Ki jan yo sove dapre Bib la. Lè nou pale sou "yo te sove," nou ap refere a delivrans nanm nou. Pou nenpòt kretyen, reyalize delivrans ta dwe objektif prensipal la nan lavi li. Sepandan, anpil kwè ke yo te bon moun yo pral reyalize li. Pa gen anyen ki pi lwen reyalite!

Si ou vle konnen ki jan yo dwe sove, pi bon an nou ka fè se Chèche repons yo nan Bib la.

Ki jan yo sove dapre Bib la: Ki sa ou ta dwe fè?

Kouman mwen ka konnen si mwen sove dapre Bib la

Kouman mwen ka konnen si mwen sove dapre Bib la

Pou reyalize delivrans, ou bezwen anvan tout bagay kwè ke Jezi se sovè ou. Pa gen anyen ou ka fè pou w jwenn delivrans, paske Bondye ofri li gratis. Ou jis bezwen aksepte kado sa a soti nan kè an.

Si ou reyèlman vle yo dwe sove, ou deja sou track dwat la. Sa vle di Bondye ap rele ou. Jezi te di nou ke li te tankou yon nonm kap frape nan pòt ou; si ou louvri l 'epi kite l' nan, ou pral fè pati nan lavi chak lòt la ak tout sa li explik.

Gade, mwen kanpe nan pòt la epi m'ap frape; Si yon moun tande vwa m ', li louvri pòt la, mwen pral vin jwenn li, mwen pral manje avè l', epi li menm avè m '.

Revelasyon 3: 20

Se poutèt sa, tout sa ki nesesè yo resevwa delivre se aksepte Jezi nan kè ou. Men, kisa sa vle di aksepte Jezi nan kè ou?

Ki jan mwen ka jwenn delivrans?

1. Rekonèt defo ou yo epi ou vle chanje

Okenn moun pa pafè. Nou tout fè erè. Sa a se yon pati nan nati imen nou an, men li se yon gwo pwoblèm. Move bagay nou fè tèt nou blese tèt nou ak moun ki bò kote nou. Bib la di tou ke erè nou yo pote lanmò ak kondanasyon p'ap janm fini an.

Paske salè peche a se lanmò, men kado Bondye a se lavi etènèl nan Jezikri, Seyè nou an.

Romans 6: 23

Lè ou gen yon pwoblèm, li natirèl ke ou vle rezoud li. La premye etap nan delivre se rekonèt ke ou gen domaj, ke ou santi ou alèz ak ou vle viv yon lot jan. Yo rele sa repantans.

2. Obeyi kòmandman Bondye yo

Bib la di Bondye te kreye w nan yon fason espesyal. Li renmen ou e li pa vle wè ou soufri. Malgre sa, e malgre li gen tout pouvwa a, Bondye pèmèt ou chwazi si ou renmen l oswa ou pa. Li pa fòse ou obeyi. Men, lè ou fè yon erè, ou fè Bondye mal.

Paske mwen pa vle lanmò Seyè a, Bondye a, di moun ki mouri a. Se poutèt sa konvèti epi w ap viv.

Ezekyèl 18:32

Bondye te fè règ yo pou byen ou. Lè w obeyi, ou dekouvri yon pi bon fason pou w viv. Men, lè ou dezobeyi, sa lakòz anpil pwoblèm nan mond lan. Se poutèt sa Bondye aplike pinisyon retabli Jistis. Men, Bondye pa renmen pini e li vle padonnen.

3. Kwè ke Jezi peye pri a pou ou

Pwoblèm lan se ke ou gen pou aplike pou pinisyon. Bon travay ou fè yo pa fè pou move yo. Pa egzanp, yon ansasen pa ka fè lavi li te sove lè li te sove lòt moun. Dèt la twò gwo pou peye nan lavi sa a. Konsekans yo nan aksyon ou yo enposib kalkile, se konsa pinisyon an p'ap janm fini an.

Paske nenpòt moun ki pral kenbe tout lalwa Moyiz la, men ofanse nan yon pwen, se koupab de tout. Paske, moun ki te di: Piga ou fè adiltè, li di tou: Piga ou touye moun. Koulye a, si ou pa fè adiltè, men ou touye, ou te deja vin yon transgresè nan lalwa Moyiz la.

Jak 2: 10-11

Pwa Bondye deside peye amann lan pou ouBondye te vin sou tè a tankou yon moun, yo te rele Jezi, li te pase nan tout sa nou te pase, men li pa janm peche. Lè sa a, li ofri yo mouri nan plas nou, sou kwa a. Piske Bondye pafè e etènèl, sakrifis li te fè a te pafè ak etènèl tou. Li te peye pri a pou tout peche yo.

Ak nan fason ki etabli pou gason mouri yon sèl fwa, epi apre sa jijman anKonsa tou, Kris te ofri yon sèl fwa pou l pote peche anpil moun; epi li pral parèt yon dezyèm fwa, ki pa gen rapò ak peche, pou konsève pou moun ki ap tann li.

Ebre 9: 27-28

4. Rekonèt Jezi kòm sovè ou

Kounye a ke yo te peye penalite pou peche, Bondye ofri delivre gratis. Men toujou, pa fòse pèsonn aksepte. Sèlman moun ki kwè nan Jezi aksepte l 'tankou sovè yo, repanti pou peche yo, yo pral sove.

Paske Bondye sitèlman renmen lemonn, li bay sèl Pitit li a pou tout moun ki kwè nan li pa peri, men pou yo gen lavi ki p'ap janm fini an.

Jan 3:16

Aksepte Jezi kòm sovè ou se louvri pòt la pou l 'antre nan lavi ou. Se kòm si ou mouri epi yo ba ou yon nouvo lavi, gratis nan kondanasyon. Sa vle di komèt pouw swiv Jezi epi viv pou li. Lè sa a, lavi ou ap chanje!

5. Kontinye nan chemen Senyè a

Si w te pran desizyon pou w kwè nan Jezi, felisitasyon! Gen yon fèt nan syèl la pou ou. Men, li pa fini isit la. Koulye a, lavi ou pral diferan. Bib la konpare sali ak yon dezyèm nesans. Koulye a, ou bezwen grandi.

Se konsa, mwen di nou ke gen kè kontan devan zanj Bondye yo sou yon pechè ki tounen vin jwenn Bondye.

Lik 15:10

Salvation se pa sèlman yon desizyon ke ou pran yon sèl jou a epi fini la. Se yon nouvo fason viv ak Jezi. Pale ak Bondye (lapriyè), li Bib la, epi eseye kontakte lòt kwayan yo. Epi Bondye ap toujou avèk ou, pou tout tan.

Sa a te li! Espere ou konprann ki jan yo dwe sove dapre Bib la. Nou konnen ke li se yon wout difisil, sepandan, pri a se delivre pou letènite.

Si kounye a ou vle konnen ki objektif lavi a selon bib la, kontinye Navigasyon Dekouvri.online.