دعای مقدس مقدس مایکل ورود است ال مودو پر از جنگ معنوی از آنجا که این فرشته فرشته ، که در داستان های کتاب مقدس ظاهر می شود ، به عنوان یک جنگجو از آسمان نشان داده می شود که برای انجام جنگهای معنوی ما به زمین فرستاده شده است.

ما می توانیم در هر زمان که به آن احتیاج داشته باشیم از شما کمک بخواهیم ، او همیشه مایل است به ما کمک کند در جنگهایی که نمی توان از لحاظ جسمی جنگید ، از لحاظ معنوی مبارزه کنیم.

دعا به مقدسات مایکل فرشته چه کسی مقدس است.

دعای مقدس مقدس مایکل

برای توضیح اینکه San Miguel کیست ، می توانیم با گفتن اینکه نام او معنای Who را به عنوان خدا دارد ، شروع کنیم.

یکی است از برج های اصلی از آنجا که نام وی در کتاب مقدس مقدس در کنار فرشته رفاهل و جبرئیل. سروان شبه نظامیان آسمانی و سایر فرشتگان از دستورات او پیروی می کنند.  

از ابتدای ایمان مسیحی ، سنت مایکل به عنوان یک جنگجو دیده می شود که موفق شد با شمشیر آتش قدرتمند خود دشمن شیطان و همه شیاطین خود را شکست دهد.

او حافظ و محافظ وفادار است زندگی ، خانواده ها و املاک ما را به خوبی حفظ می کند. 

دعای مقدس مایکل فرشته برای عشق

خدا شما را نجات دهد ، فرشته مقدس مایکل پیروز ، برکت و پر افتخارترین فرشته خدا است و به ویژه مورد لطف او قرار گرفته است ، امروز در درد من از شما دعوت می کنم ، شما را با ایمان صدا می کنم ، و از شما کمک و حمایت می خواهم.

من از شما خواهش می کنم که تمام انرژی بدی را که بر من تأثیر می گذارد نابود کنید ، مرا تحت تأثیر نور الهی خود قرار دهید و با قدرت فوق العاده مؤثر و سریع شما را در شفاعت من قرار دهید تا ببینم خواسته های من برآورده شده است.

متولد فرشته مایکل از دروازه های بهشت ​​، من از شما به خاطر خدمتی که همیشه به من می کنید تشکر می کنم و چرا می دانم که شما در مشکلات عشق من به من کمک خواهید کرد:

(بگویید که می خواهید به چه چیزی برسید)

اوه ، فرشته شاه مایکل ، شاهزاده آسمانی ، فرشته نگهبان من! با فروتنی از شما می خواهم که به صدای من گوش دهید و آرامش شیرینی را که آرزویش را دارم در قلبم بگذارید.

من نمی توانم در صلح زندگی کنم و روح من پر از بی قراری است.

من فقط می توانم بیماریهایم را درمان کنم و غمهایم را با محبت از بین ببرم:

(نام عزیز)

اوه ، فرشته شاه مایکل ، شاهزاده آسمانی ، فرشته نگهبان من ، به صدای من گوش دهید! به نام پدر ، به نام پسر و به نام روح القدس.

آمین.

خبره عشق وفادار و عشق بی بدیل، پر از عشق الهی است که پدر آسمانی خود با حضور خودش آن را رد می کند.

هیچ کس بهتر از او برای کمک به ما در مسائل قلبی که نگرانی های زیادی را به زندگی ما وارد می کند ، نیست. 

یا برای رسیدن به عشق ، برای صاف کردن جاده ، برای بهبود روابط یا راهنمایی ما برای تصمیم گیری های خوب و مهم.

بگذارید مسیری درست را که باید طی کنیم و در هر زمان به ما کمک کند روشن کنیم. 

دعای مقدس مایکل مقصر علیه دشمنان

باشکوه سان میگوئل آرکانژلشما که در تلخ ترین نبردها علیه پیام آوران شر و نفرت جنگیدید.

شما که از حماقت دشمن و شر پیروز شدید.

شما که از تله های شیطانی شاهزاده ظلمت پیروز شدید ، و تمام بشریت را از چنگال او محافظت می کنید ، از شما می خواهم که از تمام کسانی که خواهان شر هستند ، محافظت خود را به من ارائه دهید و از سلاح های شیطان در برابر من محافظت کنید.

مواظب دشمنان خاموش ، از بدی ها باشید و به من کمک کنید تا منصف باشم تا با نگرش من هیچ کس توهین نکند ، خشمگین نشود و برعکس ، در صلح با مردان زندگی می کند تا با عزت به خدا برسد.

بر من پیروزی در برابر همه دشمنان و شر.

انشاءالله

داستان می گوید که چگونه او از آنجا رفت دشمنان را شکست دهید تا اینکه از آسمان به بیرون پرتاب شوند.

La Biblia او او را به عنوان یک جنگجوی قدرتمند معرفی می کند که به او اعتماد می شود تا به ما در جنگ نبردهای معنوی و جسمی ما کمک کند. 

دشمنان باعث نگرانی می شوند زیرا بارها دعوا یا ناراحتی ها ثابت در زندگی ما است.

داشتن یک متحد در بهشت ​​که به فراخوان ما می آید از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا جنگیدن در معنوی بسیار بهتر از ورود به دعاوی با دشمنانی است که ما را بسیار آزار می دهد. 

دعای محافظت

ای مقدس مایکل مقدس ، فرشته ، شاهزاده و رهبر ارتشهای آسمانی ،

متولی و مدافع روح ، حافظ کلیسا ، پیروز ، ترور و وحشت از ارواح سرکشگر دوزخ.

ما با فروتنی به شما التماس می کنیم ، خدا را از شر همه بدیهایی که به آنها ایمان آورده ایم ، رهایی بخشید.

ممکن است نعمت شما از ما محافظت کند ، ممکن است قدرت شما از ما دفاع کند ، و این که با حمایت بی نظیر شما ، ما ممکن است بیشتر و بیشتر در خدمت خداوند پیش برویم.

ممکن است فضیلت شما هر روز از زندگی ما را بکوشد ، به خصوص در خلسه مرگ، به طوری که با قدرت خود از اژدهای جهنمی و همه تله هایش دفاع می کنید ، هنگامی که ما این دنیا را ترک می کنیم ، بدون هیچ گونه گناهی ، توسط شما در برابر حضرت عالی ارائه خواهیم شد.

آمین.

اگر می خواهید محافظت کنید، این دعای صحیح مقدس مقدس مایکل است.

یک بنده وفادار که به فرزندان خدا که در اینجا در روی زمین هستند محافظت و مراقبت می کند و همانطور که در گذشته برای ارائه مراقبت به موقع فرستاده می شد ، دوباره با ما این کار را خواهد کرد.

نگهبان قدرتمندی که خانواده و کالاهای مادی ما را در امان نگه می دارد.

بالا بردن una oración روزانه ما را با این ایمان نگه می دارد که شخصی از همه شر و خطری که همیشه در زندگی روزمره ما پنهان است مراقبت می کند.

دعا برای گرفتن شغل

بزرگ سن میگلuel Archangel ، که شما در کنار عالی ترین نشسته اید.

در این روز سجده می کنم تا به شما التماس کنم که هرگز کار را از دست ندهید.

بسیاری از افراد علاوه بر من به آن بستگی دارند. من فقط امیدوارم که برای امروز ، فردا و همیشه بر نعمت شما حساب کنم و شغل خود را تحقق بخشم و با نتایج بهینه به دست بیاورم. من به خوبی می دانم که شما روحهای گمشده را از پاکسازی رها کردید.

از شما خواهش می کنم کار خود را هر روز مثمر ثمر انجام دهید.

من می خواهم به منابع اشتغال کمک کنم ، زیرا با این کار وقتی می بینم که کارمندانم از کار و من لذت می برند ، از خودم احساس رضایت خواهم کرد.

مقدس مقدس مایکل فرشته ، برای ما دعا کنید و به این سخنان گوش دهید.

آمین.

دعا کنید دعای مقدس مقدس مایکل برای رسیدن به شغل با ایمان زیادی.

وزارت فرشتگان وی همچنین بر کمک کسانی که کمتر مورد علاقه قرار می گیرند تمرکز می کند ، به همین دلیل دعای سنت مایکل است برای به دست آوردن شغل این تبدیل به سلاحی قدرتمند می شود که ما می توانیم قبل از انجام مصاحبه شغلی از آن استفاده کنیم تا به ما کمک کند و به دیگران لطف کند. 

کلیسای مسیحی کاتولیک در سراسر جهان ما را با ایمان از این فداکار دعوت می کند و معتقد است که او می تواند به ما کمک کند شغلی را برای ما کسب کند ، از خود در برابر هر خطری دفاع کند ، از خود در برابر همه بدی ها محافظت کند و مراقب ما باشد.

اگر از روی قلب اعتقاد نداشته باشیم که از آسمان معجزه مورد نیاز ما اعطا می شود ، به هر دلیلی نمی توانیم دعا کنیم. 

آیا این قدیس قدرتمند است؟ 

بله ، هیچ پاسخی واضح تر و مستقیم تر از این نیست.

ما با ایمان آنچه را كه كلام خدا در مورد نماز به شما می گوید ایمان داریم و به همین دلیل ایمان داریم كه اگر نماز را به مقدسات میشائیل فرشته برسانیم او همانطور كه ​​در گذشته انجام داده است به تماس ما خواهد آمد. 

ما فقط وقتی دعا می کنیم باید به آنها ایمان داشته باشیم دعای قدرتمند به مقدسات مایکل فرشته.

دعاهای بیشتر: