Ou konnen Zam Bondye a?

Kòm nan lagè, kote sòlda yo bezwen zam espesyal tankou bal vesèl, kas pou pwoteje tèt yo, zam ak lòt zouti.

En mond lan espirityèlman, nou bezwen tou yon zam ki pwoteje nou epi ki ede nou fè fas a tout advèsite ki ka leve nan lavi a.

Nan pawòl Bondye a, espesyalman nan dènye chapit Efezyen yo, youn nan lèt Apot Pòl te ekri, konseye tout kwayan yo pou yo itilize zam Bondye a pou yo goumen ak sa ki mal la epi pou yo genyen viktwa.

Mond lan espirityèl se nan lagè konstan e se pou sa nou dwe prepare nan tout tan.

Pati nan fason Bondye a

Zam Bondye a

Zam sa a gen ladan yon seri de enstriman espirityèl ki, nan lòd yo konnen ki jan yo sèvi ak yo, ou gen konnen ki jan yo itilize yo e se pou sa nou kounye a di nou tout bagay ou bezwen konnen pou pwoteje tèt ou ak zam espirityèl la. 

1: senti verite a

Yo rele senti verite a nan Efezyen 6:14. Fizikman ak nan tan lontan, sòlda te mete yon senti pou kenbe fèm tunik la pandan y ap sipòte kò a.

Nan sans espirityèl la, senti a vin konesans sa a ak sekirite ki fè nou kanpe fèm, konvenki ke nou se pitit gason Bondye yo, byen ke yon sèl la sa ki mal vle konvenk nou otreman. 

Pou fè bon jan sèvi ak senti verite a, kè nou dwe ranpli avèk pawòl Senyè a nou dwe ranfòse tèt nou avèk lapriyè. Nou dwe viv yon lavi antye ak fèm nan chemen Kris la. 

2: Pwatrin jistis la.

Menm jan nan tan lontan yo te gen zam la, ak ki ògàn yo entèn yo te kouvri, menm jan nou kounye a konnen kòm vès la bal.

Sòlda yo ki mache nan mond lan espirityèl bezwen kenbe kè nou soti nan tout atak lènmi.

Kouvèti jistis la vin kouvri ki ban nou Jistis ke nou reyalize nan Jezi ak sakrifis li te fè pou nou se kwa kalvè a. 

Pou itilize li kòrèkteman nou dwe sonje idantite a nou gen nan Kris la, rekonèt ke gras a sakrifis li se ke nou yo jistifye devan papa nou ki nan syèl la.

Nou pa ka kwè sa lènmi an di nou oswa akizasyon yo oswa yo dwe sonje lavi sot pase nou an oswa peche nou yo.

Moun sa yo se estrateji nan yon sèl la sa ki mal fè mal nou yo ak sèlman pwotèj an jistis pwoteje nou soti nan atak sa yo. 

3: preparasyon levanjil la

Chak vanyan sòlda bezwen pwoteje pye l 'soti nan atak paske sa yo, se tou yon sib enpòtan pou lènmi an.

Si yon sòlda pa fèm nan mache li, li fasil pou elimine. Sòlda yo dwe pran mezi fèm epi san danje, san ezitasyon oswa pè. 

Soulye levanjil la dwe mete san danje, konfyans nan sa Seyè a te ban nou, rete fò sou wout la.

Ranpli tèt ou ak kè poze, kè kontan ak renmen ak pèmèt sa a gaye nan moun ki bò kote ou. Rele a se preche levanjil la bay tout kreyati.

Avèk etap ki an sekirite toujou ap gade yo pa etap sou nenpòt ki min oswa nenpòt ki objè ki file ke lènmi an ta ka kite sou wout la. Toujou avanse epi pa janm fè bak, k ap grandi nan wayòm Bondye a. 

4: plak pwotèj pou lafwa nan zam Bondye a

Isit la Apot Pòl kite nou enstriksyon pou itilize nan plak pwotèj li a lafwa. Nou konnen ke yon plak pwotèj se yon zam pwoteksyon ki ka ede nou nan batay la pou okenn nan atak yo rive nou.

Nan mond lan espirityèl nou menm tou nou bezwen yon plak pwotèj paske lènmi an lanse flèch ki, si li rive nan nou, ka fè nou mal anpil. 

Yo itilize boukliye lafwa a kòrèkteman lè lafwa nou ranfòse. Pou sa nou dwe li pawòl Bondye a, memorize li e, sa ki pi enpòtan, mete l an pratik.

Se pou nou sonje ke konfyans nan Bondye se tankou yon misk ke si li pa egzèse Lè sa a, atrofye, se pou nou egzèse lafwa ak rann li fò pou li ka pwoteje nou kont tout atak yo ke sa ki mal la lanse kont nou. 

5: kas delivrans lan nan zam Bondye a

Kas la se yon kas ki pwoteje tèt sòlda a. Youn nan moso yo nan tout zam ki pi enpòtan.

Lide nou an se yon chan batay vre ak se yon sib fasil pou lènmi an paske li atake dirèkteman nan panse nou fè nou negatif oswa fè nou kwè bagay ki pa kòrèk dapre pawòl Seyè a. 

Nou itilize kas oswa kas deli lè nou sonje tout tan ke nou sove atravè lafwa e ke se yon verite ki pa ka chanje.

Nou dwe goumen ak goumen move panse ak pawòl Bondye a paske li renmen nou e li te padonnen nou tout peche nou yo. 

6: nepe Lespri a nan zam Bondye a

Isit la gen yon gwo diferans paske lòt zam yo se pou pwoteje nou men sa se espesyal paske li te kreye pou nou ka atake fòs mal yo. Avèk epe a nou ka fè mal epi touye lènmi an chak fwa nou vle jwenn nan fason nou an.

Avèk li nou ka defann tèt nou ak limyè wout la nou vwayaje, asire w ke li se pwisan ak sa, si nou konnen ki jan yo sèvi ak li, nou pral jwenn viktwa a. 

Pou fè bon jan itilize nan epe nan Lespri Bondye a nou dwe ranpli ak pawòl Bondye a paske nepe a aktive lè nou pale pawòl li. Li enpòtan pou kapab itilize li efektivman nan chak sitiyasyon ak lè nou fè li efikas nan lavi nou.

Sonje ke Bib la se tankou yon manyèl nan lavi ak pou mo sa yo gen pouvwa nou dwe fè bagay sa yo ke yo endike la. 

Tout zam espirityèl ap travay nan lafwa epi li ranfòse nan mitan nan lapriyè.

Plis nou li pawòl li, plis lafwa nou pral genyen epi n ap kapab sèvi ak zam yo avèk plis efikasite. Lapriyè se kle nan tout bagay, kominyon ak Sentespri a ap mennen nou viv selon volonte papa nan syèl la.