Kouman ogmante entimite ou ak Bondye nan 5 etap. Moun nan se yon bèt sosyal. Nou bezwen kominike entim ak moun nou renmen yoNou bezwen lanmou ak afeksyon lòt moun pou bati mond enteryè nou an.

Sepandan, wout la sèlman nan bati espirityalite nou an se konsa ke mond enteryè nou an plen nan relasyon nou ak Bondye. Se poutèt sa, li nesesè pou ogmante entimite nou avèk Papa a.

Lè ou entim ak Bondye se yon bagay pou ki nou tout dwe fè yon efò. Nou dwe sonje ke Bondye renmen tout bagay mond lan epi li vle yon relasyon entim ak chak nan nou. Pou rezon sa a, nou te panse li nesesè yo kreye yon atik pou ou pou w aprann ogmante entimite ou avèk LI.

soti nan dekouvri. liy, nou pral ede w aprann ki jan yo ogmante entimite ou ak Bondye nan 5 etap. Nou dwe kòmanse?

Kouman ogmante entimite ou ak Bondye nan 5 etap

1. Konnen Bondye nan pawòl li

Aprann konnen Bondye nan pawòl li

Aprann konnen Bondye nan pawòl li

Pa gen moun ki entim ak yon moun yo pa konnen, ak li Bib la se pi bon fason pou konnen Bondye. Nou dwe fè sa salmis la di nou: "Mwen kenbe pawòl ou nan kè mwen pou mwen pa fè peche kont ou" (Sòm 119: 11).

Youn nan la objektif prensipal Bib la se transfòme lavi nou. Nou ka wè nan Ebre 4:12:Paske pawòl Bondye a vivan epi efikas, e pi file pase nenpòt nepe ki gen de bò; li penetre nan pwen divize nanm nan ak lespri a, jwenti yo ak medulla a, epi jije panse yo ak entansyon nan kè a ".

Lè nou konnen Bib la, nou vin konnen Bondye, entimite se pwodwi, nou jwenn konfyans ak nou konnen ki jan yo rete tann sou Bondye, menm lè sikonstans yo pa favorab. Nan Bib la nou konnen kiyès Bondye ye.

2. Jwenn tan pou lapriyè ak jèn

Jwenn tan pou lapriyè ak jèn

Jwenn tan pou lapriyè ak jèn

Menm jan ou ap chèche pou tan yo wè paran ou oswa zanmi ou, ou bezwen jwenn tan pou lapriyè ak jèn, depi se sèl fason pou kominike avèk Bondye.

Sepandan, li nesesè konnen fason ou ta dwe adrese Senyè a nan lapriyè. Pou sa li enpòtan ke ou konnen sa Jezi te di:

Epi lè w priye, pa fè tankou ipokrit yo. Yo renmen priye nan sinagòg ak nan kwen lari pou lòt moun ka wè yo. Mwen asire ou ke yo te deja resevwa tout rekonpans yo. Men, lè ou priye, ale nan chanm ou, fèmen pòt la epi priye Papa ou, ki nan sekrè. Lè sa a, Papa ou, ki moun ki wè an sekrè, ap rekonpanse ou »

Matye 6: 5-6

Kontrèman ak lidè relijye yo nan epòk la, ki te priye pou moun wè yo, Jezi te priye paske li te apresye entimite ak papa l.

Nan lòt men an, vit También pote pwoksimite ak entimite ak Bondye, menm jan li ede nou deplase lwen oswa limite volonte nou pou nou koute volonte Papa a.

San yo pa ale pi lwen, moun ki te gen relasyon ki pi ak Bondye nan tout listwa te itilize jèn. Sa a te fè l ' tande epi konprann volonte Bondye pi klè. Nan fason sa a yo te resevwa plis entimite avèk li.

  • Moyiz fè jèn pandan 40 jou.
  • Ezra te fè jèn 3 jou.
  • Eli te fè jèn pandan 40 jou.
  • Danyèl ak zanmi li yo te fè jèn pandan 21 jou.
  • Jezi te fè jèn pandan 40 jou.

3. Se pou ou obeyi Bondye

Fè obeyisan

Ki jan yo ogmante entimite ou ak Bondye nan 5 etap: Fè obeyisan

Obeyisans pou Bondye te toujou vizib nan lavi Jezi: "Jezi te di: 'Manje mwen se fè volonte moun ki voye m' ak fini travay li '" (Jan 4:34).

Nan yon lòt pasaj biblik, Jezi te deklare: "Paske mwen desann soti nan syèl la, se pa pou fè volonte m ', men se volonte moun ki voye m' lan" (Jan 6:38).

Obeyisans lan li se yon pwezante, fè ak disiplin ak angajman. Nou ka obsève lè wa Sayil te dezobeyi Bondye e li te resevwa yon avètisman (1 Samyèl 15:22). Nou reyalize ke akòz dezobeyisans li, Sayil te rejte kòm wa pèp Izrayèl la ak bagay yo te kòmanse ale mal pou li. Sayil te gaspiye opòtinite l pou l te obeyisan, pou l te beni, epi pou l te entim ak Senyè a.

Nou gen anpil pou nou jwenn si nou obeyi Senyè a. Pitit Gason an li menm te obeyisan jouk lanmò. Plis nou obeyisan, plis nou pwòch e plis nou pwòch ak Bondye, se plis nou vle fè volonte li.

4. Viv nan kominote a

Viv nan kominote a

Kouman ogmante entimite ou ak Bondye nan 5 etap: Viv nan kominote a

Lè nou fè eksperyans entimite ak Bondye, nou tèlman eksite sa nou vle pataje li ak lòt moun, ki gen ladan frè nan lafwa a.

Jezi se yon ke yo te relasyon. Pou rezon sa a, pi gwo entimite nou avèk li, se pi pre a ak plis entansyonèl nou pral ak moun. Gen enpòtans pou viv ansanm, nan kominote a (1 Jan 1: 7).

Yon lòt egzanp biblik ke nou ka konprann se nan 1 Jan 4:20: "Si yon moun di:" Mwen renmen Bondye ", men li rayi frè l ', li se yon mantè, paske moun ki pa renmen frè l', ke li wè, pa ka renmen Bondye, ke li pa wè."

Apot Pòl kontinye ak yon lòt enstriksyon: "Se poutèt sa, ou pa etranje ankò, men sitwayen parèy nan pèp Bondye a ak manm nan fanmi Bondye a" (Efezyen 2:19).

Jezi ban nou gid klè sa a nou tout fè yon sèl nan mèt la. Menm inite, menm angajman, menm lavi, menm entimite, yon lavi nan kominote a.

“Konsa, tout moun kapab fè yon sèl, Papa, menm jan ou nan mwen, mwen menm mwen nan ou. Se pou yo menm tou yo nan nou, se konsa ke mond lan kwè ke ou voye m '" Jan 17:21.

5. Fè rekonesan

Fè rekonesan

Ki jan yo ogmante entimite ou ak Bondye nan 5 etap: Fè rekonesan

Rekonesans se pa, oswa omwen li pa ta dwe, yon bagay san konte bon moman yo. Li pa jis pou yon nouvo travay, yon nouvo kay, yon nouvo machin.

Nou ka wè ki sa Pòl di sou sitiyasyon an nan moun, mank li nan rekonesans nan Bondye, pou yo te rekonesan:

"Gason yo pral egoyis, visye, awogan, awogan, pale mal sou Bondye, dezobeyi paran yo, engra, mechan."

2 Timote 3: 2

"Paske yo te konnen Bondye, yo pa t 'fè lwanj li tankou Bondye, ni yo pa t' di l 'mèsi, men panse yo te vin gremesi ak kè moun fou yo te vin tou nwa."

Romans 1: 21

Nan Sòm 95:10 nou wè kè engra yon pèp: 

«Pandan karantan mwen te fache kont jenerasyon sa a e mwen te di:» Yo se yon pèp ki engra nan kè yo; yo pa t 'rekonèt fason mwen.

Truta 95: 10

Fè yon kè rekonesan chanje tout bagay nan lavi nou. Konnen ki jan yo rekonèt ke Bondye te ban nou opòtinite pou yo jwi lavi yo.

“Di Bondye mèsi pou bon li. lanmou ou dire pou tout tan " .

Sòm 107: 1

 

Se poutèt sa rekonesans ak lwanj ale ansanmPaske lè nou fè lwanj pou Seyè a, nou montre rekonesans nou ak rekonèt bonte li.

Se pou nou toujou rekonesan, kèlkeswa sikonstans yo, epi sonje ke li toujou chache pi bon an pou nou. Èske w gen yon kè rekonesan kreye entimite ak Seyè a.

"Epi nou konnen tout bagay travay ansanm pou byen pou moun ki renmen Bondye, sa vle di, moun ki rele selon objektif li."

Romans 8: 28

"Paske mwen konnen panse mwen genyen sou ou, di Jewova, panse lapè, e non pa sa ki mal, pou ba ou fen ou espere a."

 Jeremi 29: 11

 

Nou espere atik sa a ede ou konprann ki jan yo ogmante entimite ou ak Bondye nan 5 etap. Si ou kounye a vle aprann kijan pou priye orevwa selon bib la, nou rekòmande pou ou kontinye Navigasyon dekouvri. liy.