Oración para atopar cousas perdidas É moi importante porque moitas veces atopámonos en situacións complicadas por algunhas cousas que se nos perderon como as chaves da casa ou cousas máis importantes como o diñeiro. 

A verdade é que ter esta oración pode axudarnos non só a atopar o que perderamos senón a manter a calma no medio de todo o proceso de busca xa que pode ser un momento tenso onde a paciencia e a calma adoitan faltar, pero que A través da oración podemos recuperarse para pensar e actuar con eficacia. 

Oración para atopar cousas perdidas Que é o santo? 

Oración para atopar cousas perdidas

San Antonio Moitos son coñecidos como o santo das cousas perdidas porque el mesmo, cando viviu, foi testemuña directa dalgúns acontecementos moi difíciles para a man humana.

A vida deste santo é un milagre de principio a fin e, por todo isto, converteuse no gran axudante das persoas que se enfrontan a problemas de perda dalgúns bens. 

Outra das oracións que se poden facer nestes casos é a San Cucufato xa que este foi un predicador do evanxeo en lugares remotos onde case ninguén se atreveu a acudir.

As oracións comezaron a depositarse nel porque, xunto con San Antonio, converteuse nun poderoso axudante e as súas respostas son tan precisas e específicas que chegan a sorprender. 

1) Oración a San Antonio cousas perdidas

«Santo Antonio, glorioso servo de Deus, famoso polos teus méritos e poderosos milagres, axúdanos a atopar as cousas perdidas; dános a túa axuda no xuízo e ilumina as nosas mentes na procura da vontade de Deus.

Axúdanos a atopar de novo a vida de graza que o noso pecado destruíu e lévanos á posesión da gloria prometida polo Salvador.

Pedimos isto por Cristo, noso Señor.

Amén ".

Esta oración pódese facer en calquera momento ou situación porque San Antonio sempre está atento ás peticións do seu pobo e se está a pedir un milagre específico a resposta chega moito máis rápido.

Lembre que as oracións son poderosas e que se converten nunha arma secreta que podemos usar sempre que precisemos porque o único requisito é ter fe.

2) Oración para atopar cousas perdidas San Cucufato

"Perdín (dicir o perdido), Quero recuperalo, e se non morro antes e con este nó fago as túas bolas ato, San Cucufato, e atado queda, ata que (digamos o perdido) ás miñas mans regreso. Amén ”

San Cucufato é un dos santos máis poderosos aos que podemos converter momentos de verdadeira desesperación e angustia cando non atopamos as nosas pertenzas.

Non importa o difícil que estemos a pedir, son oracións poderosas que se poden facer en calquera momento. 

3) Oración para atopar cousas perdidas ou roubadas

«O Deus eterno e Pai poderoso, Señor do ceo e da terra, que por medio de Xesucristo, o teu Fillo, se revela aos pobres aos simples e humildes, agradecémoscho porque encheu ao teu bendito Santo Aparicio co teu amor, para que vivas con sinxeleza do corazón que aspira aos bens do Ceo.

Dá que a través da súa intercesión chegamos ao que pedimos, que a súa poderosa man nos entregue canto antes o que perdemos ou nos roubaron:

(repita o que queiras recuperar)

Padre loamos e bendicimos e agradecémosche porque sabemos que nos escoitades e que a túa misericordia non ten fin, rogámosche que escoites as nosas suplicaciones e axúdanos nas solicitadas, de xeito que, consolados nos nosos sufrimentos, contemplemos as marabillas do teu poder.

Tamén lle pedimos que aumente a nosa fe e caridade para que, seguindo o exemplo de oración e devoción do bendito Santo Aparicio, te loudemos constantemente.

Por medio de Xesucristo noso Señor. Amén ".

Esta oración para atopar cousas perdidas ou roubadas é moi poderosa.

A palabra de Deus ensínanos a rezarNas súas pasaxes vemos innumerables exemplos de fe onde, cunha so oración, se obtiveron milagres sorprendentes.

É por iso que non debemos desestimar a oración porque é moi poderosa. O único que se pide unha oración para obter a resposta que se solicita é facelo con fe, crendo que o que pedimos será concedido. 

Hai quen está afeito a facer oracións durante varios días ou unha hora específica, pero o certo é que isto depende do que cada un teña disposto no seu corazón, porque iso é o máis importante. 

Podo acender unha vela cando rezo?

A cuestión das velas é de gran importancia e a resposta a esta pregunta é un rotundo si.

As velas por si só non son poderosas, pero axudan a que todo o ambiente sexa máis propicio e que se tomen como ofrenda para os nosos santos porque usalas require un investimento que, aínda que sexa mínimo, se teña en conta como un acto de Fe e rendición

Cando podo orar a oración para atopar cousas perdidas?

As oracións deben facerse a calquera hora do día e onde se precise.

Non hai un momento específico Isto é ideal. Non obstante, hai moitos que din que a oración de madrugada é poderosa.

Poder rezar onde e sempre que a oración faga a nosa mellor arma, podemos estar no coche, no traballo, na nosa casa ou nalgunha reunión e estar rezando coa mente e o corazón e esa oración para atopar cousas perdidas é igual de poderoso que o que se fai na igrexa.

Máis oracións: