Ki lang Zanj Selès yo ye. Langaj zanj yo mansyone yon sèl fwa nan Bib la. Poutan, pasaj sa a eksplike ke lanmou pi enpòtan pase pale anpil lang li te ye e yo pa konnen. Lang zanj yo reprezante lang enkoni.

«Si mwen te pale lang moun ak lang zanj, epi mwen pa gen lanmou, mwen vin tankou metal k ap sonnen, oswa senbal k ap sonnen.«. 1 Korentyen 13:1

Èske zanj yo gen yon lang pa yo?alfabè Enochian

Nou pa t 'kapab di ki lang zanj ki nan Syèl la ye, depi nan Bib la sèlman ka nan zanj yo montre delivre mesaj nan lang ke moun te konprann. Pa gen okenn referans sou konbyen lang zanj yo pale, oswa si yo gen youn oswa plizyè lang pwòp yo. Konsantre nan Bib la se relasyon ki genyen ant moun ak Bondye, pa zanj yo.

Nan Bib la, zanj yo pale ak yo transmèt yon mesaj ki soti nan Bondye bay sèten moun, sèvi ak lang konnen, oswa fè lwanj Bondye.

«Fè lwanj li, tout zanj li yo.
Fè lwanj li, nou tout lame li yo.» Sòm 148: 2

Nou pa konnen si zanj yo gen yon lang espesyal pou fè lwanj Bondye.

Ki sa Pòl te vle di pou “lang zanj yo”?

Pòl t ap eksplike sa sa ki pi enpòtan se pa konnen anpil lang, sa ki pi enpòtan se gen lanmou. Moun Legliz Korentyen yo te apresye entèlijans ak montre espirityalite anpil. Sa a te tout trè byen, men yo sèlman gen valè lè nou renmen youn ak lòt. Kretyen Korentyen yo pa t montre lanmou.

«E si mwen te gen pwofesi, epi konprann tout mistè ak tout syans, epi si mwen te gen tout lafwa, nan yon fason ke mwen deplase mòn yo, epi mwen pa gen renmen, mwen pa anyen.

E si mwen te distribye tout byen mwen yo pou bay pòv yo manje, si mwen te bay kò mwen pou yo boule, epi mwen pa gen lanmou, sa pa itil mwen anyen ». 1 Korentyen 13: 2-3

Nan pasaj sa a, pale "lang gason" senbolize entèlijans, kilti. Pale "langaj zanj yo" senbolize espirityalite, koneksyon an ak Supernatural la.

Kiyès ki gen don pou l pale lang zanj yo?don pou pale lang zanj yo

Pa gen okenn referans nan Bib la pou kado pou pale nan lang yo lye ak lang zanj yo. Se poutèt sa, nou pa konnen si pale nan lang etranj se pale lang zanj yo .

Gen kèk moun ki gen don sa a ki pale nan lang lòt moun konprann, sa ki fè li klè ke yo pa pale lang zanj yo. Epitou, lòt moun pale nan lang ke pèsonn pa konnen, epi Bib la pa di ki lang yo ye. Li sèlman di ke yo se mistè, ke se sèl Bondye ki konprann, li pa di ke zanj yo konprann tou.

«Paske moun ki pale lang pa pale ak moun, men li pale ak Bondye; paske pèsonn pa konprann li, malgre Lespri Bondye a pale mistè.. 1 Korentyen 14:2

Epi kounye a ke nou konnen sa sa vle di Ki lang zanj ki nan Syèl la ye, nou ka konprann mesaj Bondye a yon ti kras pi byen. Si w enterese konnen Ki sa ki douz tribi pèp Izrayèl la, kontinye vizite sit entènèt nou an dekouvri. liy pou pa pèdi detay.