Kristoren odolaren otoitza

Kristoren odolaren otoitza. Eliza katolikoan ditugun elementu guztien artean, Kristoren odola da indartsuenetakoa eta horregatik dago otoitza Kristoren odolari.

Gaur egun oraindik bizirik dagoen elementua da Jesukristo piztuaren esku zaurituetan dagoelako. Gure fedeak Jesusen irudia bizirik mantentzen du bere odolak gizateriaren maitasunarengatik isurtzen duen gurutzean.

Edozein eskaeraren arabera, guk eskatzen duguna emateko nahikoa indar duela uste dugu Kristoren odol indartsuak.

Otoitza edonon egin daiteke eta beharrezkoa da miraria guri ematen zaigun fedea izatea.

Boteretsua al da Kristoren odolaren otoitza?

Kristoren odolaren otoitza

Jainkoari otoitz guztiak indartsuak dira.

Fedeaz otoitz egiten baduzu bilatzen duzun guztia izango duzu.

Izan fedea eta sinets ezazu Jesukristo gure Jaunaren ahalmenetan.

Kristoren odol otoitza umeentzat 

Oh Aita, zure ahotsa entzutera eta eskatzera etortzen naiz, atsekabetuta nago, nire semeak konpainia txarretik alde egin dezan eta drogen, alkoholen kontsumoan erori ez dadin. eskola, bihotz osoz eskatzen dizut, Jesu Kristoren odolaren ahalmena, Jauna, berriro egin dezagun gizon ona.

Jauna, zeruko Aita, garbitu gure semearen arima, garbitu ezazu gaizkia, gorrotoa, erresumina, beldurra, larritasuna, bakardadea, tristura eta mina ... zure odolaren bidez, beste batzuk maite dituen izaki bihurtzea eskatzen dizugu. , alaia, lasaia, atsegina, beldurrik gabe, maitasuna transmititzen duena, larritasunik gabe, babesten duen espiritua zure odol preziatuarekin.

Jainko errukitsua, dena dakizuenak, dena ikusten duzuenok, zuhurtzia ematen diguzu, gu gara gurasoak eta hobeak izan nahi ditugulako, lagun iezadazu beraiekin uler daitezen, badakizu zenbat urte zauden eta orduan geldiago eta / edo matxinatuagoak direnean.

O, Jesukristoren odol bedeinkatua, isuri dugu Jesus gure semeari, zure odol bedeinkatu eta araztua, indarra eman diezaion.

Nire izatearen sakonetik galdetzen dizut.

Amen.

Haurrarekin batera Kristoren Odolaren otoitza otoitz egin dezakezu.

Gerta litezkeen gauza ederrenak dituzten haurrak. dira gure maitasunaren fruituak eta bizitzaz pozik daudela uste duten guztiaz betetzen dugu mundu honetan.

Baina badira gurasoak ere, atseginak ez diren esperientziak bizi ditugunak eta odola ahal dela Cristo Gure itxaropen bakarra bihurtzen da.

Gure seme-alabei eskatzea egin dezakegun maitasun ekintza ausartena da.

Otoitza Kristoren odola kasu zailetarako 

O, Jesukristoren odol bedeinkatua! Odol hutsa, gizatiarra eta jainkotiarra, garbitu nazazu, garbitu nazazu, barka nazazu, bete zure presentziaz; Indarra ematen duen odol garbitzailea, aldarean zure presentzia eukaristikoan adoratzen zaitut, zure ahalmenean eta goxotasunean sinesten dut, konfiantza ematen dizut gaitz guztietatik babesteko eta nire izatearen sakonetik eskatzen dizut: sar zaitez nire ariman eta Garbitu, bihotza bete eta su eman.

Odol preziatua Gurutzean isuri eta Jesusen Bihotz Sakratuan bihotzetik botatzen zaituztet eta nire laudorio eta maitasuna omentzen dizkizuet eta eskerrak ematen dizkizut Jaunari Zure Odola eta Zure Bizitza esker, gorde gaituztelako eta defendatu aurretik lortzen dugu. Gure inguruan dena txarra.

O, Jesus, zure Odolaren opari preziatua eman didazula eta Kalbarioan, ausardiaz eta eskuzabal errendizioaz, orban guztietatik garbitu nauzu eta nire errendimenduaren prezioa isuri didazu; O Jesus Jesus, aldarean nire bizitza da, bizitza jakinarazten didazu, ezagututako grazia guztien iturria zara, eta Jainkoak bere seme-alabentzako opari handia, Betiereko Maitasunaren proba eta promesa zara guretzat.

Zure indarrarekin eta boterearekin gorde eta babestu ditudan aukera guztiak eskertzen ditut, nire ahuleziak, nire ahultasunaz eta nire inguruko gaitzetik babesteko zure gaitasunaz ziurtasun osoz mantentzen nau. gure indar eta aukeretatik haratago jantzitzen gaituen deabruaren lurrak.

Eskerrik asko gure bizitza iluntasunetik eta askotan kalte egiten diguten gaizkien instrumentuetatik askatzen duen Errege Odol izateagatik.

Amen.

Kristoren odola isuri zitzaion bere bizitza gizateriaren maitasunagatik eman zuen unean eta bertan Jainkoaren ahalmena kontzentratzen da guk behar ditugun mirariak emateko.

Eskaera zailak izan daitezke. Egiazko mirariak non naturaz gaindiko boterea bakarrik jarduten duen eta hori Kristoren Odolaren indarra izan daiteke.

Otoitz hau familiarekin edo lagun batekin egin daiteke, garrantzitsua da sinetsi behar dugula jakitea, hau da, otoitza eraginkorra dela bermatzen duena. 

Otoitza Kristoren odolari arazoak kanporatzeko 

Arazoak, gehienetan, gure barruan sartzen dira eta kalte egiten diezu. Gau loak igarotzen ditugu egoera problematikoan pentsatzen eta horrek gogaikarriak diren ondorio fisikoak ekartzen dizkigu. 

Arazoak gugandik kanpo, gure etxeetatik eta baita ere gertuko senideetatik kanpo botatzea beharrezkoa da ekintza bat da eta honetan Kristoren Odolaren indarrak lagun dezake.

Otoitza eskaera zehatz honekin eta sinetsi Jaunaren erantzuna bere bidean dela.

Kristoren odolarekin babestea

Jesus Jauna, Zure izenean, eta Zure Odol Preziatuaren indarrarekin etsaiak gurekin nahi dituen gertaera edo gertakari guztiak zigilatzen ditugu.

Jesusen Odolaren Boterearekin botere suntsitzaile guztiak zigilatzen ditugu airean, lurrean, uretan, sutan, lur azpian, naturaren indar satanikoetan, infernuko amildegietan eta munduan. gaur mugituko da.

Jesusen Odolaren indarrarekin gaizkiaren interferentzia eta ekintza guztiak apurtzen ditugu.

Jesusi Andre Maria Birjinari gure etxeetara eta lantokietara bidaltzeko eskatzen diogu, San Migel, San Gabriel, San Rafael eta Santos Angeluko ​​gortearekin batera.

Jesusen Odolaren indarrarekin zigilatzen dugu gure etxea, bertan bizi diren guztiak (bakoitza izendatu), Jaunak bertara bidaliko dituen jendea, baita janaria ere, eta eskuzabaltasunez bidaltzen dizkigun ondasunak guretzat. bizibidea.

Jesusen Odolaren indarrarekin lurra, ateak, leihoak, objektuak, hormak eta zoruak zigilatzen ditugu, arnasten dugun airea eta fedean Bere Odolaren zirkulu bat jartzen dugu gure familia osoaren inguruan.

Jesusen Odolaren indarrarekin zigilatzen ditugu egun izango ditugun lekuak eta aurre egingo diogun pertsona, enpresa edo instituzioekin (izendatu bakoitza).

Jesusen Odolaren indarrarekin zigortzen ditugu gure lan materiala eta espirituala, familia osoaren negozioak eta erabiliko ditugun ibilgailuak, errepideak, aireak, errepideak eta erabiliko dugun garraiobidea.

Zure Odol preziatuarekin gure Aberriako biztanle eta buruzagi guztien egintzak, adimenak eta bihotzak zigilatzen ditugu, zure bakea eta Zure Bihotza bertan nagusi izan daitezen.

Jaunari eskerrak ematen dizkiogu Zure Odola eta Zure Bizitzarengatik, haiei esker salbatu egin garelako eta gaitz guztietatik gorde garela.

Amen.

Gloria telebista

Indartsua da Kristoren Odolarekin babesteko otoitz hau!

Eskatu diezaiokegu Kristoren odol indartsuak gure inguruan babesten duen mantu gisa estali gaitzala gaiztoak ez ukitzeko. Ez guk, ez gure haurtxoak, ezta gure familia eta lagunak ere.

Hegoaldean gertatu zen bezala testamentu berria etxeetako dinteletan odola botatzen zuen babes sinbolo gisa, gaur egun hori egiten dugun fedeari esker Kristoren odola gure etxeetako sarreretan dago eta guri buruz eta babes gaitzazu gaitz guztietatik.  

Eguneroko otoitza

Nire Jainkoa etorri zaitez, Jauna, presaka lagundu.

Kristoren Odol Redentore Preziatuaren, unibertsoaren errege eta erregeen babesaren babes indartsua aldarrikatzen dut.

Jainkoaren Aitaren izenean, Jainkoaren Semearen izenean eta Jainkoaren Espiritu Santuaren izenean: Jesukristo Jaunaren Odolaren boterearekin, nire arrazoi kontzientea, inkontzientea, inkontzientea, zigilatu eta babesten dut, babesten eta zigilatzen dut. nire bihotza, nire sentimenduak, nire zentzumenak, nire izaki fisikoa, nire buruko izakia, nire izaki materiala eta nire izaki espiritualak.

Nire Jainkoa etorri zaitez, Jauna, presaka lagundu.

Guztia naiz, daukadan guztia, ahal dudan guztia, dakidan guztia eta maite dudan guztia Jesukristo Jaunaren Odolaren boterearekin zigilatu eta babesten da. Ene Jainkoa, zatoz nire laguntza, Jauna, presaka niri laguntzeko.

Nire iragana, nire oraina eta nire etorkizuna zigilatzen ditut, nire planak, helburuak, ametsak, ilusioak zigortzen ditut, egiten dudan guztia, hasten dudan guztia, pentsatzen eta egiten dudan guztia, ondo itxita eta babestuta dago Jesukristoren Odolaren boterearekin. Jauna. Ene Jainkoa, zatoz nire laguntza, Jauna, presaka niri laguntzeko.

Nire pertsona, nire familia, nire ondasunak, etxea, nire lana, negozioa, nire familiako zuhaitza zigilatzen ditut aurretik eta ondoren, dena itxita eta babestuta dago, Jesukristo Jaunaren Odolaren boterearekin.

Nire Jainkoa etorri zaitez, Jauna, presaka lagundu.

Jesusen Alde Zaurituaren zaurian ezkutatzen naiz, Maria Birjinaren Bedeinkatuaren Bihotz Garbiaren barruan ezkutatzen naiz, inork eta inork bere gaiztakeriarekin, hitz eta egintza txarrez, bere desio txarrez edo haien iruzurrekin ez nau eragin. beraz, inork ez nau kalterik egin nire emoziozko bizitzan, nire ekonomian, nire osasunean, bidalitako gaitzekin, inbidiekin, bere begi gaiztoekin, esamesekin eta kalumniekin, ezta magiaz, sorginkeriaz, sorginkeriaz edo hexekin ere.

Nire Jainkoa etorri zaitez, Jauna, presaka lagundu.

Nire izate osoa zigilatuta dago, nire inguruko guztia zigilatuta dago eta ni ...... Betiko babesean nago gure Redentor-en odolik preziatuenarekin.

Amen, amen, amen.

Otoitz ezazu otoitza Eguneroko Kristoren Odola fede handiz.

Ohitura da familian fedea bizirik mantentzen laguntzen digula eta kide bakoitzaren batasun fisikoa eta espirituala bultzatzen lagunduko diguna.

Goizetan egin daiteke Jainko indartsu ororen aurrean egun berria aurkezteko. Bederatzi eguneko esaldi sekuentziak egin ditzakezu edo otoitz espontaneoak egin. Garrantzitsua ez da egiteari uztea.

Badira zenbait fedeak oso erraza dirudiela eta eguneroko otoitzek fruituak ematen hasten diren uneetan izaten dira. Kristoren odolaren bidez eskatzea, gure eguna bedeinkatua izatea garrantzitsua eta indartsua da. 

Beti sinestuz Kristoren Odol otoitzak boterea duela.

Orazio gehiago:

 

Baliteke erlazionatutako eduki hau ere interesatzea: