Oración á Santísima Trinidade

Oración á Santísima Trinidade Católico por amor, casos difíciles e urxentes e a protección é un dos máis poderosos xa que o pide ao Pai, ao Fillo e ao Espírito Santo.

A palabra de Deus móstranos un Deus Pai de todas as cousas, logo preséntanos a Xesucristo que é o mesmo Deus feito home, estivo entre nós e deu a súa vida por amor á humanidade, cando foi ao ceo deixounos ao Espírito Santo e agora podemos contar cos tres.

O Pai e o Fillo están no ceo e o Espírito Santo móvese no noso corazón coma lume.

A Igrexa Católica ten unha serie de oracións que están dirixidos especialmente aos tres que xuntos son un, a trindade divina.

Son oracións que se erguen en varios casos nos que a man do home non pode funcionar e logo dependemos dunha oración porque só un milagre de Deus é suficiente. 

Oración á Santísima Trindade ¿Quen é a Santísima Trinidade?

Oración á Santísima Trinidade

A unión do Pai; Fillo e Espírito Santo son os que compoñen a Santísima Trinidade.

As súas aparicións foron graduais e podemos velas ao longo de todo o Biblia.

Ao principio, na xénese Deus aparece creando os ceos e a terra e todo ser vivo.

Logo nos evanxeos de Novo Testamento vemos que Xesucristo chega, nacido dunha virxe pola obra e graza do Espírito Santo. 

Alí comezamos a coñecer toda a vida do Salvador, logo cando morre, sube e sube ao ceo, déixanos a promesa do Espírito Santo, pero isto non se manifestou ata despois dun tempo no día de Pentecostés narrado no libro de Feitos do Apóstolos e segue acompañándonos ata os nosos días. 

Poderosa Trindade que nos conceden as peticións do noso corazón, as que a miúdo facemos desde a alma.

A Santísima Trindade está sempre preparada para escoitarnos.

Oración á Santísima Trinidade Católica

Adóroo, paraclito do Espírito Santo, polo meu Deus e Señor, e agradezo infinitamente a toda a corte celeste en nome da Santísima Virxe, a túa esposa amorosa por todos os agasallos e privilexios cos que a adornastes, especialmente por esa perfecta e divina caridade coa que inflamaches o seu corazón máis santo e puro no acto da súa máis gloriosa Asunción ao ceo; e humildemente rogo en nome da túa muller inmaculada, concédeme a graza de perdoarme todos os graves pecados que cometei dende o primeiro momento en que puiden pecar; ata o presente, do que te doe infinitamente, co propósito de morrer máis que ofender de novo a súa Divina Maxestade; e polos altos méritos e unha protección moi eficiente da túa máis amorosa esposa rogovos que me concedas a min e a N. o agasallo máis prezado da túa graza e amor divino, concedéndome esas luces e unha axuda particular coa que a túa eterna Providencia predeterminou para salvarme, e levarme a si

A oración da Santísima Trinidade Católica ten efectos inmediatos.

Oración, unha arma poderosa que só pertence a aqueles de nós que cremos no poder do Señor.

Pode interesarte:  Oración para que todo saia ben

Poderosa ferramenta que a Igrexa católica soubo empregar e que nos deixa un modelo, un exemplo para que saibamos preguntar, que palabras empregar. 

A oración non é mala, son unha oportunidade para acostumarnos á oración, para aprender a rezar correctamente, por iso existen oracións para guiarnos no proceso. 

Oración á Santísima Trindade por amor 

En nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo, Amén.

Santísima Trinidade, o noso comezo e fin, a miña forza e a miña protección e a miña axuda divina, que vive no meu corazón e está presente na miña alma e envolve todo o meu ser.

Bendita Santísima Trinidade, merecedora de toda honra, gloria e eloxio, creo no teu poder, Deus Pai, Deus Fillo, Deus Espírito Santo.

Confío cegamente nos teus agasallos e espero en Ti, e a miña esperanza e caridade coloco nas túas mans, axúdame a aumentar a miña fe e cada día co teu amor sexa unha persoa mellor e esperto cheo de ánimo e entusiasmo.

Deus bendito, ti es a fonte da que brota o amor e a vida, que nos creaches segundo a túa imaxe e semellanza e que por amor por nós enviaches a Deus o Fillo para que coa súa vida nos puidese redimir e salvar do pecado, eu ...

(Di o teu nome)

Doulles e consagro todo o que habita no meu ser e mágoa que che pido que me perdoes por todos os erros que cometei e polos pecados que cometei neste día e que me separan de ti.

Santísima Trinidade, rogovos que teñas piedade de min e que me prestes a vosa axuda, para que a miña alma se enche de serenidade, transformándome nun paciente, comprensivo, humilde e vestido na túa bondade.

Bendito Espírito Santo, fonte de toda comodidade, pídovos que enriquices a miña alma coa abundancia dos teus dons.

Ti es a miña esperanza e escudo nas miñas batallas, ti es a miña forza en adversidades e ansiedades.

Por esta razón veño de xeonllos ante Ti para pedirche que estendes a man para axudar e intercedo por min ante Deus Pai para recibir a súa axuda.

Espírito Santo Celestial, renova a miña forza e aumente a miña coraxe para continuar con esta batalla que teño cara, inclina a orella cara ás miñas implicacións e concédeme o que desexo e pídoche neste día.

Por favor, ilumina no meu corazón o amor de Deus que ilumina os corazóns dos teus fieis seguidores. Polo teu amor, poder e misericordia pídovos que me libere de toda adversidade, e que nada me moleste nin me faga sufrir.

Santísima Trindade, veño con total confianza contigo e con toda a fe da miña alma, para que poida aliviar as penas que me causan un gran sufrimento, cicatriza as feridas do meu corazón e verte a túa misericordia sobre min e que necesito con tanto urxencia:

(Diga á Santísima Trindade o que precisa con urxencia e pide a súa gloriosa axuda)

Deus Pai, grazas porque escoitas as miñas oracións, polo teu amor infinito e pola seguridade que o teu amor me dá, que me acubilla e me consuela.

Pídovos que me axudes, Santísima Trinidade, pídovos a intercesión e o mérito da Santísima Virxe María, Nai de Xesús e nosa nai.

Amen.

Gustouche a oración pola Santa Trinidade por amor?

Pode interesarte:  Oración ao Bendito

O amor sempre é o motor das nosas oracións, tanto se nos move a pedir por outros coma se pedimos amor para cruzar o noso camiño.

Sexa cal sexa o caso, o importante é preguntar dende o corazón, desde a alma e con moita fe.

O que fai que as nosas oracións sexan poderosas e obtemos respostas é que cremos que se pode conceder o que pedimos.

Pedir amor, para que saibamos identificalo no momento en que se cruza o noso camiño é de suma importancia xa que a palabra de Deus ensina que o corazón está enganando e pode facernos crer que atopamos amor cando non o é. 

É por iso que ter a guía da Santísima Trindade é case un acto de vida ou morte. 

Oración da Santísima Trindade por casos difíciles e urxentes

Santísima Trindade, Deus e Triunfo Santo, Pai, Fillo e Espírito Santo, o noso comezo e fin, prostrádevos antes de que fago unha homenaxe: bendito e eloxiado sexa a Santísima Trinidade !; A ti, Santísima Trinidade sexa toda honra, gloria e eloxio por toda a eternidade, creo en ti con todo o meu corazón e desexo ser o teu fiel devoto, veño a ti con total confianza para pedirche que me vexas sempre libre do mal así como de todos. adversidades e perigos, e nas miñas necesidades, rogádeme, concedédeme o teu favor.

Pai do ceo, Xesús Bo Pastor, Espírito Santo, rogámosche a intercesión e o mérito da Santísima Virxe María, dame a túa axuda, guía e protección en todos os asuntos e preocupacións da miña vida.

Gloria a Ti, Deus Pai, fonte de bondade e sabedoría eterna, a vida vén de ti, o amor vén de ti, fai que cada momento funcione con xustiza e prudencia para gozar dos bens e consellos que me envías; lembre que son o seu fillo e compadece os meus sufrimentos, as miñas necesidades e prestame asistencia nesta difícil situación:

(pregunta con gran fe o que queres conseguir)

Grazas, pai misericordioso por estar alí.

Gloria a Ti, Deus Fillo do Pai Celestial en cuxo Sagrado Corazón a miña alma atopa refuxio, ensíname a imitar fielmente a túa vida e as túas virtudes, dame firmeza e perseveranza para cumprir as túas ensinanzas e facerme practicar obras de caridade máis a miúdo, non me abandones. as loitas diarias, libéranme dos lazos que o inimigo ten para min, afástame e protexenme de toda adversidade que me moleste e concedanme a súa axuda milagrosa neste problema: (repita a solicitude con moita esperanza).

Grazas meu bo Xesús por estar ao meu lado en momentos de desesperación e angustia.

Gloria a ti Espírito Santo, claridade que ilumina todo, e que es a alegría, a harmonía e a alegría da creación, faino sempre dócil para as túas inspiracións divinas dame paz, dame axuda nas miñas carencias e problemas e concédeme a túa axuda para que poida conseguir o que necesito tanto agora.

Grazas Espírito Divino de Amor por axudarme cando todo está escuro e necesito Luz.

Nai e raíña miña, Señora do ceo Ti que estando tan preto da Santísima Trinidade rezas por min e polos meus problemas e deficiencias actuais, sexas Ti o meu avogado e medio para que a miña súplica sexa atendida, faime obter o milagre que tanto necesito en a miña vida

Grazas miña querida nai, bendita Virxe María, por ser tan comprensiva e atendendo sempre ás nosas demandas.

Divina Trinidade, Pai, Fillo e Espírito Santo, concédeme a túa misericordia, concédeme a túa bondade e dame unha solución rápida nas miñas penas e ansiedades.

Pai, Fillo e Espírito Santo, Bendita e Santísima Trinidade, te amo, te adoro e douche o meu ser.

Oh Trindade de Amor, Deus da compaixón, abandonome a túa Divina Vontade, porque os teus tempos son perfectos e só Ti sabes o que é mellor para min, Gloria ao Pai, Gloria ao Fillo, Gloria ao Espírito Santo, gloria ao Bendito e indivisa. Trinidad, como foi ao principio, agora e para sempre, para sempre e para sempre.

Así sexa.

 

Aqueles casos nos que non hai nada humanamente posible que poidamos facer.

Pode interesarte:  Oración polos nenos

Aqueles casos nos que nos deron un diagnóstico médico, onde un membro da familia desapareceu, onde un neno necesita a axuda de Deus e non o sabe ou non quere pedilo, sufrimento, dor, impotencia, inquietude e algunhas situacións e emocións que nos fan máis desesperados. son nos que a poderosa man de Deus se move co poder. 

A oración da Santísima Trinidade pode ser a nosa axuda pronto no medio dos problemas máis difíciles de resolver.

Todo é un acto de fe e confianza no Señor, crendo que ten o control de todas as cousas e que sabe o que está a facer.

Curto para protección 

Recoñézote e venérote, Santísima Virxe, Raíña do Ceo, Señora e Patrona do universo, como Filla do Pai eterno, Nai do seu Fillo máis amado e Esposa do Espírito Santo máis amorosa; e postrado aos pés da túa gran maxestade coa maior humildade rógoche esa caridade divina; que estiveches sumamente cheo na túa Asunción ao ceo, que me concedes a singular graza e misericordia de poñerme baixo a túa máis segura e fiel protección e de recibirme no número deses servos máis felices e afortunados que levas esculpidos no teu peito virxinal.

Dignifiquevos, oh Nai e a miña misericordia dama, para aceptar o meu miserable corazón, a miña memoria, a miña vontade e outros poderes interiores e exteriores e os meus sentidos; Acepta os meus ollos, os meus oídos, a miña boca, as miñas mans e os pés, goberna segundo a aprobación do teu Fillo, de xeito que con todos os seus movementos ten intención de darche gloria infinita.

E por esa sabedoría coa que te iluminou o teu Fillo máis querido, rogo e rogo que me alcance a luz e a claridade para coñecerme a min mesmo, o meu nada e, en particular os meus pecados, odialos e detestalos sempre, e tamén alcanzarme a luz para coñecer os carafio. do inimigo infernal e dos seus combates ocultos e manifestos.

Especialmente, piadosa Nai, rogo a túa graza ... (mención).

Isto oración milagrosa ¡Ala Santísima Trinidad para pedir a nosa saúde, protección e prosperidade é moi forte!

Nos protexe, coida de nós y guíanos facer só o que é a vontade de Deus. Podemos pedir protección para nós mesmos ou para a nosa familia e amigos.

Lembre que todas estas enerxías positivas flúen de nós permeando todo o que nos rodea.

Non hai nada que a trindade divina non nos poida protexer, non hai nada que sexa máis forte ou máis poderoso que Deus, por iso confiamos en que el sexa o que nos coida e os nosos, independentemente de onde estean.

Cando podo rezar?

Podes rezar cando queiras.

A oración á Santísima Trindade non ten día, hora ou momento ideal.

Debemos rezar cando queremos rezar. Debemos ter fe e sempre crer que todo vai ben.

Máis oracións:

 

Parada creativa
IK4
Descubra en liña
Seguidores en liña
procesala facilmente
mini manual
a como facer
Foro PC
Tipo Relax
Revista Lava
errático
biblioteca de trucos
ZoneHeroes