Preĝo de la sango de Kristo

Preĝo de la sango de Kristo. Inter ĉiuj elementoj, kiujn ni havas en la katolika eklezio, la sango de Kristo estas unu el la plej potencaj kaj tial ekzistas preĝo al la sango de Kristo.

Ĝi estas elemento, kiu ankoraŭ vivas ĝis hodiaŭ, ĉar ĝi ankoraŭ estas en la vunditaj manoj de la resurektinta Jesuo Kristo. Nia fido vivigas la bildon de Jesuo sur la kruco, kie fluas lia sango pro la amo al la homaro.

Kian ajn peton ni havas, ni kredas, ke la potenca sango de Kristo havas sufiĉe da potenco por doni al ni tion, kion ni petas.

Preĝo eblas ie ajn kaj necesas nur havi la kredon, ke la miraklo estas donita al ni.

Ĉu la preĝo pri la sango de Kristo estas potenca?

Preĝo de la sango de Kristo

Ĉiuj preĝoj al Dio estas potencaj.

Se vi preĝas kun fido, vi havos ĉion, kion vi serĉis.

Havu fidon kaj kredu je la povoj de Nia Sinjoro Jesuo Kristo.

Sango-preĝo de Kristo por la infanoj 

Ho Patro, mi venas por petegi vin kaj petas, ke vi aŭdu mian voĉon, mi estas afliktita, intermiksiĝas, por ke mia filo malproksimiĝu de malbona kompanio kaj ne falu en konsumadon de drogoj, alkoholo, li aliĝas denove lernejo, mi petas vin el mia tuta koro pri la potenco de la sango de Jesuo Kristo, Sinjoro, faru lin bona homo denove.

Sinjoro, ĉiela Patro, purigu la animon de nia filo, purigu lin de malbono, malamo, rankoro, timo, angoro, soleco, malĝojo kaj doloro ... per via sango, ni petas vin transformi lin en estaĵon, kiu amas aliajn. , gaja, trankvila, bonkora, sen timo, kiu transdonas amon, sen angoro, moligu la spiriton protektas ĝin per via altvalora sango.

Kompatema Dio, vi, kiu scias ĉion, kiu vidas ĉion, donu al ni saĝon, ĉar ni estas la gepatroj, kaj ni volas esti pli bonaj, helpu min kompreni ilin, ni scias, kiom vi aĝas kaj tiam estas pli malfortaj kaj / aŭ ribelemaj.

Ho, benita sango de Jesuo Kristo, elverŝita de Jesuo, sur nian filon, via benata kaj purigita sango, por ke ĝi donu al li forton.

Mi petas vin de la fundo de mia estaĵo.

Amen.

Vi povas preĝi la preĝon de la Sango de Kristo por la infanoj kun via infano.

La infanoj kun la plej belaj aferoj, kiuj povus esti okazintaj al ni. Ĉu estas fruktoj de nia amo kaj ni ricevas ilin en ĉi tiu mondo plena de ĝojo kun fido, ke ĉio rezultos por ili en la vivo.

Ĝi eble interesas vin:  Preĝo de la Justa Juĝisto

Sed estas tempoj, kiam ni, kiel gepatroj, vivas spertojn, kiuj ne plaĉas kaj tiam povas la Sango Kristo Ĝi fariĝas nia sola espero.

Peti niajn infanojn estas la plej kuraĝa ago de amo, kiun ni povas fari.

Preĝu sangon de Kristo por malfacilaj kazoj 

Ho, benata Sango de Jesuo Kristo! Senmakula, homa kaj dia sango, lavu min, purigu min, pardonu min, plenigu min per Via ĉeesto; Puriga sango, kiu donas forton, mi adoras vin en via eŭkaristia ĉeesto sur la Altaro, mi kredas je via potenco kaj dolĉeco, mi fidas vin, ke vi min gardu de ĉia malbono kaj mi petas vin de la fundo de mia estaĵo: penetru en mian animon kaj Purigu ĝin, plenigu mian koron kaj flamigu ĝin.

Valora Sango verŝanta sur la Kruco kaj palpebrumanta en la Sankta Koro de Jesuo, mi adoras vin kaj ofertas al vi omaĝon mian laŭdon kaj amon, kaj mi dankas vin Sinjoro Via Sango kaj Via Vivo ĉar dank 'al ili ni savis kaj ni ricevas defendon antaŭe Ĉio malbona ĉirkaŭ ni.

Ho Jesuo, kiu donis al mi la altvaloran donacon de via Sango kaj sur Kalvario, kun kuraĝo kaj sindona kapitulaco, vi purigis min de ĉiuj makuloj kaj verŝis la prezon de mia elaĉeto; Ho Kristo Jesuo, kiu sur la altaro estas mia vivo, vi komunikas al mi la vivon, vi estas la fonto de ĉiuj konataj gracoj, kaj la granda donaco de Dio al liaj infanoj, vi estas la provo kaj promeso de Eterna Amo al ni.

Mi dankas ĉiujn ŝancojn, per kiuj mi estis savita kaj protektita per via forto kaj potenco, kio subtenas min en la certeco de la absoluta kompreno de miaj malfortoj, de mia vundebleco kaj de via kapablo protekti min kontraŭ la malbono, kiu ĉirkaŭas min, de la lumoj de la diablo, kiuj ĉiam nin vestas preter niaj fortoj kaj eblecoj.

Dankon pro esti reĝa sango, kiu liberigas nian vivon el mallumo kaj de la instrumentoj de malbono, kiuj ofte damaĝas nin.

Amen.

La sango de Kristo elkreskis en la momento, kiam li donis sian vivon por la amo al la homaro kaj en ĝi koncentriĝas la potenco de Dio por doni al ni la miraklojn, kiujn ni bezonas.

Ili povas esti malfacilaj petoj. Veraj mirakloj, kie nur supernatura potenco povas agi kaj tio povas esti la potenco de la Sango de Kristo.

Ĉi tiu preĝo povas esti farita kun la familio aŭ amiko, la grava afero estas scii, ke ni devas kredi, tio garantias, ke la preĝo efikas. 

Preĝo al la sango de Kristo por forpeli la problemojn 

Problemoj, plejofte, gastigas nin kaj damaĝas vin. Ni pasigas dormemajn noktojn nur pensante pri la problema situacio, kiun ni havas kaj tio alportas al ni fizikajn konsekvencojn, kiuj estas tre ĝenaj. 

Povi forpeli la problemojn ekster ni, el niaj hejmoj kaj eĉ ekster niaj proksimaj parencoj estas necesa ago kaj per tio la potenco de la Sango de Kristo povas helpi nin.

Ĝi eble interesas vin:  Preĝo por forpasinta patrino

Preĝu kun ĉi tiu specifa peto kaj kredu, ke la respondo de la Sinjoro estas survoje.

De protekto per la sango de Kristo

Sinjoro Jesuo, en Via Nomo, kaj per la potenco de Via Preza Sango ni sigelas ĉiun homon, faktojn aŭ okazaĵojn, per kiuj la malamiko volas damaĝi nin.

Per la Potenco de la Sango de Jesuo ni sigelas ĉiujn detruajn potencojn en la aero, sur la tero, en akvo, en fajro, sub la tero, en la satanaj fortoj de la naturo, en la profundoj de la infero kaj en la mondo en kiu ni translokiĝos hodiaŭ.

Per la potenco de la Sango de Jesuo ni rompas ĉian interferon kaj agon de la malbonulo.

Ni petas Jesuon sendi la Feliĉan Virgulinon al niaj hejmoj kaj laborejoj akompanataj de Sankta Mikaelo, Sankta Gabrielo, Sankta Rafaelo kaj la tuta kortego de Santos Angeles.

Per la Potenco de la Sango de Jesuo ni sigelas nian domon, ĉiujn, kiuj loĝas en ĝi (nomu ĉiun el ili), la homojn, kiujn la Sinjoro sendos al ĝi, same kiel la manĝaĵojn kaj la varojn, kiujn Li malavare sendas al ni por nia subteno.

Per la potenco de la Sango de Jesuo ni sigelas teron, pordojn, fenestrojn, objektojn, murojn kaj etaĝojn, la aeron, kiun ni spiras kaj fideme ni metas cirklon de Lia Sango ĉirkaŭ nia tuta familio.

Per la Potenco de la Sango de Jesuo ni sigelas la lokojn, kie ni estos hodiaŭ, kaj la homojn, kompaniojn aŭ instituciojn kun kiuj ni traktos (nomumu ĉiun el ili).

Per la potenco de la Sango de Jesuo ni sigelas nian materialan kaj spiritan laboron, la komercon de nia tuta familio kaj la veturilojn, vojojn, aerojn, vojojn kaj ajnajn rimedojn de transporto, kiujn ni uzos.

Kun Via altvalora Sango ni sigelas la agojn, mensojn kaj korojn de ĉiuj loĝantoj kaj estroj de nia Hejmlando por ke Via paco kaj Via Koro fine regu en ĝi.

Ni dankas Sinjoron pro Via Sango kaj Via Vivo, ĉar danke al ili ni saviĝis kaj ni estas konservitaj de ĉia malbono.

Amen.

Gloria televido

Ĉi tiu preĝo pri protekto per la Sango de Kristo estas tre forta!

Ni povas peti, ke la potenca sango de Kristo kovru nin kiel ŝirmilon ĉirkaŭ ni, por ke la malbonulo ne tuŝu nin. Nek ni, nek niaj beboj, nek iuj el niaj familioj kaj amikoj.

Kiel okazis en la nova testamento kiu aspergis sangon sur la lintelojn de la domoj kiel simbolon de protekto, same per fido ni hodiaŭ petas tion la sango de Kristo estas posedata sur la enirejoj de niaj hejmoj kaj pri ni kaj protektu nin kontraŭ ĉia malbono.  

Ĝi eble interesas vin:  Preĝo de beno

Preĝo por ĉiutageco

Mia Dio helpu min, Sinjoro, rapidu helpi min.

Mi alvokas la potencan protekton de la Valora Sano de Kristo, Reĝo de la universo kaj Reĝo de reĝoj.

En la nomo de Dio, la Patro, en la nomo de Dio, la Filo kaj en la nomo de Dio, la Sankta Spirito: kun la Potenco de la Sango de Jesuo Kristo la Sinjoro, mi sigelas kaj protektas, protektas kaj sigelu, mia konscia, senkonscia, subkonscia, mia kialo, mia koro, miaj sentoj, miaj sentoj, mia fizika estaĵo, mia mensa estaĵo, mia materia estaĵo kaj mia spirita estaĵo.

Mia Dio helpu min, Sinjoro, rapidu helpi min.

Ĉio, kio estas mi, ĉio, kion mi povas, ĉio, kion mi scias kaj ĉio, kion mi amas, estas sigelita kaj protektita per la potenco de la Sango de Jesuo Kristo, la Sinjoro. Dio mia, helpu min, Sinjoro, rapidu helpi min.

Mi sigelas mian pasintecon, mian nunon kaj mian estontecon, mi sigelas miajn planojn, celojn, sonĝojn, iluziojn, ĉion kion mi entreprenas, ĉion kion mi komencas, ĉion kion mi pensas kaj faras, ĝi estas bone sigelita kaj protektita per la potenco de la Sango de Jesuo Kristo. la Sinjoro. Dio mia, helpu min, Sinjoro, rapidu helpi min.

Mi sigelas mian personon, mian familion, miajn havaĵojn, mian domon, mian laboron, mian komercon, mian familian arbon, la antaŭe kaj poste, ĉio estas sigelita kaj protektita, kun la Potenco de la Sango de Jesuo Kristo, la Sinjoro.

Mia Dio helpu min, Sinjoro, rapidu helpi min.

Mi kaŝas min en la vundo de la vundita flanko de Jesuo, mi kaŝas min en la Senmakula Koro de la Feliĉega Virgulino Maria, tiel ke nenio kaj neniu povas tuŝi min per siaj malbonoj, iliaj malbonaj vortoj kaj faroj, kun iliaj malbonaj deziroj aŭ kun iliaj trompoj, por ke neniu damaĝu min dum mia emocia vivo, en mia ekonomio, en mia sano, kun iliaj malsanoj senditaj, kun siaj envioj, kun iliaj malbonaj okuloj, ruzoj kaj kalumnioj, nek kun magio, sorĉoj, sorĉoj aŭ heksoj.

Mia Dio helpu min, Sinjoro, rapidu helpi min.

Mia tuta estaĵo estas sigelita, ĉio ĉirkaŭ mi estas sigelita, kaj mi ... Mi estas eterne protektita per la Plej Altvalora Sango de nia Liberiganto.

Amen, amen, amen.

Preĝu la preĝo la Sango de Kristo por ĉiu tago kun granda fido.

Ĉi tio estas kutimo, kiu helpas nin teni fidon viva en la familio, kaj ankaŭ nutras la fizikan kaj spiritan unuecon de ĉiu membro.

Ĝi povas esti farita matene por prezenti la novan tagon antaŭ la ĉeesto de ĉiuj potencaj Dio. Vi povas fari naŭ-tagajn frazajn sinsekvojn aŭ fari spontanean preĝon. Lin grava estas ne ĉesi fari ĝin.

Estas aĝoj, kie la fido ŝajnas tre facile rompiĝi kaj estas en tiuj momentoj, kie ĉiutagaj preĝoj komencas fruktojn. Peti, ke per la sango de Kristo, nia tago estu benita, grava kaj potenca. 

Ĉiam kredante, ke la preĝo pri Sango de Kristo havas potencon.

Pli da preĝoj:

 

truko biblioteko
Malkovru Interrete
Interretaj Sekvantoj
prilabori ĝin facile
mini manlibro
a kiel fari
ForumPc
Tajpu Relax
LavaMagazine
eratikisto