thov Vajtswv rau tus txiv

Kev sib yuav yog ib lub cim nco txog ntawm lub Koom Txoos, uas yog ib tug rhiab thiab zoo kos npe rau ntawm Vajtswv txoj kev tshav ntuj, ...

Xauj Les