دعای مرگ مقدس برای تسلط بر مرد

دعای مرگ مقدس برای تسلط بر مرد این امر توسط بسیاری از مردم به عنوان دعایی دیده می شود که ارتباط چندانی با مذهب کاتولیک یا مسیحی ندارد زیرا این عقیده ای است که از جمعیت بومی مکزیک ناشی می شود.

با این حال ، و اگرچه به عنوان یک تصویر شیطان پرستانه دیده می شود ، اما حقیقت این است که این قدیس به بسیاری از افراد کمک کرده و در مواردی که احساسات درگیر است ، قدرت ویژه ای دارد.  

دعای سانتا مورته برای تسلط بر مردی که سانتا مورته است؟

دعای مرگ مقدس برای تسلط بر مرد

سانتا مورته به عنوان یک شخصیت اعتقادی رایج مطرح می شود که در بسیاری از شهرهای آمریکای لاتین ، عمدتاً در مکزیک ، که در آن به عنوان یک فرقه مذهبی رایج تجلیل می شود ، محترم است.

نمایانگر یک شکل اسکلتی است که می تواند به هر رنگی پوشیده شود اما رنگی که بیشتر از همه نمایانگر آن سیاه است. 

پیروان او غالباً احساس می كنند كه از قدیسى احترام می گذارند كه كلیسای كاتولیك آن را به رسمیت نشناخته است ، اما اینكه قلب و ایمان بسیاری مقدس است مانند هر كس دیگر.

آنها می گویند نه الهام بخش ترس اما احترام و اعتماد است و دقیقاً این دومی است که باعث می شود کسانی که به طور فزاینده ای به مؤمنین می پیوندند.  

دعای مرگ مقدس برای تسلط بر مرد

سوزاندن عسل ، اشتیاق سوزش. من به شما احساس می کنم______________ ،

و شما برای من احساسات و افکار خود را احساس می کنید ...

من کاملاً بر ذهن شما مسلط هستم و اعمال شما تحت تأثیر مرگ برکت است.

من به تو زنگ می زنم ____________________ من به تو احتیاج دارم __________________ بیا دنبال من بگردی __________________ و خم شده پیش من خواهی بود ____________ تمام عشق خود را به من نشان بده.

_____________ به پای من بیا. هرچه از تو می خواهم را برآورده کن. بانوی شب ، بانوی غالب جهان و انرژی های زمینی او ...

تأثیر و تسلط بر ذهن ، اعمال و قلب قلب __________________ بانوی سلطه گر ، شما مبارک من مرگ من را بیاورید _______________ قبل از من طعمه.

باشد که قدمهای او به سمت من بیاید ، باشد که قلب او عشق من را فرا گیرد ، باشد که بدن او فقط به من احتیاج داشته باشد که اشتیاق او شور و شوق باشد که به او می دهم.

مبارک من ، یک دقیقه لذت ندهید یا اطمینان به _____________ اگر با من نیستید اجازه ندهید که هیچ زنی به شما نزدیک شود و اگر به شما نزدیک شوند ، که به طور قطعی آنها را با پرخاشگری کامل از زندگی خود دور خواهید کرد.

اگر این برای من نباشد ، برای هیچ کس نخواهد بود ، مبارک مرگ ، بانوی توانا ، با تمام فداکاری از شما از شما می خواهم که به شما _____________________ خوشبختی با من. میتل شپ به سوزش در خون او گردش می کند که من به شما می گویم ____________________ به من بیایید. قلب ، فکر و اندام شما از این لحظه آنها برای همیشه مال من هستند و خواهند بود.

به نام مرگ مبارک از شما می پرسم. بانوی غالب برای من بیا _________________ مست با عشق به من.

و تسلیم گیاهانم شدم تا تمام عشقی را که نسبت به من احساس می کنی ملاقات کنی و به من نشان دهی. مرگ مقدس، ای که متراکم ترین و سخت ترین انرژی های جهان هستی را به حرکت در می آورید، خم شوید ________________ از شما می خواهم آن را هر طور که هست و از جایی که هست به من بیاورید. حتی اگر از تاریک ترین جاها باشد، همیشه ______________ را جلوی من بگذار و بگذار راهش از کنار من بگذرد.

Santísima Muerte شما که می توانید هزار نفر باشید شما می توانید یک میلیون نفر ، مرا به _____________ بیاورید و عاشق من می خواهم که اسب شما آن را جلوی من بیاورد که نیزه شما آن را به سمت من پرتاب کند بانوی توانا اطمینان حاصل کنید که حتی اگر با یکی از بوی من نباشد ، برای یادآوری ، احساس حضور در حال حاضر ...

با هر کسی که باشد و در جایی که او بانوی شب است ، بانوی روز ، من می خواهم که روح _________________ تمام وقت با من باشد ...

اینکه او فقط مرا دوست دارد ، که او فقط به مرگ مبارک من چشم دارد. _____________________

به قلب من و به بدن من ذهن بدن و روح _______________ به من بیا شب و روز با من خواهی بود ، لطفا از تو می خواهم به نام مرگ مقدس مرگ مقدس به من عطا کن نیروی، قلب…

و دامنه کل __________________ Santísima Muerte من از شما التماس می کنم که محافظ من باشید و تمام لطفی را که از شما می خواهم انجام می دهید من شما را Santísima Muerte می نامم مرا رها نکنید ...

مرگ برکت مرا نادیده نگیرید مرگ مبارک مرا به ______________ برسان!

این بال سانتا مورته برای تسلط بر مرد دشوار بزرگ است اما قوی.

ممکن است شما را مورد توجه قرار دهد:  دعا برای کار

این یک دعای خودخواهانه نیست ، یک دعایی است که از قدرت وجود یک شخص درخواست می کند تا ببیند نظر او چه عواملی را تغییر خواهد داد.

این به معنای تحقیر یا مجبور کردن دیگران به انجام اراده ما نیست ، بلکه این است که به آنها کمک کنیم گزینه هایی را ببینند که به گفته ما بهترین است.

این دعا برای چیست؟

این و همه دعاها آنها واقعاً قدرتمند هستند ، شما می توانید هر زمان که در شرایط سختی هستید که در آن دیگر نمی دانید چه کاری انجام دهید ، این کار را انجام دهید.

در مورد این دعای خاص ، آنچه جستجو می شود این است که بتوانید از طریق یک دعا بر شخص دیگری مسلط شوید و اگر ایمان داشته باشید ، این امکان پذیر است. 

چه موقع می توانم دعا به سانتا مورت را برای تسلط دعا کنم؟

لحظه ای که می خواهید

بسیاری از افراد توصیه می کنند که بهتر است تنها باشید و محیط را آماده کنید تا انرژی های بد در جهت نماز تأثیر نگذارد اما این اجباری نیست.

اتحادی که به عنوان یک شرط ضروری مورد درخواست است ، ایمان زیادی است زیرا اگر ایمان نیاوریم که آنچه می خواهیم به طور معجزه آسا به دست بیاید ، نمی توانیم دعا کنیم.

خوشبختی را در عشق با دعای مرگ مقدس پیدا کنید تا بر مرد مسلط شوید.

دعاهای بیشتر:

 

Stop Creative
IK4
کشف آنلاین
دنبال کنندگان آنلاین
آن را آسان پردازش کنید
مینی دفترچه راهنما
چگونه انجام شود
ForumPc
TypeRelax
مجله لاوا
نامنظم
کتابخانه ترفند
ZoneHeroes