ترازوها را متعادل کنید تا از حقیقت پشتیبانی کنید و به عالی ترین خیر خدمت کنید.

معنی کارت تاروت "عدالت"

La کارت تاروت عدالت مربوط به حساسیت اخلاقی است و آنچه باعث همدلی ، دلسوزی و احساس عدالت می شود. از زمان سلیمان ، این تصویر استانداردی برای رفتار انسانی و عادلانه با موجودات دیگر است.

اغلب شامل تصویر پایه یا نردبان که به تعادل تعادل کمک می کند نیازهایی که در برابر خیر عمومی رقابت می کنند، و یک شمشیر دو لبه به نمادی از دقت لازم برای قضاوتهای روشن است، این کارت به ما یادآوری می کند که باید مراقب جزئیات مهم باشیم. نادیده گرفتن یا به حداقل رساندن چیزی وقتی صحبت از کارت می شود اشتباه است. قانون کارما در اینجا نشان داده شده است - آنچه دور می زند ، دور می زند.

توجه
شما به عنوان یک حزب بی طرف دیده می شوید که نظر او مهم است.

دوره ای را پیشنهاد دهید که خواسته های شما را با آنچه در حال حاضر امکان پذیر است هماهنگ کند.

کارت عدالت به شما توصیه می کند با دقت گوش دهید در حالی که دیگران نسخه خود از وقایع و نقشی را که بازی کرده اند توضیح می دهند. نیازی به ارائه بازخورد ندارید. نقش شما مشاهده است، با دقت گوش دهید ، با دقت گوش دهید و با شکل گرفتن داستان عقل خود را حفظ کنید.

با مشاهده گزارشات مردم از خود ، درک شما از کلماتی که می شنوید فراتر می رود. استنباط ها و سرنخ های ظریف حقایقی را آشکار می کنند که به شما امکان می دهد یک ارزیابی دقیق و عاقلانه انجام دهید.

برچسب گذاری شده در: