Kouman kontwole enkyetid lè l sèvi avèk Bib la. Anksyete manifeste kòm yon santiman pè ak ajitasyon nan diferan sitiyasyon. Se poutèt sa, li enpòtan aprann kontwole li pou li pa paralize oswa limite ou.

Kontwole enkyetid ka difisil. Sepandan, ou ka fè li avèk èd Bondye. La Bib montre kouman diminye enkyetid avèk èd Jezi. Ou pa bezwen fè fas ak enkyetid pou kont li. Bondye avèk ou.

Men kèk konsèy sou fason pou kontwole enkyetid dapre Bib la:

Kouman kontwole enkyetid lè l sèvi avèk Bib laKontwole enkyetid lè l sèvi avèk Bib la

1. Aprann sa Bib la di

Bib la pale de yon Bondye Toupisan an, ki renmen w e ki gen kontwòl lavi w. Si ou bay lavi ou l ', ou pa ta dwe bezwen pè nan tan kap vini an, paske Li ap pran swen ou. Pandan w ap li Bib la, w ap dekouvri ki jan Bondye bon, saj, jis e li pa janm echwe.

Pa enkyete w pou anyen, si demann ou yo pa konnen devan Bondye nan tout lapriyè ak siplikasyon, ak di Bondye mèsi.
Ak lapè Bondye a, ki pase tout konpreyansyon, ap veye kè ou ak panse ou nan Kris Jezi.

Filipyen 4: 6-7

2. Bay enkyetid ou bay Bondye

Anksyete se tankou yon chay lou. Bay Bondye fado a. Pale sou enkyetid ou epi mande, "Pran sa a, mwen pa ka pote l 'pou kont li." Mete konfyans ou nan Bondye epi kite l kontwole lavi ou. Chak fwa ou twò enkyete, di Bondye epi ba li enkyetid la.

Lage tout enkyetid ou sou li, paske li gen sousi pou ou.

1 Pyè 5: 7

3. Chèche yon nouvo pèspektiv

Yon bon fason pou kontwole enkyetid se gade sitiyasyon an nan yon pèspektiv pi laj. Si ou te aksepte Jezi kòm sovè ou, ou gen de sètitid sou lavni an:

  • Jezi pap janm kite ou.

    Fè abitid ou san Evaris, kontante w ak sa ou genyen kounye a; paske li te di: Mwen pap abandone ou, ni mwen pap kite ou. Ebre 13: 5

  • Ou pral ale nan syèl la, nan lavi etènèl.

    Sa m'ap di nou la a, se vre wi: Moun ki tande pawòl mwen e ki kwè nan moun ki voye m' lan, li gen lavi ki p'ap janm fini an. epi li p ap vini nan kondanasyon, men li te pase soti nan lanmò nan lavi. Jan 5:24

De bagay sa yo garanti kèlkeswa sa k ap pase nan lavi ou. Kèlkeswa sa ki rive, Bondye ap pran swen ou. Nan moman ki pi difisil nan lavi a, avèk anpil enkyetid, sonje sa.

Mete li nan pèspektiv ede tou enkyetid kontwòl pou bagay ki pi piti. Lè w jwenn yon nòt ki ba nan tès la oswa ki manke otobis la pa pral detwi tout lavi ou. Lè w enkyete w pa ede w rezoud pwoblèm lavi a.

Ki moun nan nou ki pral kapab ajoute yon koude nan wotè li lè li te enkyete?

Pou si ou pa menm ka pi piti a, poukisa ou enkyete w sou rès la?

Lik 12: 25-26

4. Rezoud chak pwoblèm youn pa youn

Anksyete se souvan akòz panse sou twòp pwoblèm an menm tan an. Lè sa rive, ou dwe òganize priyorite ou yo. Pwoblèm denmen yo pa vo yo enkyete sou. Jis konsantre sou rezoud pwoblèm jodi a epi kite lavni nan men Bondye. Pa eseye rezoud tout bagay an menm tan; rezoud yon pwoblèm nan yon moman.

Se konsa, pa enkyete w pou denmen, paske demen pral pote enkyetid li yo. Pwòp mal li ase pou chak jou.

Matye 6:34

5. Chèche èd

Ou pa pou kont ou. Kontwole enkyetid se pa toujou fasil, men Bondye sèvi ak lòt moun pou ede ou. Lè w ak moun ki te deja aprann fè fas ak enkyetid se yon bon bagay pou w wè ki jan yo jere li nan yon fason pratik. Se konsa, chèche èd nan yon pastè konfyans oswa lidè yo gide ou. Si enkyetid ap lakòz ou pwoblèm fizik, chèche èd medikal tou.

Enkyetid nan kè yon nonm peze l 'desann;
Men, yon bon mo ankouraje l 'leve.

Pwovèb 12:25

 

Sa a te li! Nou espere atik sa a ede w konnen ki jan yo kontwole enkyetid lè l sèvi avèk Bib la. Sonje ke Bondye avèk ou, men li pa goumen pou ou, Se poutèt sa, volonte ou a chanje sikonstans se fondamantal nan pwosesis sa a.

Si ou te renmen atik sa a epi kounye a ou vle konnen ki sa Bib la di sou depresyon, kontinye Navigasyon Dekouvri.online.