Thov Vajtswv ntawm cov yaj yaj

Thov Vajtswv ntawm cov yaj yaj

Kev thov Vajtswv ntawm tus menyuam yaj me me. Tus me nyuam yaj yog tus tsiaj uas Vajtswv siv los ntxuav lub ntiaj teb no tej kev txhaum. Yog los ntawm…

Xauj Les

Thov Ntuj rau Saint Cyprian

Thov Ntuj rau Saint Cyprian

Thov Vajtswv rau Saint Cyprian. Nws yog ib tug paub tias muaj ntau lub hwj chim xilethi-aus. Thov Vajtswv rau Saint Cipriano rau kev tiv thaiv, ...

Xauj Les

Thov Xatas

Thov Xatas

Thov Vajtswv rau Xatas. Ntawm tag nrho cov lus thov uas muaj nyob, peb tuaj yeem hais tias kev thov Vajtswv rau Xatas raug suav, rau ntau,…

Xauj Les

Thov kom tau txais nyiaj

Thov kom tau txais nyiaj

Kev thov Vajtswv kom tau nyiaj los ua riam phom ntawm sab ntsuj plig uas peb siv tau thaum twg peb xav tau yog qhov tseem ceeb heev…

Xauj Les