Oración á Santísima Trinidade

Oración á Santísima Trinidade Católico por amor, casos difíciles e urxentes e a protección é un dos máis poderosos xa que o pide ao Pai, ao Fillo e ao Espírito Santo.

A palabra de Deus móstranos un Deus Pai de todas as cousas, logo preséntanos a Xesucristo que é o mesmo Deus feito home, estivo entre nós e deu a súa vida por amor á humanidade, cando foi ao ceo deixounos ao Espírito Santo e agora podemos contar cos tres.

O Pai e o Fillo están no ceo e o Espírito Santo móvese no noso corazón coma lume.

A Igrexa Católica ten unha serie de oracións que están dirixidos especialmente aos tres que xuntos son un, a trindade divina.

Son oracións que se erguen en varios casos nos que a man do home non pode funcionar e logo dependemos dunha oración porque só un milagre de Deus é suficiente. 

Oración á Santísima Trindade ¿Quen é a Santísima Trinidade?

Oración á Santísima Trinidade

A unión do Pai; Fillo e Espírito Santo son os que compoñen a Santísima Trinidade.

As súas aparicións foron graduais e podemos velas ao longo de todo o Biblia.

Ao principio, na xénese Deus aparece creando os ceos e a terra e todo ser vivo.

Logo nos evanxeos de Novo Testamento vemos que Xesucristo chega, nacido dunha virxe pola obra e graza do Espírito Santo. 

Alí comezamos a coñecer toda a vida do Salvador, logo cando morre, sube e sube ao ceo, déixanos a promesa do Espírito Santo, pero isto non se manifestou ata despois dun tempo no día de Pentecostés narrado no libro de Feitos do Apóstolos e segue acompañándonos ata os nosos días. 

Poderosa Trindade que nos conceden as peticións do noso corazón, as que a miúdo facemos desde a alma.

A Santísima Trindade está sempre preparada para escoitarnos.

Oración á Santísima Trinidade Católica

Adóroo, paraclito do Espírito Santo, polo meu Deus e Señor, e agradezo infinitamente a toda a corte celeste en nome da Santísima Virxe, a túa esposa amorosa por todos os agasallos e privilexios cos que a adornastes, especialmente por esa perfecta e divina caridade coa que inflamaches o seu corazón máis santo e puro no acto da súa máis gloriosa Asunción ao ceo; e humildemente rogo en nome da túa muller inmaculada, concédeme a graza de perdoarme todos os graves pecados que cometei dende o primeiro momento en que puiden pecar; ata o presente, do que te doe infinitamente, co propósito de morrer máis que ofender de novo a súa Divina Maxestade; e polos altos méritos e unha protección moi eficiente da túa máis amorosa esposa rogovos que me concedas a min e a N. o agasallo máis prezado da túa graza e amor divino, concedéndome esas luces e unha axuda particular coa que a túa eterna Providencia predeterminou para salvarme, e levarme a si

A oración da Santísima Trinidade Católica ten efectos inmediatos.

Oración, unha arma poderosa que só pertence a aqueles de nós que cremos no poder do Señor.

Poderosa ferramenta que a Igrexa católica soubo empregar e que nos deixa un modelo, un exemplo para que saibamos preguntar, que palabras empregar. 

A oración non é mala, son unha oportunidade para acostumarnos á oración, para aprender a rezar correctamente, por iso existen oracións para guiarnos no proceso. 

Oración á Santísima Trindade por amor 

En nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo, Amén.

Santísima Trinidade, o noso comezo e fin, a miña forza e a miña protección e a miña axuda divina, que vive no meu corazón e está presente na miña alma e envolve todo o meu ser.

Bendita Santísima Trinidade, merecedora de toda honra, gloria e eloxio, creo no teu poder, Deus Pai, Deus Fillo, Deus Espírito Santo.

Confío cegamente nos teus agasallos e espero en Ti, e a miña esperanza e caridade coloco nas túas mans, axúdame a aumentar a miña fe e cada día co teu amor sexa unha persoa mellor e esperto cheo de ánimo e entusiasmo.

Deus bendito, ti es a fonte da que brota o amor e a vida, que nos creaches segundo a túa imaxe e semellanza e que por amor por nós enviaches a Deus o Fillo para que coa súa vida nos puidese redimir e salvar do pecado, eu ...

(Di o teu nome)

Doulles e consagro todo o que habita no meu ser e mágoa que che pido que me perdoes por todos os erros que cometei e polos pecados que cometei neste día e que me separan de ti.

Santísima Trinidade, rogovos que teñas piedade de min e que me prestes a vosa axuda, para que a miña alma se enche de serenidade, transformándome nun paciente, comprensivo, humilde e vestido na túa bondade.

Bendito Espírito Santo, fonte de toda comodidade, pídovos que enriquices a miña alma coa abundancia dos teus dons.

Ti es a miña esperanza e escudo nas miñas batallas, ti es a miña forza en adversidades e ansiedades.

Por esta razón veño de xeonllos ante Ti para pedirche que estendes a man para axudar e intercedo por min ante Deus Pai para recibir a súa axuda.

Espírito Santo Celestial, renova a miña forza e aumente a miña coraxe para continuar con esta batalla que teño cara, inclina a orella cara ás miñas implicacións e concédeme o que desexo e pídoche neste día.

Por favor, ilumina no meu corazón o amor de Deus que ilumina os corazóns dos teus fieis seguidores. Polo teu amor, poder e misericordia pídovos que me libere de toda adversidade, e que nada me moleste nin me faga sufrir.

Santísima Trindade, veño con total confianza contigo e con toda a fe da miña alma, para que poida aliviar as penas que me causan un gran sufrimento, cicatriza as feridas do meu corazón e verte a túa misericordia sobre min e que necesito con tanto urxencia:

(Diga á Santísima Trindade o que precisa con urxencia e pide a súa gloriosa axuda)

Deus Pai, grazas porque escoitas as miñas oracións, polo teu amor infinito e pola seguridade que o teu amor me dá, que me acubilla e me consuela.

Pídovos que me axudes, Santísima Trinidade, pídovos a intercesión e o mérito da Santísima Virxe María, Nai de Xesús e nosa nai.

Amen.

Gustouche a oración pola Santa Trinidade por amor?

O amor sempre é o motor das nosas oracións, tanto se nos move a pedir por outros coma se pedimos amor para cruzar o noso camiño.

Sexa cal sexa o caso, o importante é preguntar dende o corazón, desde a alma e con moita fe.

O que fai que as nosas oracións sexan poderosas e obtemos respostas é que cremos que se pode conceder o que pedimos.

Pedir amor, para que saibamos identificalo no momento en que se cruza o noso camiño é de suma importancia xa que a palabra de Deus ensina que o corazón está enganando e pode facernos crer que atopamos amor cando non o é. 

É por iso que ter a guía da Santísima Trindade é case un acto de vida ou morte. 

Oración da Santísima Trindade por casos difíciles e urxentes

Santísima Trindade, Deus e Triunfo Santo, Pai, Fillo e Espírito Santo, o noso comezo e fin, prostrádevos antes de que fago unha homenaxe: bendito e eloxiado sexa a Santísima Trinidade !; A ti, Santísima Trinidade sexa toda honra, gloria e eloxio por toda a eternidade, creo en ti con todo o meu corazón e desexo ser o teu fiel devoto, veño a ti con total confianza para pedirche que me vexas sempre libre do mal así como de todos. adversidades e perigos, e nas miñas necesidades, rogádeme, concedédeme o teu favor.

Pai do ceo, Xesús Bo Pastor, Espírito Santo, rogámosche a intercesión e o mérito da Santísima Virxe María, dame a túa axuda, guía e protección en todos os asuntos e preocupacións da miña vida.

Gloria a Ti, Deus Pai, fonte de bondade e sabedoría eterna, a vida vén de ti, o amor vén de ti, fai que cada momento funcione con xustiza e prudencia para gozar dos bens e consellos que me envías; lembre que son o seu fillo e compadece os meus sufrimentos, as miñas necesidades e prestame asistencia nesta difícil situación:

(pregunta con gran fe o que queres conseguir)

Grazas, pai misericordioso por estar alí.

Gloria a Ti, Deus Fillo do Pai Celestial en cuxo Sagrado Corazón a miña alma atopa refuxio, ensíname a imitar fielmente a túa vida e as túas virtudes, dame firmeza e perseveranza para cumprir as túas ensinanzas e facerme practicar obras de caridade máis a miúdo, non me abandones. as loitas diarias, libéranme dos lazos que o inimigo ten para min, afástame e protexenme de toda adversidade que me moleste e concedanme a súa axuda milagrosa neste problema: (repita a solicitude con moita esperanza).

Grazas meu bo Xesús por estar ao meu lado en momentos de desesperación e angustia.

Gloria a ti Espírito Santo, claridade que ilumina todo, e que es a alegría, a harmonía e a alegría da creación, faino sempre dócil para as túas inspiracións divinas dame paz, dame axuda nas miñas carencias e problemas e concédeme a túa axuda para que poida conseguir o que necesito tanto agora.

Grazas Espírito Divino de Amor por axudarme cando todo está escuro e necesito Luz.

Nai e raíña miña, Señora do ceo Ti que estando tan preto da Santísima Trinidade rezas por min e polos meus problemas e deficiencias actuais, sexas Ti o meu avogado e medio para que a miña súplica sexa atendida, faime obter o milagre que tanto necesito en a miña vida

Grazas miña querida nai, bendita Virxe María, por ser tan comprensiva e atendendo sempre ás nosas demandas.

Divina Trinidade, Pai, Fillo e Espírito Santo, concédeme a túa misericordia, concédeme a túa bondade e dame unha solución rápida nas miñas penas e ansiedades.

Pai, Fillo e Espírito Santo, Bendita e Santísima Trinidade, te amo, te adoro e douche o meu ser.

Oh Trindade de Amor, Deus da compaixón, abandonome a túa Divina Vontade, porque os teus tempos son perfectos e só Ti sabes o que é mellor para min, Gloria ao Pai, Gloria ao Fillo, Gloria ao Espírito Santo, gloria ao Bendito e indivisa. Trinidad, como foi ao principio, agora e para sempre, para sempre e para sempre.

Así sexa.

 

Aqueles casos nos que non hai nada humanamente posible que poidamos facer.

Aqueles casos nos que nos deron un diagnóstico médico, onde un membro da familia desapareceu, onde un neno necesita a axuda de Deus e non o sabe ou non quere pedilo, sufrimento, dor, impotencia, inquietude e algunhas situacións e emocións que nos fan máis desesperados. son nos que a poderosa man de Deus se move co poder. 

A oración da Santísima Trinidade pode ser a nosa axuda pronto no medio dos problemas máis difíciles de resolver.

Todo é un acto de fe e confianza no Señor, crendo que ten o control de todas as cousas e que sabe o que está a facer.

Curto para protección 

Recoñézote e venérote, Santísima Virxe, Raíña do Ceo, Señora e Patrona do universo, como Filla do Pai eterno, Nai do seu Fillo máis amado e Esposa do Espírito Santo máis amorosa; e postrado aos pés da túa gran maxestade coa maior humildade rógoche esa caridade divina; que estiveches sumamente cheo na túa Asunción ao ceo, que me concedes a singular graza e misericordia de poñerme baixo a túa máis segura e fiel protección e de recibirme no número deses servos máis felices e afortunados que levas esculpidos no teu peito virxinal.

Dignifiquevos, oh Nai e a miña misericordia dama, para aceptar o meu miserable corazón, a miña memoria, a miña vontade e outros poderes interiores e exteriores e os meus sentidos; Acepta os meus ollos, os meus oídos, a miña boca, as miñas mans e os pés, goberna segundo a aprobación do teu Fillo, de xeito que con todos os seus movementos ten intención de darche gloria infinita.

E por esa sabedoría coa que te iluminou o teu Fillo máis querido, rogo e rogo que me alcance a luz e a claridade para coñecerme a min mesmo, o meu nada e, en particular os meus pecados, odialos e detestalos sempre, e tamén alcanzarme a luz para coñecer os carafio. do inimigo infernal e dos seus combates ocultos e manifestos.

Especialmente, piadosa Nai, rogo a túa graza ... (mención).

Esta oración milagrosa á Santísima Trindade para pedir a nosa saúde, protección e prosperidade é moi forte!

Nos protexe, coida de nós y guíanos facer só o que é a vontade de Deus. Podemos pedir protección para nós mesmos ou para a nosa familia e amigos.

Lembre que todas estas enerxías positivas flúen de nós permeando todo o que nos rodea.

Non hai nada que a trindade divina non nos poida protexer, non hai nada que sexa máis forte ou máis poderoso que Deus, por iso confiamos en que el sexa o que nos coida e os nosos, independentemente de onde estean.

Cando podo rezar?

Podes rezar cando queiras.

A oración á Santísima Trindade non ten día, hora ou momento ideal.

Debemos rezar cando queremos rezar. Debemos ter fe e sempre crer que todo vai ben.

Máis oracións:

 

Tamén pode estar interesado neste contido relacionado: