Oración para atopar cousas perdidas

Oración para atopar cousas perdidas É moi importante porque moitas veces atopámonos en situacións complicadas por algunhas cousas que se nos perderon como as chaves da casa ou cousas máis importantes como o diñeiro. 

A verdade é que ter esta oración pode axudarnos non só a atopar o que perderamos senón a manter a calma no medio de todo o proceso de busca xa que pode ser un momento tenso onde a paciencia e a calma adoitan faltar, pero que A través da oración podemos recuperarse para pensar e actuar con eficacia. 

Oración para atopar cousas perdidas Que é o santo? 

Oración para atopar cousas perdidas

San Antonio Moitos son coñecidos como o santo das cousas perdidas porque el mesmo, cando viviu, foi testemuña directa dalgúns acontecementos moi difíciles para a man humana.

A vida deste santo é un milagre de principio a fin e, por todo isto, converteuse no gran axudante das persoas que se enfrontan a problemas de perda dalgúns bens. 

Outra das oracións que se poden facer nestes casos é a San Cucufato xa que este foi un predicador do evanxeo en lugares remotos onde case ninguén se atreveu a acudir.

Pode interesarte:  Oración a San Francisco de Paula

As oracións comezaron a depositarse nel porque, xunto con San Antonio, converteuse nun poderoso axudante e as súas respostas son tan precisas e específicas que chegan a sorprender. 

1) Oración a San Antonio cousas perdidas

“Santo Antonio, glorioso servo de Deus, famoso polos teus méritos e poderosos milagres, axúdanos a atopar as cousas perdidas; dános a túa axuda no xuízo e ilumina as nosas mentes na procura da vontade de Deus.

Axúdanos a atopar de novo a vida de graza que o noso pecado destruíu e lévanos á posesión da gloria prometida polo Salvador.

Pedimos isto por Cristo, noso Señor.

Amén. "

Esta oración pódese facer en calquera momento ou situación porque San Antonio sempre está atento ás peticións do seu pobo e se está a pedir un milagre específico a resposta chega moito máis rápido.

Lembre que as oracións son poderosas e que se converten nunha arma secreta que podemos usar sempre que precisemos porque o único requisito é ter fe.

2) Oración para atopar cousas perdidas San Cucufato

"Perdín (dicir o perdido), Quero recuperalo, e se non morro antes e con este nó fago as túas bolas ato, San Cucufato, e atado queda, ata que (digamos o perdido) ás miñas mans regreso. Amén ”

San Cucufato é un dos santos máis poderosos aos que podemos converter momentos de verdadeira desesperación e angustia cando non atopamos as nosas pertenzas.

Non importa o difícil que estemos a pedir, son oracións poderosas que se poden facer en calquera momento. 

3) Oración para atopar cousas perdidas ou roubadas

“Oh Deus Eterno e Pai Poderoso, Señor do Ceo e da terra, que por medio de Xesucristo, o teu Fillo, te manifestas aos pobres, aos simples e aos humildes, agradecémoscho porque enchiches ao bendito Santo Aparicio co teu amor, para que vivir con sinxeleza de corazón aspirando aos bens do Ceo.

Dá que a través da súa intercesión chegamos ao que pedimos, que a súa poderosa man nos entregue canto antes o que perdemos ou nos roubaron:

(repita o que queiras recuperar)

Padre loamos e bendicimos e agradecémosche porque sabemos que nos escoitades e que a túa misericordia non ten fin, rogámosche que escoites as nosas suplicaciones e axúdanos nas solicitadas, de xeito que, consolados nos nosos sufrimentos, contemplemos as marabillas do teu poder.

Tamén lle pedimos que aumente a nosa fe e caridade para que, seguindo o exemplo de oración e devoción do bendito Santo Aparicio, te loudemos constantemente.

Por medio de Xesucristo noso Señor. Amén ".

Esta oración para atopar cousas perdidas ou roubadas é moi poderosa.

Pode interesarte:  Oración a San Carlos Borromeo

A palabra de Deus ensínanos a rezarNas súas pasaxes vemos innumerables exemplos de fe onde, cunha so oración, se obtiveron milagres sorprendentes.

É por iso que non debemos desestimar a oración porque é moi poderosa. O único que se pide unha oración para obter a resposta que se solicita é facelo con fe, crendo que o que pedimos será concedido. 

Hai quen está afeito a facer oracións durante varios días ou unha hora específica, pero o certo é que isto depende do que cada un teña disposto no seu corazón, porque iso é o máis importante. 

Podo acender unha vela cando rezo?

A cuestión das velas é de gran importancia e a resposta a esta pregunta é un rotundo si.

As velas por si só non son poderosas, pero axudan a que todo o ambiente sexa máis propicio e que se tomen como ofrenda para os nosos santos porque usalas require un investimento que, aínda que sexa mínimo, se teña en conta como un acto de Fe e rendición

Cando podo orar a oración para atopar cousas perdidas?

As oracións deben facerse a calquera hora do día e onde se precise.

Non hai un momento específico Isto é ideal. Non obstante, hai moitos que din que a oración de madrugada é poderosa.

Poder rezar onde e sempre que a oración faga a nosa mellor arma, podemos estar no coche, no traballo, na nosa casa ou nalgunha reunión e estar rezando coa mente e o corazón e esa oración para atopar cousas perdidas é igual de poderoso que o que se fai na igrexa.

Pode interesarte:  Oración a San Xoán Diego

Máis oracións:

biblioteca de trucos
Descubra en liña
Seguidores en liña
procesala facilmente
mini manual
a como facer
Foro PC
Tipo Relax
Revista Lava
errático