Poukisa Bondye fè kè Farawon an di?. Farawon an Ramses II Li te protagonist a nan youn nan istwa ki pi pwisan nan Bib la. Egzòd la di nou ki jan Bondye te pini pèp peyi Lejip la pou libere ebre yo anba esklavaj. Sepandan, nan istwa sa a nou wè yon Bondye ki kapab fè kè yon moun di pou l reyalize objektif li. Men, poukisa li te fè li?

Nan Bib la nou jwenn tout repons yo:

Poukisa Bondye fè kè Farawon an di dapre Bib la

Poukisa Bondye fè kè Farawon an di daprè Bib la

Poukisa Bondye fè kè Farawon an di daprè Bib la

Bondye fè kè Farawon an di paske li te vle demontre pouvwa li e ke Non li te pwoklame pa tout peyi a. Nou jwenn repons sa a nan Bib la. Nan egzòd la Nou wè ke Bondye fè kè Farawon an di, li deside pa kite Izrayelit yo kite peyi a an libète:

M'ap fè farawon an fè tèt di toujou, m'ap fè anpil mirak ak bèl bagay m'ap fè nan peyi Lejip la. Farawon an p'ap koute ou. Men, m'ap mete men m' sou peyi Lejip, m'ap mennen lame mwen yo, pèp mwen an, pèp Izrayèl la, soti nan peyi Lejip la, ak gwo jijman.

Egzòd 7: 3-4

Annapre, Bondye voye yon mesaj bay Farawon pa mwayen Moyiz, nou ka li tou nan Egzòd.

Epi vre, mwen mete ou pou montre pouvwa mwen nan ou, epi pou non mwen ka anonse sou tout latè.

Egzòd 9:16

Grasa kè Farawon an fè tèt di, Bondye te demontre pouvwa li nan yon fason mirak, libere pèp li a nan esklavaj ak fè istwa sa a te rakonte jodi a, pou Glwa li.

Èske sa Bondye te fè farawon an pa jis?

Men, lè sa a, èske li bon pou Bondye fè kè yon moun inosan fè tèt di toujou pou l akonpli travay li? Pwoblèm nan kesyon sa a se ke nou sipoze ke farawon an pa responsab istwa sa a. Menm anvan Bondye di li pral fè tèt di farawon an, li menm te deja fè tèt di li.

Farawon an te fè tèt di toujou, li pa t' koute yo jan Seyè a te di l' la.

Egzòd 7:13

Li bon tou sonje sa farawon an pa t yon bon moun, anpil mwens pè Bondye. Pèp peyi Lejip la, atravè règ farawon yo ki te konsidere tèt yo kòm yon "bondye" natif natal. te fè pèp ebre a esklav pou plis pase 400 ane epi li te responsab lanmò inonbrabl, tankou nan ka a nan lòd yo touye tout ti bebe ebre nan nesans.

Nan Women 9:18 Nou li ke Bondye "gen mizèrikòd pou moun li vle ak fè tèt di ki moun li vle." Sepandan, pèsonn pa eskize oswa responsab pwòp peche pa l. Pou nou konsèp sa a ka yon ti jan difisil pou aksepte, men nou konnen sa Bondye bon e jis, e li toujou gen yon bon objektif pou l akonpli, pou glwa li.

Kidonk, li gen pitye pou moun li vle, e nenpòt moun li vle fè tèt di, li fè tèt di.

Romans 9: 18

 

Sa a te li! Nou espere atik sa a ede ou konprann poukisa Bondye fè kè Farawon an di. Si ou kounye a vle konnen a rezon ki fè Jezi te batize, kontinye Navigasyon Dekouvri.online.