Preĝo al la Sankta Triunuo

Preĝo al la Sankta Triunuo Katolika pro amo, malfacilaj kaj urĝaj kazoj kaj protekto estas unu el la plej potencaj, ĉar ĝi petas la Patron, la Filon kaj la Sanktan Spiriton egale.

La vorto de Dio montras al ni Dion, Patron de ĉiuj aferoj, poste enkondukas nin al Jesuo Kristo, kiu estas la sama Dio farita homo, estis inter ni kaj donis sian vivon por la homaro, kiam li iris al la ĉielo, li lasis nin al la Spirito. Santo kaj nun ni povas kalkuli je ĉiuj tri.

La Patro kaj la Filo estas en la ĉielo kaj la Sankta Spirito moviĝas en niaj koroj kiel fajro.

Katolika eklezio havas serion de preĝoj kiuj estas direktitaj precipe al la tri, kiuj kune estas unu, la dia trinco.

Ili estas preĝoj, kiuj leviĝas en diversaj kazoj, kie la mano de homo ne povas funkcii kaj tiam ni dependas de preĝo, ĉar sufiĉas nur miraklo de Dio. 

Preĝo al la Sankta Triunuo Kiu estas la Sankta Triunuo?

Preĝo al la Sankta Triunuo

La kuniĝo de Patro; Filo kaj Sankta Spirito estas tiuj, kiuj konsistigas la Sanktan Triuncon.

Liaj aperoj estis laŭgradaj kaj ni povas vidi ilin tra la Biblio.

En la komenco, en la genezo Dio aperas kreante la ĉielon kaj la teron kaj ĉiun vivantan estaĵon.

Poste en la evangelioj de Nova Testamento ni vidas, ke Jesuo Kristo alvenas, naskita de virgulino per la laboro kaj graco de la Sankta Spirito. 

Tie ni komencas koni la tutan vivon de la Savanto, poste kiam li mortas, reviviĝas kaj supreniras al la ĉielo, li lasas al ni la promeson de la Sankta Spirito, sed ĉi tio manifestiĝis nur post tempo en la tago de Pentekosto rakontita en la libro de Agoj de la Apostoloj kaj daŭre akompanas nin ĝis la nuna tago. 

Potenca Triunuo, kiu donas al ni la petojn de nia koro, tiujn, kiujn ni multfoje faras el la animo.

La Sankta Triunuo ĉiam pretas aŭskulti nin.

Preĝo al la Sankta Katolika Triunuo

Mi adoras vin, paraklito Sankta Spirito, pro miaj Dio kaj Sinjoro, kaj mi dankas vin senfine kun la tuta ĉiela kortumo en la nomo de la Feliĉega Virgulino, via amema Edzino por ĉiuj donacoj kaj privilegioj, per kiuj vi ornamis ŝin, precipe por tio perfekta kaj divina. bonfarado, per kiu vi inflamis lian plej sanktan kaj puran koron en la ago de lia plej glora Alpreno al la ĉielo; kaj humile mi petas vin en la nomo de via senmakula Edzino, donu al mi la gracon pardoni al mi ĉiujn gravajn pekojn, kiujn mi faris ekde la unua momento, kiam mi povis peki; al la nuntempo, pri kiu mi malĝojas senfine, kun la celo morti anstataŭ ofendi vian dian Moŝton denove; kaj per la tre altaj meritoj kaj tre efika protekto de via plej amata Edzino mi petas, ke vi koncedu al mi kaj N. la plej altvaloran donacon de via graco kaj dia amo, donante al mi tiujn lumojn kaj apartan helpon, per kiu via eterna Providenco predikis savi min, kaj konduki min al jes

La preĝo de la Sankta Katolika Triunuo havas tujan efikon.

Preĝo, potenca armilo, kiu apartenas nur al tiuj el ni, kiuj kredis je la povo de la Sinjoro.

Ĝi eble interesas vin:  Preĝo por komerco

Potenca ilo, kiun la katolika eklezio sciis uzi kaj kiu lasas al ni modelon, ekzemplon, por ke ni sciu demandi, kiajn vortojn uzi. 

Preĝo ne estas malbona, ili estas okazo por alkutimiĝi al preĝo, lerni preĝi ĝuste, tial ekzistas preĝoj por gvidi nin en la procezo. 

Preĝo al la Sankta Triunuo pro amo 

En la nomo de la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito, Amen.

Sankta Triunuo, nia komenco kaj fino, mia forto kaj mia helpo kaj mia dia helpo, kiu vivas en mia koro kaj ĉeestas en mia animo kaj envolvas mian tutan estaĵon.

Benita Sankta Triunuo, merita de ĉiu honoro, gloro kaj laŭdo, mi kredas je Via potenco, Dio la Patro, Dio la Filo, Dio la Sankta Spirito.

Mi blinde fidas viajn donacojn kaj mi esperas en Vi, kaj mia espero kaj bonfarado mi metas en viajn manojn, helpu min pliigi mian fidon kaj ĉiutage kun via amo esti pli bona homo kaj vekiĝi plena de kuraĝigo kaj entuziasmo.

Benita Dio, vi estas la fonto, el kiu fontas amo kaj vivo, ke vi kreis nin laŭ via bildo kaj simileco, kaj ke el amo al ni vi sendis Dion, la Filon, por ke per sia vivo li povu elaĉeti nin kaj savi nin de peko, mi ...

(Diru vian nomon)

Mi donas al vi kaj konsekras ĉion, kio loĝas en mia estulo, kaj tre bedaŭras, ke mi petas, ke vi pardonu min pro ĉiuj eraroj, kiujn mi faris kaj pro la pekoj, kiujn mi faris hodiaŭ kaj apartigas min de Vi.

Sankta Triunuo, mi petas, ke vi kompatu min kaj donu al mi vian helpon, por ke mia animo pleniĝu de sereneco, transformiĝante en pacienton, komprenema, humila kaj vestita per via boneco.

Benita Sankta Spirito, fonto de ĉia komforto, mi petas vin riĉigi mian animon per la abundo de viaj donacoj.

Vi estas mia espero kaj ŝildo en miaj bataloj, vi estas mia forto en malfacilaĵoj kaj angoroj.

Pro tio mi venis al miaj genuoj antaŭ Vi por peti vin, ke vi bonvolu etendi vian manon por helpi kaj intermiksi min antaŭ Dio, la Patro, por ricevi sian rapidan helpon.

Sankta Ĉiela Spirito, renovigu mian forton kaj pliigu mian kuraĝon daŭrigi ĉi tiun batalon, kiun mi alfrontas, bonvolu klini vian orelon al miaj petoj kaj koncedu al mi tion, kion mi deziras kaj petas de vi hodiaŭ.

Bonvolu lumigi en mia koro la amon de Dio, kiu lumigas la koron de viaj fidelaj partianoj. Pro Via Amo, Potenco kaj Kompatemo mi petas, ke vi liberigu min de ĉia malfeliĉo, kaj ke nenio ĝenu mian pacon aŭ igu min suferi.

Sankta Triunuo, mi venas kun kompleta konfido al Vi kaj kun la tuta fido de mia animo, por ke vi povu malpezigi la malĝojojn, kiuj kaŭzas al mi grandan suferon, bonvolu resanigi la vundojn de mia koro kaj elverŝu vian kompaton sur min kaj tion mi bezonas kun tiom urĝeco:

(Diru al la Sankta Triunuo, kion vi bezonas urĝe kaj petu ilian gloran helpon)

Dio Patro, dankon, ĉar Vi aŭskultas miajn preĝojn, pro Via senfina amo, kaj pro la sekureco, kiun via amo donas al mi, kiu min ŝirmas kaj konsolas min.

Mi petas, ke vi helpu min, Sankta Triunuo, mi petas vin pri intercedo kaj merito de la Beata Virgulino Maria, Patrino de Jesuo kaj nia patrino.

Amen.

Ĉu vi ŝatis la preĝon de la Sankta Triunuo pro amo?

Ĝi eble interesas vin:  Preĝo de la Justa Juĝisto

Amo estas ĉiam la motoro de niaj preĝoj, ĉu ĝi instigas nin peti aliajn aŭ ni petas amon transiri nian vojon.

Kio ajn estas la kazo, la grava afero estas peti de la koro, el la animo kaj kun multe da fido.

Kio potencas niajn preĝojn kaj ricevas respondojn, estas tio, ke ni kredas, ke tio, kion ni petas, povas esti konceditaj.

Petante amon, por ke ni sciu identigi ĝin en la momento, ke ĝi trairas nian vojon estas de la plej grava graveco, ĉar la vorto de Dio instruas, ke la koro trompas kaj povas kredigi nin, ke ni trovas amon, kiam ĝi ne estas. 

Jen kial gvidi la Sanktan Triunuon estas preskaŭ ago de vivo kaj morto. 

Preĝo de la Sankta Triunuo por malfacilaj kaj urĝaj kazoj

Sankta Triunuo, Triunua Dio kaj Unu, Patro, Filo kaj Sankta Spirito, nia komenco kaj fino, prostituu antaŭ Vi omaĝas: benita kaj laŭdata estu la Sankta Triunuo !; Al Vi, Sankta Triunuo estu ĉiu honoro, gloro kaj laŭdo por la tuta eterneco, mi kredas al vi el mia tuta koro kaj mi deziras esti via fidela devotulo, mi venas al Vi kun kompleta konfido por peti vin vidi min ĉiam libera de malbono same kiel de ĉiuj. malfeliĉoj kaj danĝeroj kaj laŭ miaj bezonoj mi petas, donu al mi vian favoron.

Patro de la Ĉielo, Jesuo Bona Paŝtisto, Sankta Spirito, mi petas vin pri intercesio kaj merito de la Feliĉega Virgulino Maria, donu al mi vian helpon, gvidon kaj protekton en ĉiuj aferoj kaj zorgoj de mia vivo.

Gloro al Vi, Dio Patro, fonto de boneco kaj eterna saĝo, la vivo venas de vi, amo venas de vi, igu ĉiun momenton labori kun justeco kaj prudento, por ĝui la varojn kaj konsolojn, kiujn vi sendas al mi; memoru, ke mi estas via infano kaj kompatu miajn suferojn, bezonojn kaj donu al mi helpon en ĉi tiu malfacila situacio:

(demandu kun granda fido kion vi volas atingi)

Dankon, kompatema Patro pro esti tie.

Gloro al Vi, Dio Filo de la Ĉiela Patro, en kies Sankta Koro mia animo trovas rifuĝon, instruu min fidele imiti vian vivon kaj viajn virtojn, donu al mi firmecon kaj persistemon por plenumi viajn instruojn kaj igi min praktiki bonfaradajn verkojn pli ofte, ne forlasu min en la ĉiutagaj luktoj, liberigu min de la ligoj, kiujn la malamiko havas por mi, malproksimigu min kaj protektu min kontraŭ ĉiaj malbonagoj, kiuj min ĝenas kaj donu al mi vian miraklan helpon en ĉi tiu problemo: (ripetu la peton kun granda espero).

Dankon mia bona Jesuo pro esti ĉe mia flanko en momentoj de malespero kaj angoro.

Gloro al Vi Sankta Spirito, klareco, kiu lumigas ĉion, kaj ke vi estas la ĝojo, harmonio kaj ĝojo de kreado, igas ĝin ĉiam docila al viaj diaj inspiraĵoj donu al mi pacon, donu al mi helpon pri miaj mankoj kaj problemoj kaj donu al mi vian helpon. por ke mi povu atingi tion, kion mi bezonas nun.

Dankon Dia Spirito de Amo por helpi min, kiam ĉio mallumiĝas kaj mi bezonas Lumo.

Patrino kaj Reĝino mia, Sinjorino de la Ĉielo Vi, kiu estante tiel proksima al la Sankta Triunuo preĝas por mi kaj miaj aktualaj problemoj kaj mankoj, estu Vi mia advokato kaj duono por ke mia peto atentu, igu min akiri la miraklon, kiun mi tiom bezonas en mia vivo

Dankon mia amata Patrino, beata Virgulino Maria, pro esti tiel komprenema kaj ĉiam atentanta niajn postulojn.

Dia Triunuo, Patro, Filo kaj Sankta Spirito, donu al mi vian kompaton, donu al mi vian favorkorecon kaj donu al mi rapidan solvon en miaj doloroj kaj angoroj.

Patro, Filo kaj Sankta Spirito, Benita kaj Plej Sankta Triunuo, mi amas vin, adoras vin kaj donas al vi mian eston.

Ho Triunuo de Amo, Dio de kompato, mi forlasas min al Via Dia Volo, ĉar viaj tempoj estas perfektaj kaj nur Vi scias, kio estas plej bona por mi. Gloro al la Patro, Gloro al la Filo, Gloro al la Sankta Spirito, gloro al la Plej Sankta kaj nedividita Triunuo, kiel estis en la komenco, nun kaj ĉiam, por ĉiam kaj eterne.

Tiel estu.

 

Tiuj kazoj, en kiuj estas nenio homa ebla, kiun ni povas fari.

Ĝi eble interesas vin:  Preĝo por forpasinta patrino

Tiuj kazoj, kie ili donis al ni kuracistan diagnozon, kie familiano malaperis, kie infano bezonas la helpon de Dio kaj ne scias ĝin aŭ ne volas peti ĝin, suferon, doloron, senpovecon, maltrankvilon kaj iujn situaciojn kaj emociojn, kiuj nin pli senesperas. ili estas en kiuj la potenca mano de Dio moviĝas kun potenco. 

Preĝo de Sankta Triunuo povas esti nia baldaŭ helpo meze de la plej malfacilaj problemoj solvindaj.

Ĉio estas ago de fido kaj fido al la Sinjoro, kredante, ke li havas kontrolon de ĉiuj aferoj kaj ke li scias, kion li faras.

Mallonga por protekto 

Mi agnoskas kaj honoras vin, ho Plej Sankta Virgulino, Ĉiela Reĝino, Sinjorino kaj Patronino de la universo, kiel Filino de la eterna Patro, Patrino de lia plej amata Filo, kaj plej amanta Edzino de la Sankta Spirito; kaj sternita ĉe la piedoj de via granda Moŝto kun la plej granda humileco mi petas vin por tiu dia karito; ke vi estis ege plena en via Ĉieliro, ke vi donas al mi la unuopan gracon kaj kompaton meti min sub vian plej sekuran kaj plej fidelan protekton, kaj ricevi min en la nombro de tiuj plej feliĉaj kaj bonŝancaj servistoj, kiujn vi portas ĉizitaj sur via virga brusto.

Dignu vin, ho Patrino kaj mia plej kompatema Sinjorino, por akcepti mian mizeran koron, mian memoron, mian volon kaj aliajn internajn kaj eksterajn povojn kaj miajn sentojn; Akceptu miajn okulojn, miajn orelojn, mian buŝon, miajn manojn kaj miajn piedojn, regu ilin laŭ la aprobo de via Filo, tiel ke per ĉiuj liaj movoj li intencas doni al vi senfinan gloron.

Kaj pro tiu saĝo, per kiu via plej amata Filo lumigis vin, mi petegas kaj petegas, ke vi atingu al mi lumon kaj klarecon, por koni min mem, miajn nenion, kaj precipe miajn pekojn, malami ilin kaj abomeni ilin ĉiam, kaj ankaŭ atingi min malpeza por koni la skurojn. de la infera malamiko kaj ĝiaj kaŝitaj kaj manifestaj bataloj.

Precipe, pie Patrino, mi petas vian gracon ... (mencii).

Ĉi tio mirakla preĝo Ala Sankta Trinidado peti nian sanon, protekton kaj prosperon estas tre forta!

Protektas nin, prizorgas nin y gvidu nin fari nur tion, kio estas la volo de Dio. Ni povas peti protekton por ni mem aŭ por niaj familio kaj amikoj.

Memoru, ke ĉiuj tiuj pozitivaj energioj fluas de ni trapenetrante ĉion ĉirkaŭ ni.

Estas nenio, de kio la Dia Triunuo ne povas protekti nin, estas nenio pli forta aŭ pli potenca ol Dio, tial ni fidas, ke Li estas tiu, kiu prizorgas nin kaj niajn, negrave kie ili estas.

Kiam mi povas preĝi?

Vi povas preĝi kiam ajn vi volas.

La preĝo al la Sankta Triunuo havas neniun idealan tagon, horon aŭ momenton.

Ni devas preĝi, kiam ni volas preĝi. Ni devas havi fidon kaj ĉiam kredi, ke ĉio iras bone.

Pli da preĝoj:

 

truko biblioteko
Malkovru Interrete
Interretaj Sekvantoj
prilabori ĝin facile
mini manlibro
a kiel fari
ForumPc
Tajpu Relax
LavaMagazine
eratikisto