Epaile Justuaren otoitza

Otoitza epaile justuari Jesukristo Jaunari gure Aita Jainkoaren aurrean epaile bakarrari zuzentzen zaiona da.

Garrantzitsua da jakitea otoitzak sinestuz egin behar direla.

Jaunaren hitzak irakasten digu hura bilatzen badugu sinetsi behar dugula adi egongo zaigula entzuteko eta hori da horren guztiaren sekretua, sinestea.

Federik gabe otoitzak inongo arteetara iristen ez diren eta burutu diren xedea betetzen ez duten hitz hutsak dira.

Horregatik guztiagatik jakin behar da zeintzuk diren otoitz egitera bultzatzen gaituzten arrazoi nagusiak. Jende askok epaile justuari galdetzen dio ohiz, baina ez bihotzetik eta orduan otoitzak eraginkortasuna galtzen du.

Zein da epaile justuaren otoitza?

Epaile Justuaren otoitza

Jauna Jesucristo Gure laguna, anaia eta gure Just epailea da. 

Gauza asko eskatzen zaizkio eta eskaera ohikoenetako bat guretzat eta gure familientzako babesa da.

Kristau askok otoitz hau egunero egiten dute eta horrela izan behar da egunero gaizkia trabatzen baita eta beti da ona etxetik ateratzea Just Epailearen babesarekin gutako bakoitzari buruz. 

Bihotzetik egiten den otoitza da hau, izan ere, gure seme-alabak eta familia orokorrean beti izaten dugun gauzarik hurbilena da.

Egin otoitz hau eguneroko bidaia hasi aurretik, familia osoarekin gosarian Oso ideia ona da izan ere, familian batasunaren praktika sustatzen dugu eta Die soque-ren hitzak bi edo hiru ados baleude eta Aitari Jesusen izenean eskatuko diogu eskariak zerutik emango dituela. 

Jatorrizko epaile katoliko justuaren otoitza

Oh jainkozko eta justu epailea eskua pobre eta aberatsetara zabaltzen duzula!

Barkamenaren eta karitatearen betiko maitalea, bide ilunenak argitzen dituen argi espiritualak, bizitzako hitza eta maitasun sakona, otoitzaz elikatzen gaituen irakaskuntza eta testigantza.

Tratu txarrik eta umiliazio ikaragarrienak jasan zituena, Santua eta hutsa izanik umiltasunez onartu dituzu zigorrik okerrenak, erregeen erregea zaren eta gaizkiaren eta gizaki guztien gainetik bizi dena eta erregeen errege izanik, ongietorria egin gabe murmuriatuz edo mespretxatu gabe. Kolpe mingarriak, eta dena eman zenuen gure salbaziorako, izan dadila gure otoitza eta gure eskaera.

Deabruek eta zure jabetzako ihes egin zuten zure otoitzaren indarraz. Gaixoak oheetatik altxatu dituzu, itsuak sendatu dituzu itsutasunetik, osasuna itzuli diete lepradunei, bizitza eta ogia eman dizkizute.

Arrainak eta ogiak biderkatu dituzu jendeari emateko, urak ireki eta hauen bidez ibili zara, eguna eta gaua eman dituzu, Bakea eta harmonia, zalantzarik gabe, gure epaile justuak zure herriarekin batera, mugarik gabe dena ematen duzu, Eta zure promesa betetzen duzu, devotoa zuregana iristen denean, ez duzu umiliatu edo traizionatzen, ez duzu iraintzen edo minik ematen, parabolen bidez irakasten diguzu, betiereko herentzia uzten duzu Santuak, Gure otoitza entzuten duzu eta gure onura etortzen zara.

Amen.

Otoitza beti da gure eskaerak, gure laudorioak eta munduaren eguneroko babesa ematen dizkigun Jainkoari eskerrak emateko.

Otoitz hori egitean badakigu eta uste dugu jainkozko babesa gure aurrean dagoela egun horretan egiten dugun guztian.

Eliza Katolikoak otoitz eredu bat du jatorrizko epaileari, otoitz adibide honetan Jesukristoren atributu guztiak aitortuz hasten dugula ikusten dugu eta gero eskaera eta amaiera ematen diogun mesedea eskertuz, azken honek fede egintza gisa sinesten baitu. Miraria dagoeneko eginda dago.

Otoitza gizon epaile justuari 

Eraso egiten didaten piztiak, lehoiak nigarreko egiten dituzten gaizkiak, gaitza nagusitzen da nire aldetik, beldurra eta larritasuna sentitzen ditut. Jada ez naiz ibiltzeko gai, injustiziaren beldur naiz,

Nire aurkariek iseka egiten dute, boterea dutela uste dute. Eta nire koldarkeria agertzen den arren, badago izaki goren bat, nire laguntzarekin.

Just epailea, zatoz, zatoz niregana azkar, lekualdatu gaizkia guztiak

Garrasi egiten dut eta nire presentzia bilatzen dut nire bizitzan, gizon hauskorra naiz, zure bila nabil eta ezin zaitut topatu, etorri, etorri nire Epaile Maitea.

Sorginkeria eta gaizkia, okultismoa eta santeria izan daitezen, deabrua eta bekataria, makurtu burua, alde egin nire aldamenetik, kentzea berehala, epaile justu bat etorriko zaidalako.

Lasaitasuna eta lasaitasuna datoz, gizonezkoak dagoeneko txalotu eta gurtzen duzu zure izen santua. Eskerrik asko, nire epaile justu bat ematen dizut, eskerrik asko betiko, Aleluia, Amen

Orazio zehatz hau, azkenaldian jasaten ari den indarkeria maila dela eta, oso zaila da egun jakin batean kalera jaistea eta energia txarrez betetako ingurunea ez hautematea.

Horregatik da otoitz hau hain garrantzitsua, izan ere, epaile justuari bakea eta lasaitasuna gizakiaren bihotzera ekartzea eskatzen diogu, indarkeria horrela gelditu dadin.

Jesukristoren bihotz onak bakarrik bihotza on bat bihurtu dezake eta borondate onak bedeinkapen bihurtu.

Hobe da tratu txarrak eta indarkeria amaitzea fede asmo onez betetako otoitza baino, berekoikeriarik gabe eta arimatik egina.

Otoitza preso bat askatzeko epaitu besterik ez dago 

Jesus Jauna maitea. Doako jaio zinen.

Zure ahalmen izugarria doakoa da, nahiz eta zure gorputz fisikoa itxuraz ez izan.

Zure jainkozko presentzia da zure barruan, Beti laguntzen zaitu. Zuregan duzun presentzia espirituala eskatzen dizut eta askatu dezala eskatzen dizut, kontzientzia eskubide bakoitzeko izaki bizidunari dagokion askatasun hori.

Gizaki inor ez da niregandik itxi dezakeen ate irekia eta bakea, Jainkoaren eta hurkoaren maitasunera, onerako eta zure zoriontasunera, eramango zaituen ate hori zabal eta zintzo irekiko da. betiko.

Amen.

Sententzia hau preso bat aske uzteko osatu da oso indartsua da.

Momentu txar hau familiako kide edo lagun batekin bizitzea da, zalantzarik gabe, igaro dezakezun esperientzia txarrenetako bat.

Askatasunaz gabetzen direnentzat prozesu mingarria da, non askotan otoitza bakea eta itxaropena nolabaiteko gai den bakarra da.

Jesukristo Epaile Justuari eskatzen zaio zigorrari buruz hartutako erabakiak berrazter ditzan, ulermenak ireki ditzan eta justizia egin dadin. 

Modu berean, eskaera bake eta pazientzia apur bat eskatzeko luza daiteke, Jainkoaren hitzak dioena hurkoaren alde tarteko egiten saiatuz.

Epaile justuaren otoitza kasu zailetarako 

Biziaren eta hildakoen jainko justu eta zuzena, betiereko justiziaren eguzkia, Ama Birjinaren gizakiaren leinuaren sabelean gorpuztuta.

Just epailea, zeruko eta lurraren sortzailea eta gurutzean hil zen nire maitasunagatik.

Zu, oihal batean bildu eta hilobi batean sartu zinetena, bertatik irugarren egunean piztu zinen, heriotzaren eta infernuaren garaile. Justu eta Jainkozko Epaile, entzun nire erreguak, erantzun nire eskakizunei, entzun nire eskariak eta eman bidalketa on bat.

Zure ahots ahaltsuak ekaitzak lasaitu zituen, gaixoak sendatu eta hildakoak piztu zituen Lazaro eta Naimen alargunaren semea bezala.

Zure ahotsaren inperioak deabruei ihes egin zien. Jabearen gorputzak alde batera utzi eta itsuari ikusmena eman, mutuari hitz egin, gorrak entzun eta bekatariak barkatu, esate baterako Magdalena eta paralitikoa. igerilekutik.

Etsaiengandik ikusezin bihurtu zara, espetxeratzera joan zinenak lurrera erori ziren eta Gurutzean iraungitakoan, orbeak zure azentu indartsuari eragin zion. Espetxeak Peterri ireki eta haietatik atera zenituen Herodesen guardia ikusi gabe.

Dimas salbatu duzu eta adulteroa barkatu duzu.

Erregelatzen zaitut, epaile justu, libratu nazazu nire etsai guztietatik, ikusgai eta ikusezin. Bildu zinen zuhaixka sainduak estaltzen nau; zure itzal sakratuak ezkutatzen nau; begiak estaltzen dituen beloiak itsutzen nau eta nahi nautenak. gaiztoak, izan begiak, eta ez naute ikusten nire oinak eta ez nazazkidazu iristen, eskuak ez nazazkidazu tentatzen, belarriek ez naute entzuten, mihiak ez nazazu salatu eta zure ezpainak isilik egongo dira kaltetzen saiatzean.

Ai, Jesukristo Just eta jainkozko epailea!, Nahastu nazazu eragozpen eta atsekabe, eginkizun eta konpromiso guztietan, eta egin nazazu zure deia zure ahots indartsuaren eta sainduaren inperioa aldarrikatzera, nire laguntzara deituz, espetxeak irekita, kateak. eta loturak hautsi, txirbilak eta barrak hautsi, labanak okertu eta nire aurka dagoen edozein arma zuritu eta ezertarako balio du. Ez zaldiak ez dira niregana iristen, ezta espioiek ez naute begiratzen, ezta aurkitzen ere.

Zure odolak bainatzen nau, zure mantuak estaltzen nau, zure eskuak bedeinkatu nazazu; zure botereak ezkutatu nazazu; zure gurutzak defendatu nazazu eta izan nire ezkutua bizitzan eta nire heriotzaren unean.

Oh, epaile justu, Aita Eternoaren Semea, harekin eta Espiritu Santuarekin benetako Jainkoa zarela!

Oh Divine Word gizonak egin zuen!

Trinitate Santuaren mantuarekin estali dezazun eskatzen dizut, arriskurik guztietatik libre egon zaitezen eta zure izen santua gloriatzeko.

Amen.

Otoitz egin jainkozko eta justu epailearen otoitza kasu zailetarako fede handiz!

Jesukristo, lurrean zegoenean, gizakiaren adimenak makina dezakeen lekuko zuzena, bere haragian sentitu zuen bere bizitza gurekin ematea erabaki zuenean.

Horregatik, inork baino hobeto ez ditu prozesu zailak ulertzen, nola sentitzen garen, zer pentsatzen dugun eta zer egin behar duen zuzentzera gidatzen gaitu, une honetan hain argi ez badago ere.

Ez dago otoitz batetik fede askorekin konpondu ezin den eskaerarik, Jainkoak bere promesak betetzen ditu beti.

Noiz egin dezaket otoitzak?

Epailearen otoitza nahi duzunean eska dezakezu.

Ez du astirik, minuturik, asteko eguna edo ordutegia. Otoitza behar duzu behar duzunean eta borondatea eta fedea dituzunean.

Orazio gehiago:

 

Baliteke erlazionatutako eduki hau ere interesatzea: