Sou setyèm jou a, li pran repo nan tout travay li te fè.

Bondye beni setyèm jou a, li mete l 'apa pou li, paske se sou li li te repoze nan tout travay li te fè nan kreyasyon an.

Jenèz 2: 1-3

Kit literalman oswa metaforikman, istwa kreyasyon an montre nou ke Bondye kreye mond lan. Li pa t 'yon kesyon de chans. Kreyasyon mond lan montre nou tou valè nou tankou kreyati ki fèt nan imaj Bondye ak wòl nou kòm chèf ak pwoteksyon sou latè. Bondye kontan ak kreyasyon li e li vle beni nou ak repo.

Sa a te li! Nou espere atik sa a ede ou konprann kijan kreyasyon mond lan te ye selon Bib la. Si kounye a ou vle konnen poukisa Bondye repoze sou setyèm jou a, kontinye Navigasyon Dekouvri.online.