Aviso legal e condicións de uso

Documento revisado en 25 / 03 / 2018

Se chegaches aquí, é que che importa o cuarto posterior deste sitio web e os termos nos que elixen interactuar contigo e iso é unha boa noticia para min, como responsable deste sitio web.

O motivo deste texto é explicar detalladamente as funcionalidades deste sitio web e proporcionarlle toda a información relacionada co responsable e a finalidade dos contidos incluídos no mesmo.

Os seus datos e a súa privacidade son de suma importancia neste sitio web e por iso recoméndoche que lea tamén os Política de privacidade.

Identificador responsable

O primeiro que debes facer é saber quen é o responsable deste sitio web. En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, infórmalle:

• Nome social é: Online Servicios Telemáticos SL
• CIF / NIF B19677095
• O domicilio social está en C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)
• A actividade social é: Web especializada en varias disciplinas de mercadotecnia en liña.

O propósito deste sitio web

• Ofrecer contido relacionado coa actividade de mercadotecnia en liña.
• Xestiona a lista de subscritores do blog e modera os comentarios.
• Xestionar os contidos e comentarios dos servizos ofrecidos.
• Xestionar a rede de afiliados asociados.
• Servizos de mercado propio e de terceiros.

Uso da web

En la utilización de la web descubrir.online el Usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de descubrir.online o de terceros o que pudiera dañar, inutilizar o sobrecargar la web descubrir.online o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización de la web.

descubrir.online adopta medidas de seguridad razonablemente adecuadas para detectar la existencia de virus. No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto descubrir.online no puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos.

En calquera caso, está prohibido que os USUARIOS (podendo eliminar o contido e os comentarios que considere oportunos) realicen condutas que impliquen:

• Almacenar, publicar y/o transmitir datos, textos, imágenes, archivos, links, software u otros contenidos objetables según las disposiciones legales aplicables, o que según la estimación de descubrir.online por ser ilegales, violentos, amenazantes, abusivos, difamatorios, vulgares, obscenos, racistas, xenófobos u objetables o ilícitos de otra forma o que puedan ocasionar daños de cualquier índole, particularmente los pornográficos.

Obrigas do usuario

Como usuario, infórmase de que o acceso a este sitio web non implica, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con Online Servicios Telemáticos SL deste xeito, o usuario acepta utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravir. lexislación vixente, boa fe e orde pública. Está prohibido o uso do sitio web con fins ilegais ou prexudiciais, ou que, de calquera xeito, poida causar danos ou evitar o normal funcionamento do sitio web.

En canto aos contidos deste sitio web, está prohibido:

• A súa reprodución, distribución ou modificación total ou parcial, a non ser que os seus lexítimos propietarios sexan autorizados;
• Calquera violación dos dereitos do prestador ou dos lexítimos propietarios;
• O seu uso con fins comerciais ou publicitarios.

Política de protección de datos e confidencialidade

Online Servicios Telemáticos SL garante a confidencialidade dos datos persoais facilitados polos USUARIOS e o seu tratamento de acordo coa lexislación vixente sobre protección de datos de carácter persoal, adoptando os niveis de seguridade dos datos persoais legalmente esixidos.

Online Servicios Telemáticos SL comprométese ao uso dos datos incluídos no ficheiro "Usuarios da WEB e SUBSCRITORES", para respectar a súa confidencialidade e utilizalos de acordo co propósito da mesma, así como para cumprir coa súa obriga de gardar e adaptar todo as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, segundo o disposto no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento para o desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 Decembro, Protección de datos de carácter persoal.

Este sitio web utiliza diferentes sistemas de captación de información persoal especificados no Política de privacidade e onde se informan detalladamente os usos e os propósitos. Este sitio web sempre require o consentimento previo dos usuarios para procesar os seus datos persoais para os fins indicados.

O usuario ten o dereito de revocar o seu consentimento previo en calquera momento.

Exercicio de dereitos ARCO

El usuario podrá ejercitar, respecto de los datos recabados, los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición. Para ejercitar esos derechos, el usuario deberá realizar una solicitud escrita y firmada que podrá enviar, junto con fotocopia de su DNI o documento identificativos equivalente, al domicilio postal de Online Servicios Telemáticos SL (esto es, C/ Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 – Albolote (Granada)) o por correo electrónico, adjuntado fotocopia de DNI a: info(arroba)descubrir.online. Antes de los 10 días se responderá a la solicitud para confirmarle la ejecución del derecho que haya solicitado ejercer.

Reclamacións

En liña Servicios Telemáticos SL informa de que hai formularios de reclamacións dispoñibles para usuarios e clientes.

El usuario podrá realizar reclamaciones solicitando su hoja de reclamación o remitiendo un correo electrónico a info(arroba)descubrir.online indicando tu nombre y apellidos, el servicio o producto adquirido y exponiendo los motivos de su reclamación.

Tamén pode dirixir a súa reclamación por correo postal a: Online Servicios Telemáticos SL, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) empregando, se o desexa, o seguinte formulario de reclamación:

Á atención de: Online Servicios Telemáticos SL

C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)

E-mail: info(arroba)descubrir.online

• Nome de usuario:
• Enderezo de usuario:
• Sinatura do usuario (só se se presenta en papel):
• Data:
• Motivo da reclamación:

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

Mediante estas Condiciones Generales no se cede ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre la web descubrir.online cuya propiedad intelectual pertenece a Online Servicios Telemáticos SL, quedando expresamente prohibidos al Usuario la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de los correspondientes derechos.

O usuario coñece e acepta que todo o sitio web, que contén sen limitación texto, software, contido (incluíndo estrutura, selección, disposición e presentación dos mesmos) fotografías, material audiovisual e receitas, está protexido por marcas comerciais, dereitos de autor. e outros dereitos lexítimos rexistrados, de acordo cos tratados internacionais dos que España é parte e con outros dereitos e leis de propiedade de España.

No caso de que un usuario ou un terceiro consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual mediante a introdución dun determinado contido na web, deberá comunicar a devandita circunstancia a Online Servicios Telemáticos SL indicando:

• Datos persoais do interesado titular dos dereitos supostamente infrinxidos ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación sexa presentada por un terceiro distinto do interesado.
Indique os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual indicados e unha declaración expresa na que o interesado é responsable da veracidade da información facilitada na notificación.

Ligazóns externas

Online Servicios Telemáticos SL declina calquera responsabilidade respecto da información que se atopa fóra desta Web, xa que a función das ligazóns que aparecen é só informar ao Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre un tema específico. Online Servicios Telemáticos SL está exento de calquera responsabilidade polo bo funcionamento de tales ligazóns, o resultado obtido a través das devanditas ligazóns, a veracidade e legalidade do contido ou información á que se poida acceder, así como dos danos que poidan sufrir. o Usuario en virtude da información atopada na Web ligada.

Exclusión de garantías e responsabilidade

Online Servicios Telemáticos SL non concede ningunha garantía nin se responsabiliza, en ningún caso, de danos de calquera tipo que puidesen causar:

• A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento eficaz do sitio web ou dos seus servizos e contidos;
• A existencia de contidos no virus, programas maliciosos ou nocivos;
• Ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal;
• A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.

O fornecedor non se responsabiliza en ningún caso dos danos e prexuízos que poidan derivar do uso ilegal ou indebido deste sitio web.

Lei aplicable e xurisdicción

Con carácter general las relaciones entre descubrir.online con los Usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en este sitio web, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas y a los Tribunales de Granada.

contacto

En caso de que cualquier Usuario tuviese alguna duda acerca de este aviso legal o cualquier comentario sobre la web descubrir.online puede dirigirse a info(arroba)descubrir.online

descubrir.online se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, la presentación y configuración de la web descubrir.online como el presente aviso legal.