Molitva svetoj smrti da misli na mene je davati ovom svecu pravo da stupi u naš odnos kako bi nam pružio pomoć koja nam je potrebna.

Treba napomenuti da je ovo molitva koja se ne vrši samo u slučaju bivših partnera, već se može obaviti u svakom trenutku kako bi se ta osoba cijelo vrijeme držala nas u svojim mislima. 

Moćna je molitva koju moramo obaviti pažljivo jer su rezultati iznenađujući i mogu se primijetiti od trenutka kad smo prestali moliti. 

Molitva svetoj smrti da misli na mene

Izgubljen jesam, bez cilja, bez hrabrosti i bez ljubavi.

Izgubljen sam, ali nadam se da ću se naći. Dok vam plačem, moja se vjera oživljava.

Dolazim k tebi jer želim povratiti svoje biće. Prošetao sam se mračnim cestama i pronašao poglede koji ocjenjuju moju sreću.

Trenuci koji su me natjerali da padnem i iako sam se uskrsnuo, danas sam na zemlji bez mogućnosti zaustavljanja.

Blagoslovljena smrt, smiluj mi se i obrati mi se u pomoć.

Blagoslovljena smrt vrati mi raspoloženje života, dovrši to biće na pola puta.

Blago, presjeci lance koji me vežu i vrati mi krila koja su me natjerala da letim.

Samo u vas vjerujem, samo ja vas molim, samo mi trebate da se oporavite.

Vrati me na životni put, gdje moje oči mogu vidjeti svjetlost.

Tamo gdje moja uši slušaju glazbu i moja koža osjeća dodir vjetra koji me prati.

Vrati mi, vrati mi da ne želim ići daleko. Želim se vratiti u život.

Znam da me slušaš, preklinjem te, promijeni mi život, obećam (dajem obećanje) kao zahvaljujući ovoj usluzi.

Pa neka bude.

To je molitva koja teče iz srca Pa, puno puta netko od ljudi koji su uključeni u vezu može smatrati da to nije dovoljno ...

Da stvari ne idu onako kako bi trebale ili da je potrebno dodatno gorivo i to je to mjesto oración To postaje najmoćnije oružje koje možemo imati. 

Kada mogu moliti molitvu do svete smrti da me pomisli?

Želite li znati kada možete moliti?

Kad god osjetimo potrebu Ovu molitvu možemo učiniti spokojem i pouzdanjem.

Bez obzira gdje se nalazimo, potrebna nam je samo vjera i iz duše. 

Nije važno ni dan ni vrijeme. Važno je imati vjeru.

Radi li molitva brzo?

Sama molitve nemaju određeno vrijeme na koje treba odgovoriti, ali ovaj put postoje tisuće vjernika koji osiguravaju da se molitve koje podižu svetu smrt odgovore u kratkom vremenu.

To može ovisiti o mnogim čimbenicima, kao što su vjera ili ozbiljnost potrebe koja se prelazi, međutim, teško je osigurati tako nešto, pa moramo vjerovati da se na aktivnosti odgovara u savršeno vrijeme, a ne prije ili poslije. 

Čemu služi ova molitva?

Molitva svetoj smrti da misli na mene

Molitva koja misli na mene služi biti prisutan u mislima druge osobe.

Može se koristiti u svim okolnostima koje mogu nastati, pa čak i za odnose koji nemaju nikakve veze s ljubavlju.

To je snažna molitva koja se mora obavljati s odgovornošću, jer mora imati svrhu ili cilj koji treba postići jer mi ne bismo trebali zaokupljati samo misli nekoga drugog, ako već nismo planirali što ćemo dalje raditi jer je zaista učinkovita. 

Uvijek raste u molitvi molitve do Svete smrti da me misli.

Još molitve: