Tsis muaj dab tsi pom

Nws zoo li peb nrhiav tsis tau dab tsi koj tab tom nrhiav rau. Tej zaum qhov kev tshawb nrhiav no tuaj yeem pab koj.