دعا به سان آلجو

دعا به سان آلجو

دعای سان آلجو زمانی انجام می شود که لازم است بین خود و شخص دیگری فاصله ای بیندازیم زیرا زمانی که…

لیر ماس

دعای سنت هلنا

دعای سنت هلنا

دعا به سانتا النا برای ناامیدی یک مرد و هرگز ترک او دور از یک اقدام خودخواهانه است...

لیر ماس

دعای مقدس قبرس

دعای مقدس قبرس

دعا به سنت سیپریان. او به داشتن قدرت های آسمانی بسیار معروف است. برای محافظت از سنت سیپریانو دعا کنید...

لیر ماس

دعای San Ramón Nonato

دعای San Ramón Nonato

دعا به سن رامون نوناتو بهترین سلاح برای زنان باردار است زیرا به عنوان یکی از مقدسین شناخته می شود...

لیر ماس

دعا برای مادر مرحوم

دعا برای مادر مرحوم

دعا برای یک مادر فوت شده می تواند به ما کمک کند تا در چنین زمان وحشتناکی آسایش مورد نیاز خود را بدست آوریم. باخت به ...

لیر ماس