Ua li no, cov khoom muab cais ua pawg raws cov lej tom qab ua tiav, uas yog, kev txiav txim hauv txheej.

Kev faib tawm

Cov lej ua ntu zus tuaj yeem yog qhov tseeb lossis tsis kawg, piv txwv:

SF = (2, 4, 6,…, 8)

SYo = (2,4,6,8…)

Nco ntsoov tias thaum cov hlua yog cov tsis kawg, lawv tau taw qhia los ntawm ellipsis tom kawg. Tsis tas li, nws tsim nyog nco ntsoov tias cov khoom ntawm kab pib yog qhia los ntawm tsab ntawv a. Piv txwv li:

Lub Caij 1: a1 = 2

Lub ntsiab 4: a4 4 = 8

Lo lus kawg hauv kab ntawv hu ua nth, thiab sawv cev los ntawmnCov. Hauv qhov no, lub an ntawm yav dhau los finite kab lus yuav yog keeb 8.

Yog li ntawd, peb tuaj yeem sawv cev nws raws li hauv qab no:

SF = (aw1el2el3,…, Nwsn)

SYo = (aw1el2el3eln...)

Kev kawm kev cai lij choj

Txoj Cai ntawm Tsim los yog Lub Sij Hawm Dav yog siv los laij ib lo lus nyob rau hauv ib ntu zuj zus, qhia los ntawm qhov hais tawm:

unn = 2 n2 - 1

Kev cai rov qab

Txoj Cai ntawm Kev Rov Tuav Tso Cai suav nrog txhua lub sijhawm ntawm cov lej ua ntu zus los ntawm cov ua ntej:

unn = an-1, uan-2, ... a1

Arithmetic kev kawm nce qib thiab geometric progressions.

Ob hom ntawm cov lej lej ib txwm siv hauv kev ua lej yog xam txog kev ua lej thiab kev paub keeb.

Arithmetic progression (AP) yog ib ntu ntawm cov lej tiag uas tau txiav txim los ntawm tas mus li r (piv), uas pom los ntawm kev ntxiv ntawm ib tus lej thiab lwm.

Qhov ntsuas ntawm keeb kwm (PG) yog ib tug lej sib lawv liag uas sib piv sib piv (r) yog txiav txim siab los ntawm sib npaug nrog cov zauv nrog qhov sib faib (q) lossis tus lej PG.

Txhawm rau kom nkag siab zoo dua, saib cov piv txwv hauv qab no:

PA = (4,7,10,13,16… an...) Qhov sib piv tsis zoo (r) 3

PG (1, 3, 9, 27, 81, ...), nce zuj zus ntawm qhov sib piv (r) 3

Nyeem Fibonacci sib lawv liag.

Kev tawm dag zog lawm

Yuav kom nkag siab zoo lub tswv yim ntawm cov lej ua ntu zus, ua raws li cov kev tawm dag zog:

1) Ua raws li tus qauv ntawm cov lej ua ntu zus, qhov twg yog lub xov tooj tom ntej hauv qhov kev sib txuas hauv qab no:

a) (1, 3, 5, 7, 9, 11, ...)
b) (0, 2, 4, 6, 8, 10,…)
c) (3, 6, 9, 12, ...)
d) (1, 4, 9, 16,…)
e) (37, 31, 29, 23, 19, 17, ...)