به دلیل شرایطی که خارج از توان شماست ، شما چاره دیگری ندارید.

معنی کارت تاروت "برج"

تقریباً در همه انواع برج نامه, فاجعه تعجب آور است یا فقط اتفاق افتاده است. شیاطین جنون و ناامیدی از مخفیگاه های باستانی آزاد می شوند ، و طبیعت برای ناامن ساختن یک جامعه با ناکامی های بشری توطئه می کند. تحریک جمعی و غیرشخصی است. بیاد داشته باشیم که این تصاویر برای اشراف تحصیل کرده و روحانیون ایجاد شده است و به آنها یادآوری می شود که در صورت فروپاشی سلسله مراتب بیشترین از دست دادن را دارند.

رعد و برق مناسب است قصاص کارما به تقصیر کسانی که ثروتشان ناشی از استثمار یا سوء استفاده دیگران است. یک زیرنویس مدرن ممکن است "انقلاب" باشد ، که نشان می دهد از طریق a تغییر شدید اجتماعی، مستضعفان می توانند امید تازه ای برای اوقات بهتر پیدا کنند. تجربه برج مانند یک صاعقه برای پایین آوردن سلسله مراتب نظم قدیمی به وجود می آید ، بعد از همه اینها ال مودو شما می توانید یک شروع تازه در یک سطح برابر داشته باشید.

توجه
شما کسانی هستید که باید به عنوان کاتالیزور تغییر عمل کنید.

دوره ای را پیشنهاد دهید که خواسته های شما را با آنچه در حال حاضر امکان پذیر است هماهنگ کند.

با کارت تاروت برجخود را عامل تحول بدانید. این نقش ایثارگرانه محتمل است ایجاد موقعیت های استرس زا. چشم انداز شما نشان می دهد که یک تغییر بنیادی قبلاً توسط نیروهایی بسیار بیشتر از انسانهای فوری ایجاد شده است ، بنابراین شما دیگر مقاومت نمی کنید.

اکنون می توانید در خط مقدم باشید ، شناخت و پذیرش حضور آتشین آینده که به زمان حال می شکند. سعی کنید سخت ترین قسمت های تغییرات را هنگام بروز واسطه قرار دهید تا آسیب پذیرترین ها از بیشترین محافظت ها برخوردار شوند. به خود و همچنین دیگران در زندگی خود اعتراف کنید که منابع خود را برای آگاهی در آینده بهتر ارائه می دهید.

برچسب گذاری شده در: