دعای بره نازنین

دعای بره نازنین

دعای بره کوچک حلیم. بره کوچک حیوانی بود که خداوند از آن برای پاک کردن گناهان دنیا استفاده کرد. توسط…

لیر ماس

دعای مردگان

دعای مردگان

دعا برای آن مرحوم. در آن می توانیم ارواح را بخواهیم که در مسیر آرامش ابدی هستند...

لیر ماس