Thov Vajtswv rau San Alejo

Thov Vajtswv rau San Alejo

Kev thov Vajtswv rau San Alejo tau ua tiav thaum peb yuav tsum tso qee qhov nrug ntawm peb tus kheej thiab lwm tus neeg vim tias thaum…

Xauj Les

Thov Ntuj rau Saint Cyprian

Thov Ntuj rau Saint Cyprian

Thov Vajtswv rau Saint Cyprian. Nws yog ib tug paub tias muaj ntau lub hwj chim xilethi-aus. Thov Vajtswv rau Saint Cipriano rau kev tiv thaiv, ...

Xauj Les