Trinitate Santuaren otoitza

Trinitate Santuaren otoitza Katolikoa maitasunagatik, kasu zailak eta premiazkoak eta babesa da boteretsuenetakoa, Aitari, Semeari eta Espiritu Santuari berdin galdetzen baitie.

Jainkoaren hitzak gauza guztietako Aita Jainkoa erakusten digu, ondoren Jesukristo aurkezten digu Jainkoa gizakia bera bihurtu den gure artean zegoen eta bere bizitza eman zuen gizateriaren mesedetan, zerura joan zenean Espirituari utzi zigun. Santo eta orain hiru dira.

Aita eta Semea zeruan daude eta Espiritu Santua gure bihotzean mugitzen da sua bezala.

Eliza Katolikoak hainbat serie ditu otoitzak batez ere elkarrekin daudenak, jainkozko Trinitatea.

Gizakiaren eskua funtzionatu ezin duten hainbat kasutan igotzen diren otoitzak dira eta orduan otoitz baten menpe gaude Jainkoaren mirari bat besterik ez delako. 

Trinitate Santuaren otoitza Nor da Trinitate Santua?

Trinitate Santuaren otoitza

Aitaren batasuna; Semea eta Espiritu Santua dira Trinitate Santua osatzen dutenak.

Bere agerraldiak pixkanaka-pixkanaka ikus ditzakegu Biblia.

Hasieran, Jainkoan zerua eta lurra eta izaki bizidun guztiak sortzen ari da.

Ondoren, Evangelioetan Testamentu Berria Jesu Kristo iritsi dela ikusten dugu, birjina jaiotzen dela Espiritu Santuaren lanaren eta graziaren arabera. 

Salbatzailearen bizitza osoa ezagutzen hasten gara, orduan hiltzen denean, zerura igo eta igotzen denean, Espiritu Santuaren promesa uzten digu, baina hori ez zen manifestatu Mendekoste egunaren ondorengo denbora batean Egunaren Egintzen liburuan kontatua. Apostoluak eta jarraitzen gaitu gaur arte. 

Bihotzaren eskaerak, arimatik maiz egiten ditugunak emandako Trinitate indartsua.

Trinitate Santua beti entzuteko prest dago.

Trinitate Katoliko Santuaren otoitza

Adoratzen zaitut, Espiritu Santuaren paraklitoa, nire Jainkoa eta Jaunarengatik, eta eskerrak ematen dizkiot zeru-auzo guztiari, Ama Birjina Santuaren izenean, zure emazte maitagarria, apaindu zenituen opari eta pribilegio guztiengatik, batez ere perfektua eta jainkozko hori dela eta. karitatea zeinen bihotz santuen eta garbiarengan piztu zenuen zeruari bere Jasokunde ospetsuenaren zerura; eta umiltasunez erregutzen dizut zure emazte zehaztugabearen izenean, eman iezadazu grazia barkatzeko barkamena egin nuenetik egin ditudan bekatu larri guztiak; orain arte, zeinak mina ematen dion infinituki, hiltzeko asmoarekin, jainkozko maiestateari berriro ekin nahi badiozu; eta zure emazte maitatuenaren babes oso onak eta oso eraginkorrak direnez, zure grazia eta jainkozko maitasunaren dohainik oparoena eman diezadala eskatzen dizut. Zure betiko Probidentziak aurrez salbatzeko aurrez prestatu dizkidan argiak eta laguntza bereziak ematen dizkidazu. Bai.

Trinitate Katoliko Santuaren otoitza berehalako eraginak ditu.

Otoitza, arma indartsua Jaunaren boterean sinetsi dugunok soilik dagoena.

Eliza katolikoak erabiltzen jakin duen tresna indartsua eta eredu bat uzten diguna, adibide bat, galdetzen jakin ahal izateko, zein hitz erabili. 

Otoitza ez da txarra, otoitzera ohitzeko aukera izaten dute, otoitz egiten ikasten dute, horregatik otoitzak daude prozesuan gidatzeko. 

Maitasunagatik Trinitate Santuaren otoitza 

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen.

Trinitate Saindua, gure hasiera eta amaiera, nire indarra eta nire laguntza eta nire jainkozko laguntza, nire bihotzean bizi den eta nire ariman presente dago eta nire izaki osoa inguratzen duena.

Trinitate Santua bedeinkatua, ohore, aintza eta laudorio oro merezi duena, zure boterean sinesten dut, Jainko Aita, Jainkoaren Semea, Jainkoa Espiritu Santua.

Zure opariengandik fidatzen naiz eta espero dut zuregan, eta nire itxaropena eta karitatea zure eskuetan jartzen ditut, nire fedea handitzen lagunduko didazu eta egunero zure maitasunarekin pertsona hobea izan dadin eta animo eta ilusioz beteta esnatzen nauzu.

Jainko dohatsua, zu zara maitasuna eta bizitza sortzen den iturria, zure irudiaren eta irudiaren arabera sortu gaituzu eta gure maitasunagatik Jainkoaren Semea bidali duzula, bere bizitzarekin erredimitu eta bekatutik salba gaitzan, nik ...

(Esan zure izena)

Nire bizitzan bizi naizen guztia eman eta sagaratzen dut eta pena handia eskatzen dizut barkamena eskatu diodala egin ditudan akatsengatik eta egun honetan egin ditudan bekatuengatik eta zurengandik bereizten nauena.

Trinitate Saindua, nire erruki izan dadila eskatzen dizuet eta eman iezadazu zure laguntza, nire arima lasaitasunez betea izan dadin, neure burua gaixo bihurtu, ulertu, apal eta jantzita.

Espiritu Santua bedeinkatua, erosotasun guztiaren iturria, eskatzen dizut nire arima aberasteko zure dohainen ugaritasunaz.

Nire itxaropena eta armarria zarete nire borroketan, zu zara nire indarra zorigaitz eta antsietateetan.

Hori dela eta, nire belaunaldira etorri naiz zure eskua luzatzeko eskatu eta niregana interpelatzeko, Jainko Aitak bere laguntza berehala jasotzeko.

Zeruko Espiritu Santua, berritu indarra eta handitu nire ausardia aurrez aurre borrokan jarraitzeko. Mesedez, belarria okertu nire eskaerei eta eman iezadazu nahi dudana eta galdetu egun honetan.

Mesedez, piztu nire bihotzean zure jarraitzaile leialen bihotzak argitzen dituen Jainkoaren maitasuna. Zure Maitasuna, Boterea eta Errukia direla eta, zorigaitz guztietatik askatu nazazula eskatzen dut, eta ezerk ez nauela lasaitzen edo sufritzen.

Trinitate Saindua, zureganako konfiantza osoarekin etortzen naiz eta nire arimaren fede osoarekin, sufrimendu handia sortzen didaten penak arindu ditzaten, mesedez, sendatu nire bihotzaren zauriak eta isuri zure errukia niregan eta behar ditudan hainbeste beharrekin. larrialdi:

(Esan Trinitate Santua zer behar duzun premiaz eta eskatu haien laguntza glorikoa)

Jainko Aita, eskerrik asko nire otoitzak entzuten didalako, zure maitasun infinituagatik eta zure maitasunak ematen didan segurtasunagatik, babesten nauen eta kontsolamendua ekartzen didalako.

Laguntzen dizut, Trinitate Santua, Jesus Ama Birjinaren, Jesusen Amaren eta gure amaren interzesioa eta meritua eskatzen dizut.

Amen.

Gustatu al zaizu Trinitate Santuaren otoitza maitasunagatik?

Maitasuna beti da gure otoitzen motorra, ea besteengatik eskatzera hunkitzen gaituen edo maitasunari gure bidea gurutzatzeko eskatzen diogun.

Edozein kasutan, garrantzitsuena bihotzetik eskatzea da, arimatik eta fede askorekin.

Gure otoitzak indartsu eta erantzunak lortzen dituena da eskatzen duguna eman daitekeela uste dugula.

Maitasuna eskatzeak, gure bidea gurutzatzen duen momentuan identifikatzen jakin dezan, Jainkoaren hitzak bihotza engainatzen duela irakasten du eta maitasuna aurkitzen dugunean sinestarazi diezagula. 

Horregatik, Hirutasun Santuaren gidaritza izatea ia bizitzako eta heriotzako ekintza da. 

Trinitate Santuaren otoitza kasu zail eta premiazkoetarako

Trinitate Saindua, Jainko Bihurria eta Bat, Aita, Semea eta Espiritu Santua, gure hasiera eta amaiera, prostratu zaitezte. Omenaldia egiten dizut; bedeinkatu eta laudatu zaitez Trinitate Santua !; Zuretzako, Trinitate Santua izan dadila ohore, aintza eta laudorio eternitate guztian, zuri bihotzez sinesten dut eta zure leial devotua izan nahi dut, konfiantza osoa etortzen zaizu zuri beti ikusteko gaitzaz eta baita guztietatik aske ikusteko. zoritxarrak eta arriskuak, eta nire beharretan, erregutzen dizut, eman iezadazu zure mesedea.

Zeruko Aita, Jesus Artzain Ona, Espiritu Santua, Ama Birjinaren Bedeinkapenaren etetea eta mereztea eskatzen dizuet, eman iezadazu zure laguntza, gidaritza eta babesa nire bizitzako gai eta arazo guztietan.

Aintza Jainko Aita Jainkoa, ontasun eta betiko jakinduriaren iturria, bizitza zugandik datorkizu, maitasuna zugandik datorkizu, une oro zuzentasunez eta zuhurtasunez lan egin ezazu bidaltzen dizkidazun ondasun eta kontsolamenduez gozatzeko; gogoan izan zure semea naizela eta zaitez nire sufrimenduak, beharrak eta eman zaidala egoera zail honetan:

(galdetu fede handiz zer lortu nahi duzun)

Eskerrik asko, Aita errukitsua bertan egoteagatik.

Jainko Jainkoaren Aita Zeruko Aitaren Semea zeinen bihotzean nire arima aterpea aurkitzen den, irakats iezadazu zure bizitza eta zure bertuteak leialki imitatzen, ematen didazu irmotasuna eta iraunkortasuna zure irakaspenak betetzeko eta karitatearen lanak maizago praktikatzera, ez nazazu utzi. eguneroko borrokak, libratu etsaiak niretzat dituen loturetatik, urrundu nazazu eta nahastu nauen desoreka guztietatik babestu eta zure laguntza miragarria eman nazazu arazo honetan: (eskaera errepikatu itxaropenarekin).

Eskerrik asko Jesus ona nire etsipen eta larritasun uneetan nire ondoan egoteagatik.

Aintza Espiritu Santua, dena argitzen duen argitasuna eta sorreraren poza, harmonia eta poza zarela, zure jainkotiar inspirazioek beti eman bakea, eman iezadazu nire gabezia eta arazoetan eta eman zure laguntza. oraintxe behar dudana hainbeste lor dezaten.

Eskerrik asko Maitasun Espiritu Divinoa ilun dagoenean eta Argia behar dudanean laguntzeagatik.

Nire ama eta erregina, Zeruko dama, Trinitate Santutik hain hurbil zaudeten niregatik eta nire egungo arazo eta gabeziak otoitz egiten nauzu, izan zaitez nire abokatua eta erdia nire eskaera bertaratu dadin, egin dezadan hainbeste behar dudan miraria. nire bizitza

Eskerrik asko nire Ama maitea, Birjina Maria bedeinkatuari, hain ulertu izanagatik eta beti gure eskaerei arreta emateagatik.

Trinitate jainkotiarra, Aita, Semea eta Espiritu Santua, eman iezadazu zure errukia, eman iezadazu zure adeitasuna eta eman soluzio azkarra nire penetan eta antsietateetan.

Aita, Semea eta Espiritu Santua, Trinitate Bedeinkatua eta Santua, maite zaitut, adoratzen zaitut eta nire izateari uzten dizut.

O Maitasunaren Trinitatea, errukiaren Jainkoa, nire Jainkozko Jainkoari uzten diot; zure denborak perfektuak dira eta bakarrik dakizu zer da niretzat onena, Gloria Aitari, Gloria Semeari, Gloria Espiritu Santuari, Gloria dohatsuari eta banatu gabe Trinidad, hasieran bezala, orain eta betirako, betirako.

Hala izan.

 

Egin dezakegun giza kasuak ez diren kasuetan.

Diagnostiko medikoa eman diguten kasuak, non familiako kide bat desagertu den, non haur batek Jainkoaren laguntza behar duen eta ez dakien edo ez duen galdetu nahi, sufrimendua, mina, inpotentzia, gelditasuna eta zenbait egoera eta emozioak desesperatzen gaituztenak. Jainkoaren esku indartsua indarraz mugitzen da. 

Trinitate Santuaren otoitza gure laguntza laster izan daiteke konpondu beharreko arazo zailenen erdian.

Guztia Jaunarengan konfiantza eta konfiantza ekintza da, gauza guztien kontrola duela sinesten duela eta zertan ari den dakiela.

Babes motza 

Ezagutzen zaitut eta gurtzen zaitut, O Birjina Santua, Zeruko erregina, unibertsoko Dama eta zaindaria, betiko Aitaren alaba, bere Seme maitatuenaren ama eta Espiritu Santuaren Emazte Maitatua; eta zure Maiestate handiaren oinetan prostituta, umiltasun handienarekin, eskatzen dizut; zure Jasokundearen zeruran oso bete-betea zarela, zure babesik seguruen eta leialenean kokatzearen grazia eta erruki bakarra egiten duzula eta zure bular birjinan zizelkatu dituzun morroi oso zoriontsu eta zorioneko hauen kopuruan.

Utz itzazu zeure burua, ama eta nire andre errukitsuena, nire bihotz zorigaitza, oroimena, borondatea eta barruko eta kanpoko beste ahalmenak eta nire zentzumenak onartzeko; Onartu nire begiak, nire belarriak, nire ahoa, nire eskuak eta nire oinak, arautu itzazu zure Semearen oniritziaren arabera, beraz, bere mugimendu guztiekin gloria infinitua emateko asmoa du.

Eta zure Seme maitatuenak argitu zintuen jakinduria horregatik, eskatzen dizut argia eta argitasuna neure burua ondo ezagutzeko, nire ezereza eta, bereziki, nire bekatuak, gorroto eta atxilotzeko beti; infernuko etsaiaren eta bere ezkutuko eta ageriko borroka.

Bereziki, ama jainkotiarra, zure grazia eskatzen dizut ... (Zerrenda).

Hirutasun Santuari gure osasuna, babesa eta oparotasuna eskatzeko otoitz miragarri hau oso indartsua da!

Babesten gaitu, zaintzen gaitu y gidatu gaitzazu Jainkoaren nahia zer den bakarrik egin. Babesa eskatu diezaiokegu geure buruari edo senideei eta lagunei.

Gogoratu energia positibo horiek gugandik isurtzen direla gure inguruan iragaten diren guztiak.

Jainkozko Trinitateak babestu ezin gaituen ezer ez dago, ez dago Jainkoa baino indartsuagoa edo boteretsuagorik, horregatik fidatzen gara bera garela eta gu ere zaintzen dituena, edozein lekutan daudela ere.

Noiz egin dezaket otoitz?

Nahi duzunean otoitz egin dezakezu.

Trinitate Santuari egindako otoitzak ez du egun, ordu edo une aproposa.

Otoitz egin behar dugu otoitz egin nahi dugunean. Fedea izan behar dugu eta beti uste dugu dena ondo doala.

Orazio gehiago:

 

Baliteke erlazionatutako eduki hau ere interesatzea: