Ki jan simonte yon renmen san parèy. Si ou gen renmen san parèy, ou kapab jwenn rekonfò ak espwa nan Jezi. Bondye gen bon plan pou ou. Petèt moun sa a ou pran swen sou se pa yon pati nan plan an, men sa se pa nan fen an.

Gen plizyè kalite renmen san parèy: ant paran ak timoun, frè, mari ak madanm, epi tou lanmou amoure. Bondye konprann doulè a ​​nan renmen san parèy. Li renmen chak moun ak Infinity renmen, men anpil moun rejte lanmou yo. Nan divès pati nan Bib la, Bondye konpare ak yon mari madanm li rejte, malgre li te ba li tout lanmou li. Toujou, Bondye pa abandone nan ofri nou renmen l 'yo.

Nan atik sa a, nou pral pale sou la san amou amoure san moun selibatè. Li se byen komen yo tonbe nan renmen ak yon moun ki pa santi yo menm jan an sou ou. Lanmou pa mityèl, kidonk ou pa ka gen yon relasyon.

Kòman ou kapab jwenn plis pase renmen san parèy: Konsèy

Lè ou dekouvri ke lanmou ou pa nesesè, premye etap la se aksepte reyalite sa. Ou pa ka fè pèsonn renmen ou. Pa menm Bondye fè sa! Ou ka sèlman ofri lanmou ou epi rete tann pou lòt moun nan reponn. Si ou pa, ou dwe respekte desizyon moun sa.

Pa eseye leve espwa ou. Li pa vle di non. Si moun ou pran swen an te fè li klè ke yo pa vle nan yon relasyon avèk ou, sispann kouri dèyè li. Sa pral fè ou mal sèlman. Yon relasyon sèlman travay lè de nan ou yo ansanm. Ou dwe kòmanse avanse sou ak lavi ou. Ak premye etap la se aksepte.

Èske de mache ansanm, eksepte si yo dakò?

Amòs 3: 3

1. Rete lwen pou yon ti tan

Rete lwen pou yon ti tan

Rete lwen pou yon ti tan

Bib la di sa lanmou se pasyan, kalite epi yo pa chache pwòp enterè l 'yo. Lè lanmou ou pa dakò, pi bon bagay ou ka fè pou moun sa a se respekte desizyon yo epi evite anbarasman. Pa egoyis, kenbe distans ou.

Lanmou gen pasyans, li benen; lanmou pa anvye, lanmou pa vante, li pa gonfle;
li pa fè anyen ki pa kòrèk, li pa chache pwòp li, li pa jwenn irite, li pa kenbe move santiman.

1 Korentyen 13: 4-5

Lè ou wè ke lanmou ou se san repons, sa fè m mal, se poutèt sa, kè ou bezwen tan geri. Lè w twò pre objektif la nan renmen ou sèlman fè pwosesis la difisil. Ou pa bezwen koupe tout relasyon, men evite vin twò pre moun sa a. espesyalman depi nan konmansman an.

2. Jwenn fòs nan relasyon ou ak Bondye

Jwenn fòs nan relasyon ou ak Bondye

Jwenn fòs nan relasyon ou ak Bondye

Ou ka renmen anpil e ke pa gen lòt moun ki pral konplete lavi ou. Sepandan, relasyon ki pi enpòtan ou genyen an se avèk Jezi. Li nan moman tankou sa a ke ou bezwen Jezi pi plis la, konsole ou ak bay objektif lavi ou.

Nan Jezi, lanmou ou pi plis pase resipwòk! Se li ki pap janm kite ou desann. Tout tan, Jezi toujou prezan e li gen pouvwa pou ede ou simonte doulè a ​​nan renmen san parèy.

Bondye konnen sa ki pi bon pou ou. Si lanmou ou pa dakò, Bondye gen lòt plan pou lavi ou.. Priye pou volonte Bondye fèt nan lavi ou, soumèt devan volonte li.

Benediksyon pou moun ki fè lapè yo, paske y'a rele yo pitit Bondye.
Benediksyon pou moun ki anba pèsekisyon Jistis, pou yo se wayòm syèl la.

Matye 5: 9-10

3. Fè atansyon ak gwo desizyon kounye a

Fè atansyon ak gwo desizyon kounye a

Fè atansyon ak gwo desizyon kounye a

Lè ou soufri yon gwo ontraryete, tankou dekouvri ke renmen ou se pa nesesè, tantasyon an ka leve fè yon bagay estipid. Gen kèk bagay ki NON Bagay ou dwe fè pou fè fas ak doulè yon kè kase se:

  • Dedye tèt ou a kouri dèyè lanmou ou san repons.
  • Dedye tèt ou a vire lanmou ou an rayi.
  • Chèche konfò nan alkòl oswa dwòg.
  • Date oswa marye yon moun byento, Pou pa rete pou kont ou.
  • Abandone tout bagay nan lavi
  • Kite tout bagay radikalman chanje lavi ou

Nan doulè a ​​nan pasyon, lide ou a pa ap travay byen. Se poutèt sa, pran desizyon radikal se pa yon bon lide ki pral afekte tout rès lavi ou nan tan sa a. Rete tann jiskaske ou kalm. Avèk gwo desizyon, pa prese.

Panse yo nan debouya la sètènman gen tandans abondans;
Men, tout moun ki jon foli, sètènman ale nan povrete.

Pwovèb 21: 5

E si yon moun renmen ou, men ou pa santi menm bagay la tou?

Ou pa bezwen santi menm bagay la tou pou yon lòt moun. Li pi bon dwe onèt pase ap eseye fòse tèt ou yo santi menm bagay la. Yon relasyon ensenserite mouri anvan li kòmanse. Si ou santi tankou sa a se yon relasyon ou pa vle genyen, fè santiman ou klè bay lòt moun nan. Sa a se desizyon ou ak pèsonn pa gen dwa a fòse ou nan yon relasyon ak yon moun ou pa renmen.

Nou espere atik sa a ede ou konprann ki jan yo ka resevwa plis pase renmen san parèy. Si ou vle konnen ki jan yo rekonèt yon relasyon vyolan ak kouman yo aji selon Bib la, kontinye Navigasyon Dekouvri.online.