Ùrnaigh don Trianaid Naoimh

Ùrnaigh don Trianaid Naoimh Tha Caitligeach airson gaol, cùisean duilich agus èiginneach agus dìon mar aon den fheadhainn as cumhachdaiche bhon a dh ’iarras e air an Athair, am Mac agus an Spiorad Naomh le chèile.

Tha facal Dhè a ’sealltainn dhuinn Dia Athair Athair nan uile nithean, an uairsin gar toirt a-steach gu Iosa Crìosd a tha mar an aon duine a rinn Dia, a bha nar measg agus a thug seachad a bheatha air sgàth daonnachd, nuair a chaidh e gu neamh dh’ fhàg e sinn chun Spiorad Santo agus a-nis is urrainn dhuinn cunntadh air na trì.

Tha an t-Athair agus am Mac air neamh agus an Spiorad Naomh a ’gluasad nar cridheachan mar theine.

Tha sreath de ùrnaighean a tha air an stiùireadh gu sònraichte don triùir a tha còmhla mar aon, an diadhachd diadhaidh.

Is e ùrnaighean a th ’annta a tha ag èirigh ann an grunn chùisean far nach urrainn làmh an duine obrachadh agus an uairsin bidh sinn an urra ri ùrnaigh oir chan eil ach mìorbhail Dhè gu leòr. 

Ùrnaigh don Trianaid Naoimh Cò a th ’anns an Trianaid Naoimh?

Ùrnaigh don Trianaid Naoimh

Aonadh Athair; Is e am Mac agus an Spiorad Naomh an fheadhainn a tha a ’dèanamh suas an Trianaid Naoimh.

Sus apariciones fueron graduales y las podemos ver en toda la Biblia.

Aig an toiseach, anns an genesis tha Dia a ’nochdadh a’ cruthachadh na nèamhan agus an talamh agus a h-uile beò.

An uairsin ann an soisgeulan na Tiomnadh Nuadh chì sinn gu bheil Iosa Crìosd a ’ruighinn, air a bhreith le maighdean le obair agus gràs an Spioraid Naoimh. 

An sin tha sinn a ’tòiseachadh a’ faighinn eòlas air beatha iomlan an t-Slànaighear, an uairsin nuair a gheibh e bàs, ag èirigh agus a ’dìreadh suas gu neamh, tha e a’ fàgail gealladh an Spioraid Naoimh dhuinn, ach chaidh seo a nochdadh dìreach às deidh ùine ann an latha na Pentecost air aithris ann an leabhar Achdan an Abstoil agus a ’leantainn còmhla rinn gus an latha an-diugh. 

Trianaid chumhachdach a bheir dhuinn iarrtasan ar cridhe, iadsan a bhios sinn a ’dèanamh bhon anam iomadh uair.

Tha an Trianaid Naoimh an-còmhnaidh deiseil airson èisteachd rinn.

Ùrnaigh don Trianaid Chaitligeach Naoimh

Tha mi ag aoradh dhut, paraclito an Spioraid Naoimh, airson mo Dhia agus mo Thighearna, agus tha mi a ’toirt taing dhut gu neo-chrìochnach leis a’ chùirt nèamhaidh uile ann an ainm na h-Oighe Beannaichte, do Bhan-ghaoil ​​ghràdhach airson na tiodhlacan agus na sochairean leis an do ghràdhaich thu i, gu sònraichte airson an foirfe agus diadhaidh sin. carthannas leis an do chuir thu a chridhe naomh agus fìor-ghlan an gnìomh a ’bheachd as glòrmhoire gu nèamh; agus gu h-iriosal tha mi a ’guidhe ort ann an ainm do Bhean neo-bhàsmhor, deònaich dhomh an gràs airson maitheanas a thoirt dhomh airson na h-uile peacaidhean trom a rinn mi bhon chiad mhionaid a b’ urrainn dhomh peacachadh; chun an latha an-diugh, às a bheil mi a ’caoidh gu neo-chrìochnach, leis an adhbhar bàsachadh seach a bhith a’ dèanamh eucoir air do Mhòrachd dhiadhaidh a-rithist; agus le airidheachd fìor àrd agus dìon fìor èifeachdach do Bhean as gràdhaiche tha mi a ’guidhe ort gun toir thu dhomh agus N. an tiodhlac as luachmhoire de do ghràs agus de ghràdh diadhaidh, a’ buileachadh orm na solais sin agus an cuideachadh sònraichte leis a bheil do Providence shìorraidh air a dhearbhadh roimhe airson mo shàbhaladh, agus mo stiùireadh gu tha

Ùrnaigh na Trianaid Caitligeach Naomh tha buaidh sa bhad.

Ùrnaigh, armachd cumhachdach nach buin ach dhaibhsan a tha air creidsinn ann an cumhachd an Tighearna.

Dh'fhaodadh e bhith inntinneach dhut:  Ùrnaigh gus am bi a h-uile càil a ’dol gu math

Inneal cumhachdach a tha fios aig an Eaglais Chaitligeach mar a chleachdas sinn agus tha sin a ’fàgail modail dhuinn, eisimpleir gus am bi fios againn ciamar a dh’ iarras sinn, dè na faclan a chleachdas sinn. 

Chan eil ùrnaigh dona, tha iad nan cothrom fàs cleachdte ri ùrnaigh, ionnsachadh ùrnaigh a dhèanamh ceart, is e sin as coireach gu bheil ùrnaighean ann gus ar stiùireadh sa phròiseas. 

Ùrnaigh don Trianaid Naoimh airson gràdh 

Ann an ainm an Athar agus a ’Mhic agus an Spioraid Naoimh, Amen.

Trianaid Naoimh, ar toiseach agus deireadh, mo neart agus mo dhìon agus mo chuideachadh diadhaidh, a tha a ’fuireach nam chridhe agus a tha an làthair nam anam agus a’ cuartachadh mo bhith slàn.

Beannaichte an Trianaid Naoimh, airidh air gach urram, glòir agus moladh, tha mi a ’creidsinn nad chumhachd, Dia an t-Athair, Dia am Mac, Dia an Spiorad Naomh.

Tha mi gu dall a ’cur earbsa anns na tiodhlacan agad agus tha mi an dòchas annad, agus tha mo dhòchas agus carthannas a chuireas mi nad làimh, mo chuideachadh gus mo chreideamh àrdachadh agus a h-uile latha le do ghràdh a bhith nad dhuine nas fheàrr agus a’ dùsgadh làn de bhrosnachadh agus de dhealas.

A Dhia bheannaichte, is tusa an stòr às an tàinig gràdh agus beatha, gun do chruthaich thu sinn a rèir d ’ìomhaigh agus coltas, agus gur ann airson gràdh dhuinne a chuir thu Dia am Mac gus am biodh e le a bheatha gar saoradh agus gar saoradh bho pheacadh, tha mi ...

(Abair d ’ainm)

Tha mi a ’toirt dhut agus a’ coisrigeadh a h-uile càil a tha a ’fuireach nam bheatha agus tha mi glè dhuilich iarraidh orm mathanas a thoirt dhomh airson a h-uile mearachd a rinn mi agus airson na peacaidhean a rinn mi an-diugh agus a tha gam sgaradh bhuat.

Trianaid Naoimh, tha mi a ’guidhe ort gun dèan thu tròcair orm, agus gun toir mi do chuideachadh, gus am bi m’ anam air a lìonadh le serenity, cruth-atharraich mi gu bhith na dhuine foighidneach, dùmhail, iriosal agus aodach de do chaoimhneas.

Spiorad Naomh beannaichte, stòr a h-uile comhfhurtachd, tha mi ag iarraidh ort m ’anam a shaidhbhreachadh le pailteas do thiodhlacan.

Is tu mo dhòchas agus mo sgiath anns na blàran agam, is tu mo neart ann an nàimhdean agus imcheistean.

Air an adhbhar sin tha mi a ’tighinn air mo ghlùinean romhad gus iarraidh ort do làmh a leudachadh airson cuideachadh agus eadar-ghuidhe a dhèanamh air mo shon an làthair Dhè an t-Athair gus a chuideachadh sgiobalta fhaighinn.

Spiorad Naomh nèimh, ùraich mo neart agus àrdaich mo mhisneachd gus leantainn air a ’bhlàr seo a tha romham, feuch gun lean thu do chluas a dh’ ionnsaigh mo ghuidhe agus thoir dhomh na tha mi ag iarraidh agus faighnichidh mi dhut air an latha seo.

Feuch an soillsich mi nam chridhe gràdh Dhè a tha a ’soilleireachadh cridheachan do luchd-leanmhainn dìleas. Airson do ghràdh, cumhachd agus tròcair iarraidh mi ort mo shaoradh bho gach aimhreit, agus nach cuir dad dragh air mo shìth no toirt orm fulang.

Trianaid Naoimh, tha mi a ’tighinn le làn mhisneachd dhutsa, agus le creideamh uile m’ anam, gus am faigh thu faochadh bho na bròn a dh ’adhbhraicheas mòr fhulangas dhomh, feuch an slànaich thu lotan mo chridhe agus gun dòirt thu a-mach do thròcair orm agus a dh’ fheumas mi le uimhir. èiginn:

(Innis don Trianaid Naoimh na tha a dhìth ort gu h-èiginneach agus iarr an cuideachadh glòrmhor aca)

A Dhia an t-Athair, tapadh leat airson gu bheil thu ag èisteachd ri m’ ùrnaighean, airson do ghràdh neo-chrìochnach, agus airson an tèarainteachd a tha do ghràdh a’ toirt dhomh, a tha gam fasgadh agus a’ toirt comhfhurtachd dhomh.

Tha mi a ’guidhe ort mo chuideachadh, Trianaid Naoimh, tha mi ag iarraidh ort eadar-ghuidhe agus airidheachd na Maighdinn Beannaichte Moire, Màthair Ìosa agus ar màthair.

Amen.

An do chòrd ùrnaigh na Trianaid Naoimh riut airson gràdh?

Dh'fhaodadh e bhith inntinneach dhut:  Ùrnaigh airson màthair a chaochail

Is e gràdh an-còmhnaidh einnsean ar n-ùrnaighean, ge bith a bheil e gar gluasad gus daoine eile iarraidh no iarraidh sinn air gràdh a dhol tarsainn ar slighe.

Ge bith dè a ’chùis, is e an rud chudromach faighneachd bhon chridhe, bhon anam agus le mòran creideas.

Is e na tha a ’dèanamh ar n-ùrnaighean cumhachdach agus a’ faighinn freagairtean gu bheil sinn a ’creidsinn gun urrainnear na tha sinn ag iarraidh a bhuileachadh.

Tha a bhith a ’sireadh gràdh, gus am bi fios againn ciamar a dh’ aithnicheas sinn e an-dràsta gu bheil e a ’dol tarsainn ar slighe air leth cudromach oir tha facal Dhè a’ teagasg gu bheil an cridhe a ’mealladh agus gun urrainn dhuinn toirt oirnn creidsinn gu bheil sinn a’ lorg gaol nuair nach eil e. 

Is e seo as coireach gu bheil stiùireadh na Trianaid Naoimh cha mhòr mar ghnìomh beatha agus bàis. 

Ùrnaigh na Trianaid Naoimh airson cùisean duilich agus èiginneach

Trianaid Naoimh, Triune Dia agus Aon, Athair, Mac agus Spiorad Naomh, ar toiseach agus deireadh, air an strìopachas romhad Tha mi a ’toirt ùmhlachd: beannaichte agus air a mholadh gum bi an Trianaid Naoimh!; Dhuibhse, a Thrianaid Naoimh a bhith na urram, na ghlòir agus na mholadh airson a h-uile sìorraidheachd, tha mi gu tur a ’creidsinn annadsa agus gu bheil do dhìleas dìleas a’ miannachadh a bhith, thig mi thugad le làn mhisneachd gus iarraidh ort a bhith an-còmhnaidh saor bho olc a bharrachd air bho na h-uile aimhreitean agus cunnartan, agus nam fheumalachdan, tha mi a ’guidhe ort, deònaich dhomh do fhàbhar.

Athair Nèamh, Iosa Cìobair Math, Spiorad Naomh, tha mi a ’guidhe ort airson eadar-ghuidhe agus airidheachd na Maighdinn Beannaichte Moire, thoir dhomh do chuideachadh, stiùireadh agus dìon anns a h-uile cùis agus dragh de mo bheatha.

Glòir dhutsa Dia an t-Athair, stòr maitheas agus gliocas sìorraidh, thig beatha bhuat, thig gràdh bhuat, dèan gach mionaid ag obair le fìreantachd agus stuamachd gus tlachd fhaighinn às na stuthan agus na comhfhurtachdan a chuireas tu thugam; cuimhnich gur mise do phàiste, agus gabh truas de na dh'fhuiling mi, mo fheumalachdan agus thoir taic dhomh anns an t-suidheachadh duilich seo:

(faighnich le creideamh mòr dè a tha thu airson a choileanadh)

Tapadh leat, Athair tròcaireach airson a bhith ann.

Glòir dhutsa Dia Mac an Athair nèamhaidh anns a bheil m ’anam naomh a’ faighinn fasgadh, teagaisg dhomh aithris gu dìleas air do bheatha agus do bhuadhan, thoir dhomh daingeann agus buanseasmhachd gus do theagasg a choileanadh agus toirt orm obair carthannais a chleachdadh nas trice, na trèig mi a-steach na spàirn làitheil, saor mi bho na ceanglaichean a th ’aig an nàmhaid dhòmhsa, gluais mi air falbh agus dìon mi bhon a h-uile aimhreit a chuireas dragh orm agus thoir dhomh do chuideachadh mìorbhuileach san duilgheadas seo: (cuir a-rithist an t-iarrtas le dòchas mòr).

Tapadh leibh mo dheagh Iosa airson a bhith ri mo thaobh ann an amannan eu-dòchas agus dòrainn.

Glòir dhutsa an Spiorad Naomh, soilleireachd a tha a ’soilleireachadh a h-uile càil, agus gur tusa gàirdeachas, co-sheirm agus gàirdeachas a’ chruthachaidh, dèan e an-còmhnaidh docile ris na brosnachaidhean diadhaidh agad thoir sìth dhomh, thoir dhomh cuideachadh anns na h-uireasbhaidhean agus na duilgheadasan agam agus thoir dhomh do chuideachadh gus an urrainn dhomh na tha a dhìth orm a choileanadh an-dràsta.

Tapadh leibh Spiorad Diadhaidh a ’Ghràidh airson mo chuideachadh nuair a tha a h-uile dad dorcha agus tha feum agam air Solas.

Mo mhàthair agus a ’Bhanrigh, Baintighearna nan Sgiathan Ma tha thusa a tha cho faisg air an Trianaid Naoimh ag ùrnaigh air mo shon agus na duilgheadasan agus na h-easbhaidhean a th’ agam an-dràsta, bi thusa nad neach-lagha gu leth agam gus am bi mo ghuidhe an làthair, thoir orm am mìorbhail a tha cho mionaideach a lorg mo bheatha

Tapadh leibh mo mhàthair ghaolach, Virgin Mary beannaichte, airson a bhith cho tuigseach agus an-còmhnaidh a ’frithealadh ar n-iarrtasan.

Trianaid Dhiadhaidh, Athair, Mac agus Spiorad Naomh, deònaich dhomh do thròcair, deònaich dhomh do choibhneas agus thoir dhomh fuasgladh sgiobalta nam bhròn agus nan imcheistean.

Athair, Mac agus Spiorad Naomh, Beannaichte agus Trianaid Naoimh as motha, tha gaol agam ort, tha mi gad urramachadh agus tha mi a ’toirt dhut mo bhith.

O Thrianaid a ’Ghràidh, Dia na tròcair, trèigidh mi mi fhèin don Tiomnadh Dhiadhaidh agad, oir tha na h-amannan agad foirfe agus a-mhàin Tha fios agad dè as fheàrr dhomhsa, Glòir don Athair, Glòir don Mhac, Glòir don Spiorad Naomh, glòir don Bheannaichte agus gun sgaradh. Trinidad, mar a bha e anns an toiseach, a-nis agus gu bràth, gu bràth agus gu bràth.

Mar sin bi.

 

Na cùisean sin far nach eil dad comasach gu daonna as urrainn dhuinn a dhèanamh.

Dh'fhaodadh e bhith inntinneach dhut:  Ùrnaigh do na Beannaichte

Na cùisean sin far an tug iad breithneachadh meidigeach dhuinn, far a bheil ball den teaghlach air a dhol à bith, far a bheil feum aig leanabh air cuideachadh Dhè agus nach eil fios aca air no nach eil e airson iarraidh air, fulangas, pian, neo-chomas, fois agus cuid de shuidheachaidhean is fhaireachdainnean a tha gar dèanamh nas èiginn. tha iad anns a bheil làmh chumhachdach Dhè a ’gluasad le cumhachd. 

Faodaidh ùrnaigh na Trianaid Naoimh a bhith na chuideachadh dhuinn a dh ’aithghearr ann am meadhan nan duilgheadasan as duilghe fhuasgladh.

Tha a h-uile dad na ghnìomh creideimh agus earbsa anns an Tighearna, a ’creidsinn gu bheil smachd aige air a h-uile càil agus gu bheil fios aige dè a tha e a’ dèanamh.

Goirid airson dìon 

Tha mi gad aithneachadh agus tha mi a ’toirt urram dhut, O Mhaighdean Bheannaichte, Banrigh nèimh, Baintighearna agus Neach-taic na cruinne, mar Nighean an Athair shìorraidh, Màthair a Mhic as gràdhaiche, agus Bean ghràdhach an Spioraid Naoimh; agus air strìopachas aig casan do Mhòrachd mhòir leis an irioslachd as motha tha mi a ’guidhe ort airson a’ charthannas dhiadhaidh sin; gu robh thu air leth làn anns a ’bheachd agad gu nèamh, gu bheil thu a’ toirt dhomh an gràs agus an tròcair gun samhail a bhith gam chuir fo do dhìon as tèarainte agus as dìleas, agus bho bhith gam fhaighinn anns an àireamh de na seirbheisich glè thoilichte agus fortanach sin a tha thu air snaidheadh ​​nad bhroilleach.

Urramaich thu fhèin, a Mhàthair agus mo Bhean Uasal tròcaireach, airson gabhail ri mo chridhe truagh, mo chuimhne, mo thoil, agus cumhachdan eile a-staigh agus a-muigh agus mo mhothachaidhean; Gabh ri mo shùilean, mo chluasan, mo bheul, mo làmhan agus mo chasan, gan riaghladh a rèir cead do Mhac, gus am bi e leis a h-uile gluasad aige an dùil glòir gun chrìoch a thoirt dhut.

Agus airson a ’ghliocas sin leis an do shoillsich do Mhac as gràdhaiche thu, tha mi a’ guidhe agus a ’guidhe ort gun ruig thu solas agus soilleireachd gus am bi eòlas math agam orm, mo neoni, agus gu sònraichte mo pheacaidhean, gus gràin a ghabhail orra agus an lorg an-còmhnaidh, agus cuideachd solas a ruighinn dhomh gus eòlas fhaighinn air na ribeachan den nàmhaid infernal agus na sabaidean falaichte agus follaiseach aige.

Gu sònraichte, a mhàthair dhiadhaidh, tha mi a ’guidhe do ghràs ... (iomradh).

Seo ùrnaigh miorbhuileach Ala Santísima Trinidad gus ar slàinte, dìon agus beairteas iarraidh gu math làidir!

A ’dìon sinn, a ’toirt aire dhuinn y stiùir sinn a dhèanamh a-mhàin dè a th ’ann an toil Dhè. Faodaidh sinn dìon iarraidh oirnn fhìn no airson ar teaghlach is caraidean.

Cuimhnich gu bheil na lùths adhartach sin a ’sruthadh bhuainn a’ dol tron ​​h-uile rud a tha timcheall oirnn.

Chan eil dad ann nach urrainn don Trianaid Dhiadhaidh ar dìon, chan eil dad nas làidire no nas cumhachdaiche na Dia, is e seo as coireach gu bheil earbsa againn gur e esan a tha a ’toirt aire dhuinn agus sinne ge bith càite a bheil iad.

Cuin as urrainn dhomh ùrnaigh a dhèanamh?

Faodaidh tu ùrnaigh uair sam bith a tha thu ag iarraidh.

Chan eil latha, uair no mionaid sònraichte aig an ùrnaigh don Trianaid Naoimh.

Feumaidh sinn ùrnaigh nuair a tha sinn airson ùrnaigh. Feumaidh creideamh a bhith againn agus an-còmhnaidh a bhith a ’creidsinn gu bheil a h-uile càil a’ dol gu math.

Barrachd ùrnaighean:

 

Stad cruthachail
IK4
Faigh a-mach air-loidhne
Luchd-leantainn air-loidhne
phròiseas e furasta
leabhar-làimhe mini
a ciamar a nì thu
FòramPc
Seòrsa Gabh fois
Iris Labha
mearachdach
leabharlann cleas
Sòn Gaisgich