Yuav nug Oshun li cas

Yoruba kev ntseeg yog lub ntiaj teb uas muaj cov dab neeg uas, nyob rau hauv tib yam li tib neeg lub cev, muaj ib qho…

Xauj Les