چگونه اجتماعی تر و مانند مردم باشیم. برخلاف آنچه بسیاری از مردم فکر می کنند، هیچ کس نمی تواند همیشه خوب یا بد اخلاق باشد. برخی افراد ممکن است خجالتی تر، درونگراتر و ناامن باشند، اما همیشه اینطور بوده اند پاسخ های خوب و مثبت به افراد یا موقعیت های خاص همچنین اتفاق می افتد که افراد برون گرا و سرزنده را می توان هر از گاهی کنار کشید. دوست نداشتن یا همدردی پاسخ هایی به تعاملات انسانی است و عوامل و متغیرهای زیادی را در بر می گیرد.

در مقاله زیر قصد داریم به شما ارائه دهیم کلیدهای اجتماعی تر بودن و دوست داشتن مردم. آیا شما آن را از دست می دهید؟

چه چیزی باعث همدردی یا بیزاری می شود؟اجتماعی تر باشید و مردم شما را دوست داشته باشند

عوامل مختلفی مانند شخصیت، ظاهر، خلق و خو، شایستگی و پیشینه عاطفی می توانند پاسخ منفی ایجاد کنند. چندین نیز وجود دارد عواملی که باعث ایجاد احساسات مثبت می شودمانند همذات پنداری با شخصیت، سلایق و رویاهای مشترک، تحسین، شفقت و اتحاد برای یک هدف.

هر زمان که با کسی رابطه برقرار می کنید، تمام محتوای عاطفی او را فعال می کنید، که می تواند خاطرات درد یا عشق، شادی یا غم، ترس یا خشم را ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر مادر بسیار کنترل‌کننده‌ای داشتید، ممکن است هنگام تعامل با فردی که گویی حق با اوست و جایی برای صحبت کردن باقی نمی‌گذارد، عمیقاً عصبانی شوید.

این بدان معنی است که ظرفیت sاجتماعی بودن خیلی بیشتر با خودشناسی ارتباط دارد تا همدردی. ارتباط با دیگران به ویژه به توانایی فرد در انعکاس احساسات خود و درک داستان زندگی خود بستگی دارد.

چگونه گام به گام اجتماعی تر و افرادی مانند شما باشیمچگونه گام به گام اجتماعی تر و افرادی مانند شما باشیم

خودت را بشناس

اولین قدم برای کسب خودشناسی و اجتماعی بودن بیشتر است شخصیت خود را عمیقا بشناسیدو همچنین توانایی ها، محدودیت ها و سابقه زندگی شما. این به این دلیل است که مردم آینه هایی هستند که دقیقاً ما را منعکس می کنند. ما اغلب عصبانی می شویم یا از کسی خوشمان نمی آید که آن شخص شبیه ما باشد یا چیزی است که ما دوست داریم باشیم.

خودت را دوست داشته باشخودت را دوست داشته باش

یاد بگیرید که خودتان را دوست داشته باشید، با تمام نقاط قوت و ضعف شما. اگر خودتان را آنطور که هستید نپذیرید، پذیرفتن مردم آنطور که هستند برایتان بسیار سخت خواهد بود و همیشه فکر می کنید که مشکل از دیگران است.

به خودت اعتماد داشته باش

همه ال مودو داستان خوبی برای گفتن دارد، همراه با مثال ها و آموزش های خوب. وقتی به خود اعتماد دارید، نیاز به مقایسه و رقابت با مردم را از دست می دهید.

به تفاوت ها احترام بگذارید

به خاطر داشته باشید که هر فرد متفاوت است و دارای نقاط قوت و ضعف است. از این دانش، یاد بگیرید که زندگی کنید و به تفاوت های بین افراد احترام بگذاریدعدم ایجاد توقع و ناامیدی در روابط.

از اشتباه کردن نترسیداز اشتباه کردن نترسید

بسیاری از مردم ترجیح می دهند خود را منزوی کنند تا اینکه در معرض خطر بیهوده حرف زدن و مرتکب اشتباهات عمومی باشند. انسان ها اشتباه می کنند و بدیهی است که شما بارها اشتباه خواهید کرد، اما هیچمرگ به دلیل یک اشتباه دیگر از پذیرش یا دوست داشتن شما دست می کشد. درک کنید که شما مانند بقیه ناقص هستید.

خودت باش

سعی نکنید متفاوت باشید، هر فردی پیشینه و داستان خاص خود را دارد و مردم شما را همانطور که هستید دوست خواهند داشت. همه ما متفاوت و منحصر به فرد هستیم و لازم نیست همه مردم ما را دوست داشته باشند. خودت باش و اطرافت را با افرادی احاطه کن که تو را آنطور که هستی دوست دارند.

پاسخ های خود را بیابید

به این فکر کنید که چرا با یک شخص راحت نیستید، چه احساساتی در شما ایجاد می کند، چه چیزی را باید بپذیرید یا ببخشید. این مهم است، نه تنها برای ایجاد یک رابطه مثبت، بلکه برای خودآگاهی خود را افزایش دهید و درگیری های درونی خود را حل کنید.

اینها همه نکاتی بوده است که باید بدانید چگونه اجتماعی تر و مانند مردم باشیم امیدواریم آنها را به کار ببندید و به شما در رسیدن به هدفتان کمک کنید. اگر علاقه مند به افزایش دانش خود هستید، به مرور ادامه دهید کشف کنید و بقیه مقالات ما را از دست ندهید.