MMCren berri izan al duzu? Lau eragiketa matematikoak aztertzen hasten garenean, gai hau hasieratik ikusten da, baina zertarako da zehazki MMC eta zertarako? Esango al didazu zer iruditzen zaizu gai honi buruz pixka bat gehiago ikustea?

Multiplo arrunt txikiena, MMC izenarekin ezagunagoa dena, bi zenbaki natural edo gehiagotan komun den multiploetatik txikiena da, zero zenbakia izan ezik. Zerorentzat zenbaki naturaletatik txikiena da eta guztien multiploa da.

Zenbaki natural baten multiploak.

Zenbaki bat beste batekin zatitzen denean eta zenbaki hori zerotik ezberdina denean, beste horren multiploa dela esaten dugu. Zenbaki baten multiploak aurkitzeko, kalkulatu zenbaki hori zenbaki naturalak erabiliz. Begira ezazu adibidea:

5 × 0, 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, 5 × 5 ... = 0, 5, 10, 15, 20, 25 ...

Kontuan izan zenbakiek multiploak dituztela eta zeroa edozein zenbaki naturalen multiploa izango dela beti.

MCMaren kalkulua (multiplo arrunt txikiena)

Zenbaki natural baten multiploak nola aurkitzen diren jakinda, ikus dezagun nola aurkitu bi zenbaki natural edo gehiagoren multiplo arrunt txikiena.

Ikus ditzagun 4 eta 8. zenbakiak. Lehenik eta behin haien multiploak zein diren ikusiko dugu:

4 = {0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ...}

8 = {0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 62 ...}

Kontuan izan 0 zenbakia kenduta, beste zenbaki komun batzuk daudela bietan, hala nola 8, 16, 24, 32, besteak beste. Eta horietako txikiena 8 zenbakia da, beraz, esan dezakegu 4 eta 8 zenbakien MMC (multiplo komun txikiena) 8 zenbakia dela.

Kalkulatu zenbaki multzo baten MCM

Hiru zenbaki naturalen edo gehiagoren multiplo arrunt txikiena kalkulatu nahi dugunean, faktorizazioa erabiltzen dugu, emaitza hori aurkitzeko modurik errazena eta azkarrena baita. Ikusi zenbakiak nola hartzen diren kontuan:

15, 24 eta 60 zenbakiak ditugu. Orain egin dezagun fakturazioa eta ikus dezagun zein den beraien artean multiplo komunena.

Kontuan izan zenbaki guztiak aldi berean deskonposatu direla. Zenbaki horien arteko MCM faktore lehenen biderketa izango da: 2 x 2 x 2 x 3 x 5 = 120 (23 x 3 x 5 = 120). Beraz, LCM (15, 24, 60) = 120 dugu.