Zergatik ez zuen Maria Magdalenak Jesus ezagutu?. Historian zehar jende askok zalantzan jarri du Jesusen berpizkundea, eta eszeptikoek gehien erabilitako argudioetako bat hori izan da Mary Magdalena, hil ondoren ikusi zuten jende bakanetako bat, ez zuen ezagutzen.

Bitxia dirudi pertsona batek hainbeste denbora eman duen beste bat ez ezagutzea. Hala ere, zein unetan kontatzen duten lau ebanjelioak aztertzen ditugunean Mary joan Jesusengana, nahikoa dela ikus dezakegu arrazoizko argudioak zergatik ulertzeko ez zuen ezagutzen Lehen momentuan.

Zergatik Mary Magdalenak ez al zuen Jesus berehala ezagutu?

Horren zergatiak uler ditzazun zergatik Maria Magdalenak ez zuen Jesus ezagutu, beharrezkoa da hori istorioa bertatik bertara ezagutu, eta, horretarako, gertaera kontatzen den lau Bibliako pasarteak irakurtzea baino modu hoberik ez dago.

Jesus berpiztuaren itxura kontatzen duten Bibliako pasarteak Mary Magdalena

Marcos Passage

1Larunbata igaro zenean, Maria Magdalena, Mary Jamesen ama eta Salomek espezia aromatikoak erosi zituzten hura gantzutzera joateko.

Eta goizean goiz, asteko lehen egunean, hilobira iritsi ziren, dagoeneko eguzkia.

Baina beraien artean esan zuten: Nork botako du harria hilobiaren sarreratik?

Baina begiratu zutenean, harria kentzen ikusi zuten, oso handia zena.

Eta hilobira sartu zirenean, eskuineko aldean eserita zegoen gazte bat ikusi zuten, arropa zuri luzez estalita; eta beldur ziren.

Baina hark esan zien: Ez izan beldurrik; Jesus Nazaretarra, gurutziltzatu zutenaren bila zabiltza; Piztu egin da, ez dago hemen; begiratu jarri zuten lekura.

Zoaz, esan ikasleei eta Pedrori, zure aurretik doala Galileara; han ikusiko duzu, berak esan bezala.

Eta hilobitik ihes egin zuten, dardarak eta beldurrak jo baitzituzten; ezta inori ezer esan ere, beldur baitziren.

Beraz, Jesus goizean piztu zen, asteko lehen egunean, lehenengo aldiz agertu zitzaion Maria Magdalenari, bertatik zazpi deabru bota baitzituen.

10 Joan zelarik, berarekin egon zirenak triste eta negarrez zeudela jakinarazi zien.

11 Bizi zela eta berak ikusi zuela entzun zutenean, ez zuten sinetsi.

Mk 16: 1-11

Mateoren pasabidea

1Larunbataren ondoren, asteko lehen eguneko egunsentian, Maria Magdalena eta beste Maria hilobia ikustera joan ziren.

Bat-batean lurrikara handia gertatu zen, Jaunaren aingeru bat zerutik jaitsi eta, hurbilduz, harria bota eta gainean eseri baitzen.

Bere itxura tximista bezalakoa zen, eta soinekoa elurra bezain zuria zen.

Haren beldurrez, zaindariek dardara egin zuten eta hil egin ziren.

Baina aingeruak emakumeei esan zien: «Ez izan beldurrik, badakit Jesus gurutziltzatu zutenaren bila zabiltzala.

Ez dago hemen, berpiztu egin zen, esan bezala. Zatoz, ikustera Jauna ezarri zuten lekua.

Zoaz laster eta esan ikasleei: hildakoen artetik piztu dela eta zure aurretik doala Galileara; han ikusiko duzu. Esan dizut jada.

Orduan, beldurrez eta poz handiz atera ziren hilobitik, korrika joan ziren bere ikasleei kontatzera. Eta ikasleei berri ematera joan ziren bitartean,

Jesusek topo egin zien, esanez:

-Agur!

Eta hurbildu zirenean, oinak besarkatu eta gurtzera joan ziren.

10 Orduan, Jesusek esan zien:

—Ez izan beldurrik; Zoaz, esan nire anaiei Galileara joateko eta han ikusiko naute.

Mt 28: 1-10

Lucas Passage (Zergatik ez zuen Maria Magdalenak aitortu Jesus)

 

1 Asteko lehen egunean, goizean goiz, hilobira iritsi ziren, prestatu zituzten espezia aromatikoak eta beste zenbait emakume beraiekin ekarrita.

Eta hilobitik kendutako harria aurkitu zuten;

eta sartzean, ez zuten aurkitu Jesus Jaunaren gorpua.

Gertatu zen, horrekin harrituta zeuden bitartean, bi gizon haien ondoan jantzi distiratsuekin;

Beldur zirenean, aurpegia lurrera jaitsi zutenean, esan zieten: Zergatik bilatzen duzue hildakoen artean bizi dena?

Ez dago hemen, baina piztu da. Gogoan izan zer esan zizun oraindik Galilean zegoela,

esanez: Beharrezkoa da Gizonaren Semea gizon bekatarien eskuetara ematea, eta gurutziltzatua izatea, eta hirugarren egunean piztea.

Orduan gogoratu ziren haren hitzak,

Eta hilobitik bueltan, hamaika gauza guztietatik eta gainerako guztiei kontatu zieten.

10 Maria Magdalena, eta Juana, eta Maria Jakoben ama izan ziren, eta haiekin zeuden beste batzuk, apostoluei gauza horiek esan zizkieten.

Lukas 24: 1-10

John's Passage

 

1Asteko lehen egunean, Maria Magdalena hilobira joan zen goizean, oraindik ilun zegoela; eta hilobitik ateratako harria ikusi zuen.

Korrika joan eta Simon Pedrorengana eta Jesusek maite zuen beste ikaslearengana joan zen eta esan zien: Jauna hilobitik atera dute, eta ez dakigu non jarri duten.

Eta Pedro eta beste ikaslea atera ziren eta hilobira joan ziren.

Bi elkarrekin korrika egin zuten; Baina beste ikaslea Pedro baino gehiago atera zen eta hilobira iritsi zen lehenik.

Eta begiratzera jaitsi zenean, hantxe zeuden mihiseak ikusi zituen, baina ez zen barrura sartu.

Simon Pedrok bere atzetik, hilobira sartu eta ikusi zituen lihozko oihalak bertan jarrita.

eta Jesusen buruan zegoen mehea ez zen lihozko oihalekin jarria, baizik eta beste leku batean bildu zen.

Orduan hilobira lehen etorri zen beste ikaslea ere sartu zen; eta ikusi, eta sinetsi.

Oraindik ez zutelako Santuak ulertzen, beharrezkoa zela hildakoen artetik piztea.

10 Eta ikasleak beregana itzuli ziren.

11 Baina Maria kanpoan zegoen hilobiaren ondoan negarrez; eta negar egin bitartean makurtu zen hilobira begiratzeko;

12 eta ikusi zituen bi aingeru soineko zuriz jantzita, bata buruan eserita eta bestea oinetan, Jesusen gorpua jarrita zegoen lekuan.

13 Eta esan zioten: Emakumea, zergatik ari zara negarrez? Esan zien: Nire Jauna hartu dutelako eta ez dakit non jarri duten.

14 Hau esan zuenean, buelta eman eta Jesus han zegoela ikusi zuen; baina ez zekien Jesus zela.

15 Jesusek esan zion: Emakumea, zergatik ari zara negarrez? Noren bila zabiltza? Berak, lorezaina zela pentsatuz, esan zion: Jauna, hartu baduzu, esaidazu non jarri duzun eta nik hartuko dut.

16 Jesusek esan zion: Maria! Buelta emanda, esan zion: Raboni! (horrek esan nahi du, Irakaslea).

17 Jesusek esan zion: Ez nazazu ukitu, oraindik ez bainaiz nire Aitarengana igo; baina zoaz nire anaiengana eta esaiezu: nire Aitaren eta zuen Aitarengana, nire Jainkoarengana eta zure Jainkoarengana igotzen naiz.

18 Maria Magdalena joan zen orduan ikasleei berri ematera Jauna ikusi zuela eta berak kontatu zituela gauza horiek.

Jn 20: 1-18

Arretaz irakurri baduzu eta zergatik galdetzen baduzu Mary Magdalenak ez zuen Jesus ezagutu, agian lau ebanjelioak ohartu zinen gertaera beste ikuspegi batetik kontatueta. Hala ere, laurak istorioaren funtsezko elementuak adostu. Hori dela eta, uneko judizioetan erabiltzen dugun metodo deduktibo bera aplikatzen badugu, berretsi egin beharko dugu hori Mary Magdalenak Jesus berpiztua ikusi zuen.

Testuak aztertu eta argudiatzeko baliozkotasuna eman ondoren, zer ziren aztertu behar dugu zergatik Maria Magdalenak ez zuen Jesus ezagutu.

Zergatik arrazoi nagusiak Mary Magdalenak ez zuen Jesus ezagutu

  1. Inork ez du espero hildako bat agertzea zu agurtzera.
  2. Emakumeak ordu ilunetan oso goiz iritsi ziren hilobira.
  3. Beldur ziren eta beldur ziren.
  4. Mariaren malkoek eragotzi zieten benetan nor zegoen aurrean hitz egin zuen arte.
  5. Baratze batean zeuden. Hori dela eta, logikoena lorezain bat ikustea zen, ez pertsona bat hildakoen artean piztu zena.

Ondorioa

Arestian aipatutako guztiaren arabera, ondorioztatu dezakegu Maria oso goiz iritsi zela hilobira eguzkia oraindik atera gabe zegoenean eta dena ilun zegoela. Aurreko egunetan gertatutako guztiaren tristuraz iritsi zen eta halaxe egin zuen negarrez bere irakaslea hildakoa bisitatzera zihoala sinetsita. Berarekin hitz egin arte merezi zuen arreta jartzea lortu ez zuen pertsona bat ikusi zuen eta, behin konturatu zenean, harrituta geratu zen eta korrika egin zuen besteei kontatzera.

Zentzurik ez izateko, arrazoizko istorioa baino gehiago dirudi. Ez al zaizu iruditzen? Kontu honek berriro frogatu besterik ez du egiten biblia dokumentu fidagarria da.