Paidir bheannachta

Paidir bheannachta caithfidh sé a bheith inár mbéal go leanúnach ós rud é gur féidir linn a bhunú mar fhál timpeall orainn ina bhfuil na rudaí dearfacha ar féidir leo dul isteach iontu. 

Míníonn focal Dé dúinn nach gcuireann beannachtaí Dé aon bhrón agus tá sé seo ríthábhachtach chun a chinneadh cé na beannachtaí a thagann ó Dhia agus nach bhfuil. Sa chás seo trí na paidreacha beannachta seo a dhéanamh is féidir linn buíochas a ghabháil, sinn féin nó duine eile a bheannacht agus cumhacht Dé inár saol a aithint. 

Paidir bheannachta

Is sochair iad na beannachtaí a theastaíonn uainn go léir nó ar mhaith linn a fháil i gcónaí inár saol.

Paidir bheannachta

Is iomaí uair a fhaighimid iad ina n-aonar agus fiú gan é a bhaint amach agus uaireanta caithfimid iad a iarraidh nó troid ina gcoinne. 

1) Urnaí chun gach cineál beannachta a fháil

"A Thiarna,
Iarraim ort mé a bheannú,
beannaigh go léir a thabharfaidh mo lámha i dteagmháil inniu,
Beannaigh mo chuid oibre freisin agus cabhraigh liom é a dhéanamh i gceart, gan botúin a dhéanamh.
Beannaigh mo lucht oibre go léir;
Athair, beannaigh mo chuid smaointe agus mothúchán,
sa chaoi is nach mbeidh siad ag smaoineamh nó ag mothú go dona,
ionas nach bhfuil grá ach ag gach rud laistigh de;
beannaigh gach ceann de mo chuid focal,
Gan rudaí a rá gur féidir liom a bheith brón orm ina dhiaidh sin.
A Thiarna
Beannaigh gach dara lá de mo shaol,
ionas go mbeidh mé in ann d’íomhá agus d'fhocal a thabhairt dóibh siúd go léir a bhfuil sé de dhíth orthu.
Beannaigh domsa, a Thiarna, ionas go bhféadfainn a bheith i do íomhá agus i d’ionannas,
rudaí dearfacha a thabhairt do gach duine
atá timpeall orm agus ionas go mbeidh tú go léir beannaithe agat.
Mo thiarna,
Iarraim ort ionas go mbeidh gach duine i mo chroí beannaithe agat,
an Spiorad Naomh agus an Mhaighdean;
Amen. ”

Beannachtaí i ngrá, na sláinte, el dinero, an teaghlach, obair, gnó, do bhall teaghlaigh, do na leanaí agus fiú ár dteach a fhágáil gach lá, tá beannachtaí riachtanach i ngach réimse dár saol.

D'fhéadfadh sé suim a bheith agat:  Paidir do na Leanaí

Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios againn conas prionsabal teaghlaigh nó pearsanta a bhunú chun an phaidir seo a dhéanamh ar bhonn laethúil nó fiú uair sa tseachtain. Is féidir linn é a mhúineadh dár leanaí agus dár dteaghlach freisin agus ar an mbealach seo creideamh an teaghlaigh a neartú chomh maith le ham ardchaighdeáin a chaitheamh leo. 

2) Paidir bheannacht an lae

Athair naofa beannaithe,
Gabhaim buíochas leat as an lá nua seo,
ó shin le breith na gréine, le mo mhúscailt agus le mo shuaitheadh ​​dó,
Tá an deis agam a bheith níos gaire duit, a bheith mar fhreastalaí níos fearr ná mar a bhí mé inné.
Gabhaim buíochas leat as an teaghlach a chuir tú isteach mé,
do mo chairde a threoraíonn mé go maith
agus gach rud a théann feadh an chosáin i dtreo tú, rud a léiríonn rud dearfach i mo shaol.
Glóirigh le do Spiorad Naomh, a Thiarna,
gach ceann de mo chéimeanna, mar shampla de do chroí mhaith
dóibh siúd go léir a fhaigheann ar an gcosán.
Glóirigh le do Spiorad Naomh, a Thiarna,
mo theanga, mo bheola agus mo ghuth,
ionas gur cosantóirí iad ar d'fhocal agus ar tharchuradóirí de.
Leáigh do fhuil naofa i mo lámha, a Thiarna,
Go líonfar iad le do chách géilleadh diaga, ionas go mbeidh mo chuid fostaíochta beannaithe.
Go mbeidh sé áthas ort a bhaineann le mo chroí, agus is slabhra uilíoch é a fhios agam gur tusa do sheirbhíseach dílis,
agus mar sin is ionstraim de do shíocháin dhiaga í.
Chuir mé i do lámha gach rud atá agam inniu agus cad a bheidh mé,
ionas go ndéanfaidh tú mé a mhúnlú go dtí do íomhá agus do rogha,
ar bhealach a bheith cosúil leatsa, ar mhaithe le do dhaoine,
agus ionas go bhféadtar d'ainm a ghlóiriú i ngach áit a dtrasnaíonn sé.
Cuirim seo in ainm an Athar, an mhic agus an Spioraid Naoimh.
Amen.

Is iontach an phaidir seo ar bheannacht an lae.

D'fhéadfadh sé suim a bheith agat:  Urnaí Serenity

La ní mór dúinn an lá a bheannú an lae. Go hidéalach, déan é ar maidin ionas go mbeidh an lá iomlán beannaithe. De ghnáth lasann roinnt daoine coinneal speisialta chun an phaidir seo a dhéanamh, ach is féidir é a dhéanamh ag am ar bith agus áit. 

Sampla na habairte Ár nAthair a fheicimid sa Bhíobla, múineann sé dúinn nach mór dúinn ár n-arán a iarraidh gach lá agus siombailíonn an t-arán sin freisin na beannachtaí go léir is féidir linn a iarraidh nó fiú iad siúd nach bhfuil a fhios againn cad a theastaíonn uainn ach go bhfuil a fhios ag an Tiarna. 

3) Paidreacha bheannachtaí Dé

"Gabhaim buíochas le Dia as beannacht lá amháin eile a thabhairt dom,
Go raibh maith agat mar gheall ar lá atá inniu ann is féidir liom a fheiceáil arís cé chomh mór is atá do chruthú agus do ghrá.
Inniu, is duine sona mé,
an t-ádh agus an t-ádh liom deis nua a bheith agam lá iomlán síochána a ghlacadh,
Grá, cosaint agus, níos tábhachtaí, do threoir.
A Thiarna, tabhair neart dom chun gach constaic a thagann i mo bhealach a shárú,
déanaim cróga agus láidir mar atá tú,
Déan do ghrá a chumhdach le mo shaol ar fad agus iad siúd go léir timpeall orm agus ar mo bhealach.
Athair ar neamh,
Guím gach lá a thosaíonn mé ag éisteacht liom agus ag freagairt le do fhlaithiúlacht agus le do chineáltas mór.
Tá a fhios agam go bhfuil m'anam de dhíth ort gach lá, agus tabharfaidh tú na beannachtaí uilig dom.
In ainm Íosa,
Amen. ”

Ní mór a bheith in ann paidir a bheannacht ó Dhia a thógáil agus ainm Dé a bheannú agus a iarraidh air a bheannacht orainn a bheith ar cheann de na céimeanna a ghlacaimid inár nguí beannacha.

D'fhéadfadh sé suim a bheith agat:  Paidir do ghnó

Faightear beannachtaí Dé den chéad uair sa réimse spioradálta agus ansin go fisiciúil Is é sin an dóigh a gcaithfimid troid ar son na rudaí ba mhaith linn a fháil agus nach féidir linn a bhaint amach ach amháin sa spioradálta. 

4) Urnaí chun buíochas a ghabháil le Dia as na beannachtaí go léir

Is mór an t-ádh é go gcailltear cares na fíniúna le himeacht ama ach insíonn an tiarna maith ina fhocal dúinn gur chóir dúinn a bheith buíoch.

Tá scéal ann de cheann de mhíorúiltí Íosa nuair a thug sé leigheas do dheich gcinn de lionsaí agus níor tháinig ach duine ar ais chun buíochas a ghabháil leis, ach chuaigh na daoine eile chun taitneamh a bhaint as saol a raibh comhlacht iomlán sláintiúil aige, a mhúineann dúinn cé chomh neamhthuigthe is féidir linn a bheith ann ní fhillfidh ach deichniúr, ba chóir dúinn sin a dhéanamh, bí ag cuimhneamh i gcónaí do Dhia as na beannachtaí atá á fháil againn uaidh. 

Is rudaí beaga iad ár súile a oscailt go lá nua, ár n-análú agus ár dteaghlach, agus is beag uair a dhéanaimid dearmad buíochas a ghabháil le Dia. Féadaimis a bheith buíoch agus paidir bhuíochais a ardú go laethúil as na beannachtaí go léir a fuair muid 

An bhfuil an phaidir bheannachta seo an-chumhachtach?

Is í an phaidir atá cumhachtach an phaidir a dhéantar le creideamh toisc gurb í an t-aon riachtanas éigeantach atá ann ár paidreacha Éist leat.

Má iarraimid le hamhras nó le féiniúlacht, gan a chreidiúint gur féidir leis an Tiarna an méid atá á lorg againn a thabhairt dúinn, is paidir fholamh é nach gcomhlíonfaidh a chuspóir. Gan creideamh tá sé dodhéanta Dia a shásamh, teagasc glórmhar atá sa Bhíobla nach mór dúinn cuimhneamh air i gcónaí. 

Bíonn go leor creidimh agat i gcónaí agus tú ag guí ar phaidir bheannaigh an lae do Dhia agus chun gach cineál beannachta a fháil.

Níos mó paidreacha:

leabharlann cleas
Faigh amach ar líne
Leantóirí Ar Líne
phróiseáil sé éasca
lámhleabhar mion
a conas a dhéanamh
FóramPc
CineálScíth a ligean
Iris Lava
corrach