با شکوه در معکوس

داشتن یک فرد منفی، سمی یا مشکل زا در نزدیکی شما امری عادی است، در ادامه دعای مناسب را به شما نشان خواهیم داد…

لیر ماس