Lè ou jèn ak angaje nan travay Seyè a se yon bagay ki vrèman enpòtan, espesyalman nan moman sa yo kote tout bagay sanble pi konplike. Jèn yo toujou ap chanje e li enpòtan pou konnen sa Vèsè Bib la pou jèn katolik ke nou gen a jete nou chak fwa nou bezwen li. 

Tèks fòs, ankourajman, egzanp ak ankourajman espesyal pou jèn moun ki deside sèvi Senyè a. Tout tèks sa yo kenbe nan ekriti sakre yo epi nou dwe kirye ak grangou pou pawòl li, pou nou konnen l pi pwofondman.

Vèsè Bib la pou jèn katolik

Jodi a nou bezwen jèn yo vire kontanple yo bay Seyè a, nou plen ak twòp peche, pèdi nan dezi yo nan mond lan ak trè kèk moun sa yo ki ki pran tan nan apwòch Bondye e sa ta dwe yon rezon pou enkyetid pou tout sosyete a ... . 

Si ou vle jwenn pi pre Bondye epi ou se yon jenn gason oswa si ou deja sèvi l ', men ou ap chèche pou yon mo espesyal pou ou, siman tèks sa yo pral trè itil nan jou ou nan jou. 

1. Bondye sipòte jèn yo

1 Samyèl 2: 26

1 Samyèl 2: 26 "Samyèl te jenn ti gason kap grandi, e li te aksepte devan Bondye ak devan moun."

Nan pasaj sa a biblik yo di nou sou yon jenn gason ki te grandi nan tanp lan paske manman l 'lè li te akouche te ba l' bay Seyè a ak Samyèl tankou yon timoun te konnen sa li te yon sèvitè Bondye. Yon egzanp istwa pou tout jèn katolik ki deside sèvi Bondye depi nan laj piti. 

2. Bondye se bò kote ou

Matye 15:4

Matye 15:4 “Paske Bondye te kòmande pou di: Respekte papa ou ak manman ou; ak: Nenpòt moun ki madichon papa a oswa manman, mouri irréparableman ".

Sa a se ke yo rekonèt kòm premye kòmandman an ki pote yon pwomès e li se enteresan ke li se te fè pa sèlman nan jèn moun, men nan tout moun an jeneral. Sepandan, jèn moun ki apwopriye mo sa a kòm anpil nan yo ale nan etap difisil ak Lè sa a, Seyè a kite yo ak konsèy ak yon pwomès nan lavi long. 

3. Mete konfyans nou nan pouvwa Bondye yo

Lamantasyon 3:27

Lamantasyon 3:27 "Li bon pou moun pote jouk bèf la depi lè l te jèn."

Jèn nan Bondye oswa li ka lou, men li se yon plezi sèvi l 'nan jou yo kote fòs nou yo ak lespri sanble yo dwe yon santèn pousan. Jèn se yon bon bagay epi si nou bay tèt nou viv li anba lòd Bondye yo ak òdonans yo nan lafwa nou Lè sa a, nou pral gen yon jèn beni tout tan. 

4. Jèn yo gen èd Bondye

1 Timote 4:12

1 Timote 4:12 "Se pou okenn nan nou pa gen jèn nou, men se yon egzanp pou moun ki kwè nan pawòl, kondwit, lanmou, lespri, lafwa ak pite."

Anpil fwa pou yo te jèn ak di ke nou vle sèvi nan legliz la oswa bay kè nou bay Seyè a, nou pa yo te pran oserye epi, sou kontrè a, nou ap pase, men isit la Seyè a ban nou konsèy ak ankouraje nou pran nou an. desizyon pou swiv li menm lè nou jèn. 

5. Senyè a pwoteje nou tout

119 Psalms: 9

119 Psalms: 9 “Ak ki sa jennonm lan pral pwòp wout li? Avèk kenbe pawòl ou. "

Chemen nan jèn Katolik la ak tout moun ki pratike konfyans nan Bondye a nan kè a, yo dwe toujou netwaye depi li souvan vin sal ak Lè sa a, nou bite. Nan pasaj sa a Bondye mande nou yon kesyon epi ba nou repons li. Sèl fason pou klè fason nou an se kenbe pawòl Bondye a. 

6. Bondye konseye jèn yo

Jeremi 1: 7-8

Jeremi 1: 7-8 “Epi Bondye di mwen: Pa di: mwen se yon timoun; paske ou pral ale nan tout sa mwen voye ba ou, epi ou pral di tout bagay mwen voye ou. Nou pa bezwen pè devan yo, paske mwen la avèk ou pou libere ou, di Bondye ".

Ensekirite yo ka prezante nou tout tan, kèlkeswa laj nou ye, men lè nou jèn, ensekirite sa yo sanble vle pran panse nou yo. Nou dwe asire w ke Seyè a ale avèk nou tout kote epi gide nou fè bagay sa yo kòrèkteman, li ranfòse nou. 

7. Bondye se bò kote nou

1 Korentyen 10:23

1 Korentyen 10:23 “Tout bagay legal pou mwen, men se pa tout bagay ki bon; tout bagay legal pou mwen, men se pa tout bagay ki edifye ”.

Pasaj sa a biblik ap eseye di nou ke byenke nou ka fè tout bagay, li se yo di ke nou gen dezi a ak fòs la Pou fè tout bagay, menm si sa a oswa mwen pa konnen anyen ki bon, nou pa ka fè li paske li pa kostim nou. Nou diferan paske nou te mete apa de jèn nou yo sèvi Bondye. 

8. Toujou mache avèk lafwa

Tit 2: 6-8

Tit 2: 6-8 "Li tou ankouraje jèn moun yo dwe pridan; prezante tèt ou nan tout bagay kòm yon egzanp nan bon travay; nan ansèyman ki montre entegrite, seri, son ak pawòl iregilye, se konsa ke advèsè a se wont, epi pa gen anyen move di sou ou. "

Yon egzòtasyon ke nou bezwen pa sèlman nan jèn men nan nenpòt laj. Yon tèks biblik ke ou ka dedye a yon zanmi oswa bay yon fanmi. Li eksplike klèman ak an detay ki jan konpòtman nou ta dwe pa sèlman nan legliz la, men tou deyò li. 

9. Kwè nan pouvwa Kris la.

Pwovèb 20:29

Pwovèb 20:29 "Glwa jèn yo se fòs yo, e bote ansyen yo se laj yo."

Jèn moun yo, nan pifò ka yo, yo enèjik, fò, nana epi yo pa bezwen pè anyen, men granmoun aje a ak sa yo te kite se yo jwi yon bon kalite lavi. Sa a se posib sèlman lè nou konsakre pi bon ane nou yo nan sèvis la nan Seyè a epi nou jwenn depòte pa dezi yo nan kò a. 

10. Aksepte lafwa nan kè ou

2 Timote 2:22

2 Timote 2:22 "Kouri tou de pasyon jivenil, epi kontinye Jistis, lafwa, lanmou ak lapè, ak moun ki rele Senyè a ak yon kè pwòp ”.

Pasyon jèn yo se yon lènmi trè fò e se poutèt sa nou pa ka rete fè fas a li men nou dwe kouri soti nan yo nan tout tan. Petèt gen yon konpòtman parfèt nan mare sa a se yon kòz pou derespekte men konnen ke rekonpans la soti nan Bondye epi yo pa soti nan men moun. 

11. Mande èd Bondye a lè sa nesesè

Truta 119: 11

Truta 119: 11 "Nan kè mwen, mwen kenbe pawòl ou yo, pou yo pa peche kont ou."

Pa gen anyen ki pi bon pase ranpli kè jèn nou yo ak pawòl yo nan Seyè a. Pawòl sa yo yo jwenn nan pawòl Bondye a epi li enpòtan pou nou pote yo fon nan nou pou ke lè nou bezwen tèks sa yo oswa pawòl yo ban nou fòs ak lapè, anplis kenbe nou lwen peche. 

12. Lafwa genyen batay la tout obstak

Efezyen 6: 1-2

Efezyen 6: 1-2 “Timoun, obeyi paran ou nan Seyè a, paske sa a se jis. Respekte papa ou ak manman ou, ki se premye kòmandman ki gen pwomès la. 

Se pa sèlman obeyi paran nou yo, men tou yo obeyi Bondye, sa a se yon konpòtman ki kòmanse nan kay nou, lè ou obeyi paran nou yo ou ap akonpli pawòl Bondye a epi li pral an chaj pou akonpli pwomès li. Li jis ke nou obeyi paran yo ak Bondye, pa janm bliye sa. 

13. Bondye se espwa

Truta 71: 5

Truta 71: 5 "Paske ou, o Senyè Bondye, ou se espwa mwen, sekirite mwen depi jèn mwen".

Pi piti a nou dedye tèt nou nan sèvi Seyè a, li se pi bon. Èske w gen yon lavi yo bay Bondye ki kreye nou an, ki te ban nou lavi, ki akonpaye nou tout tan epi ki renmen nou san kondisyon se pi bon envestisman nou ka fè. Se pou li fòs nou ak espwa depi nou jèn. 

14. M ap toujou vin bò kote Senyè a

Jozye 1: 7-9

Jozye 1: 7-9 "Pran prekosyon nou ak tout kouraj nou pou nou fè tou sa lalwa Moyiz, sèvitè m 'lan te ba nou lòd fè a. pa vire de li a dwat a goch, pou ou ka reyisi nan tout sa ou antreprann. Liv lalwa sa a p'ap janm kite bouch ou, men ou pral medite sou li lajounen kou lannwit, pou ou ka kenbe ak fè dapre tout sa ki ekri nan li; paske lè sa a ou pral pwospere fason ou, ak tout bagay pral soti byen pou ou. Gade, mwen kòmande ou fè yon efò epi ou dwe brav; Nou pa bezwen pè, nou pa bezwen tranble, paske Bondye, Bondye nou an, va kanpe la avèk nou tout kote nou pase. 

Yon konsèy san patipri konplè ak espesyal ki se tou yon envitasyon ranpli nou ak fòs ou fè fas a difikilte. Nou dwe fè efò e nou dwe brav, kòm jèn katolik gen anpil defi ke nou gen fè fas a ak ki se lè konsèy sa a pran fòs. Se pou nou pa pase soti sou Fason Bondye a Paske li se konpayi nou an. 

Ankouraje pouvwa vèsè biblik sa yo avèk konsèy pou jèn katolik yo.

Li tou atik sa a sou 13 vèsè nan ankourajman y 11 vèsè nan renmen Bondye a.