چگونه بفهمیم عشق است یا دوستی؟ طبیعی است که وقتی در آن معروف هستیم احساس سردرگمی کنیم.منطقه دوست«. از خودت می پرسی: چگونه می دانید که این فقط دوستی است یا چیز دیگری؟ آیا می خواهید بدانید که آیا واقعاً در منطقه دوستی هستید یا اینکه شخصی که به او اهمیت می دهید نیز وقتی به شما نگاه می کند در شکم خود احساس پروانه می کند؟ برای اطمینان، این مقاله را برای نکات و کشف نشانه های ظریف علاقه مردان بخوانید.

چگونه از طریق برخی نشانه ها بفهمیم که عشق است یا دوستی؟

از طریق نشانه ها بدانید که این عشق است یا دوستی

از طریق نشانه ها بدانید که این عشق است یا دوستی

البته هر موردی متفاوت است. واکنش افراد متفاوت است و همچنین رفتار متفاوتی دارند. با این حال، با وجود این، امکان پذیر است برخی نشانه ها را شناسایی کنید تا متوجه شوید که آیا چیز دیگری وجود دارد یا خیر یا فقط یک دوستی خوب است

مهم است که روشن کنیم که پارانوئید شدن و فکر کردن به اینکه هر جزئیات یک سیگنال است فایده ای ندارد: ارزش شیمی و هماهنگی بین شما بسیار بیشتر از هر راهنما یا راهنما است. اما به هر حال، همیشه خوب است به نکاتی اشاره کنیم که در همه افراد زمانی که به کسی علاقه مند هستند، خودنمایی می کند.

1. همه چیز را به شما می گوید

همیشه فکر کنید: آیا شما همان فردی هستید که دوستتان در صورت بروز مشکل با او صحبت می کند؟ شاید شما واقعاً در منطقه دوستی هستید. وقتی اشتیاق متقابل است، یک وجود دارد هوای رمز و راز و احساس. پس اگر همیشه مطلقاً هر آنچه در زندگی شما اتفاق می افتد را به اشتراک بگذارید با شما، او کوچکترین تلاشی برای تحت تأثیر قرار دادن شما یا ایجاد آن حالت پیش بینی کننده انجام نمی دهد. به احتمال زیاد شما را فقط به عنوان یک دوست می بینم

2. در مورد شخص دیگری صحبت کنید

وقتی از خود می پرسی: چگونه می دانید که این فقط دوستی است یا چیز دیگری؟ این شاید واضح ترین نشانه این باشد که کسی شما را به عنوان یک دوست می بیند. اگر شروع به صحبت در مورد عاشق شدن با شخص دیگری کنید، قطعاً در منطقه دوستی هستید. همین امر زمانی صادق است که او از شما نصیحت محبت آمیز می خواهد بدون اینکه حتی فکر کند ممکن است به او علاقه مند باشید.

3. او به شما نام مستعار می دهد

اگر او از آن نوع است شما را با نام مستعار زیبا مانند "خواهر یا برادر" صدا می کندممکن است در آینده ای قابل پیش بینی آن اشتیاق شدید را از جانب خود احساس نکنید. این بدان معنا نیست که پسر یا دختر هرگز نمی توانند شما را با چشمانی پرشور ببینند، فقط این است که در حال حاضر شما فقط یک دوست هستید.

4. تو فقط شانه ای برای گریه کردن هستی

یکی دیگر از نشانه های هشدار دهنده این است که شما بخشی از منطقه دوستی هستید، زمانی که آن شخص با پایان یافتن یک رابطه دیگر به شما مراجعه می کند. به این موقعیت ها فکر کنید، زیرا ممکن است فقط یک شانه دوستانه برای گریه کردن باشد در شرایطی که کنترل آنها دشوار است.

5. در کنار خود احساس عصبی بودن کنید

این یکی دیگر از نشانه های معمول منطقه دوستی است. وقتی این احساس عاشقانه است، معمولاً فرد احساس عصبی می کند. اگر ناآرام به نظر می رسد، شروع به خندیدن به چیزهایی می کند که خنده دار نیستند، یا سعی می کند به نحوی شما را تحت تأثیر قرار دهد، نشانه آن است که شاید این محبت فراتر از همنشینی باشد. در یک رابطه دوستانه، فرد هیچ تلاشی برای تحت تاثیر قرار دادن یا خشنود کردن شخص دیگری انجام نمی دهد.

یکی دیگر از نشانه های کلاسیک دوستی زمانی است که او بدون کوچکترین نگرانی در مورد واکنش شما نسبت به آنچه که می گوید، صحبت می کند، یعنی هیچ نگرانی در مورد نحوه واکنش شما وجود ندارد.

6. سعی کنید مانند کوپید عمل کنید

چگونه می دانید که این فقط دوستی است یا چیز دیگری؟ این علامت ساده است! آیا در مورد کسی صحبت می کنید که با شما سازگار است؟ آیا تا به حال سعی کرده اید با شخص دیگری قرار ملاقات بگذارید؟ یک علامت هشدار دیگر بنابراین، همیشه به این جزئیات توجه کنید یا حتی بدتر از آن، اگر وقتی بیرون می‌روید، دوستی را انتخاب کنید، زیرا فکر می‌کنید می‌توانید زوج ایده‌آل بسازید.

7. تماس بدنی

وقتی این احساس متقابل است، طبیعی است به دنبال نوازش و تماس فیزیکی باشیدچه در بازی و چه بهانه ای برای نزدیک بودن به یکدیگر. اگر این اتفاق هرگز برای شما نمی افتد، حتی زمانی که فرصتی وجود دارد، به این دلیل است که او قصد ندارد تماس فیزیکی خاص تری داشته باشد.

زبان بدن چیزهای زیادی در مورد طرف مقابل می گوید، اما باید به آن توجه کنید. همیشه بسیار مراقب باشید که فکر نکنید هر کاری که یک دختر با بدنش انجام می دهد نشانه علاقه است زیرا ممکن است پارانوئید شوید و سرنخ هایی را ببینید که هیچ چیز وجود ندارد.