Preĝo al la Benita Estas liturgio, kiu en la katolika fido kutime faras ĉiam. Ĉiuj kredantoj devas scii ĉi tiujn preĝojn por povi fari ĝin kiam ajn ni bezonos ĝin.

Memoru, ke preĝoj estas rimedo, kiun ni povas uzi ĉiufoje kiam ni sentas la bezonon, ni ne faru ilin sen fido sed prefere kun la vera sento en nia koro, ke tio, kion ni faras, estas spirita ago, kaj kiel tia devas esti prenita serioze . 

Preĝo al la Benita

Ĉi tiu preĝo estas farita, plejofte por adori nian Sinjoron Jesuo Kristo, agnoskante la oferon, kiun li faris por la homaro sur la kruco de Kalvario. 

Preĝo al la Plej Sankta Kiel preĝi?

1) Preĝoj por adorado de la plej sanktaj 

«Eterna Patro, mi dankas Vin pro Vi infinito Amo savis min, eĉ kontraŭ mia propra volo. Dankon, mia Patro, pro Via grandega pacienco, kiu atendis min. Dankon, mia Dio, pro Via nemezurebla kompato, kiu kompatis min. La sola rekompenco, kiun mi povas doni al vi kontraŭ ĉio, kion vi donis al mi, estas mia malforto, mia doloro kaj mia mizero.

Mi estas antaŭ Vi, Spirito de Amo, ke vi estas nekomprenebla fajro kaj mi volas resti en via aminda ĉeesto, mi volas ripari miajn kulpojn, renovigi min per la fervoro de mia konsekro kaj transdoni al vi mian omaĝon laŭdo kaj adorado.

Benita Jesuo, mi estas antaŭ Vi kaj mi volas elpreni sennombran Koron el Via Dia Koro, dankon al mi kaj al ĉiuj animoj, al la Sankta Preĝejo, viaj pastroj kaj religiuloj. Permesu, ho Jesuo, ke ĉi tiuj horoj estas vere horoj de intimeco, horoj de amo, en kiuj mi estas donita por ricevi ĉiujn graciojn, kiujn Via dia Koro rezervis al mi.

Virgulino Maria, Patrino de Dio kaj mia Patrino, mi aliĝas al Vi kaj mi petas, ke vi dividu la sentojn de Via Senmakula Koro.

Dio mia! Mi kredas, mi adoras, mi esperas kaj mi amas vin. Mi pardonpetas pro tiuj, kiuj ne kredas, ne adoras, ne atendas kaj ne amas vin.

Plejsankta Triunuo, Patro, Filo kaj Sankta Spirito, mi adoras vin profunde kaj ofertas al vi la plej altvaloran Korpon, Sangon, Animon kaj Diecon de Nia Sinjoro Jesuo Kristo, ĉeestantaj en ĉiuj Tabernakloj de la mondo, kiel kompenso por ĉiuj indignoj, sakrilegioj kaj indiferenteco, kun kiuj Li mem ofendiĝas. Kaj per la senfinaj meritoj de lia Plejsankta Koro kaj de la Senmakula Koro de Maria, mi petas vin pri la konvertiĝo de malriĉaj pekuloj. "

Preĝo de adoro al la plej sankta pruvas kompletan kapitulacon de la koroJen kial ĉi tiu aparta preĝo multe gravas, ĉar en ĝi ni ne petos ion specialan, sed ni nur kapitulacigos nian koron al tiu, kiu meritas ĝin kun kontrita kaj humiligita koro, kiel instruite en la vorto de Dio. 

Adoro, tio, kio estas farita el la koro kaj sincere, estas tre potenca armilo en la spirita kampo. 

2) Preĝo al la plej sankta por peti miraklon

«Plej Sankta Ĉiela Patro
Ni unue dankas vin
Por la ofero de amo, kiun vi faris, mortante pro niaj pekoj
Tial mi rekonas vin, kiel mia Sinjoro, kaj sola Savanto
Hodiaŭ mi volas meti mian amatan Patron antaŭ vin, mian vivon
Vi scias, kion mi trapasas, kaj kion mi humiligas antaŭ mi
Patro via vorto diras, ke per viaj vundoj ni resaniĝis
Kaj mi volas taŭgi tiun promeson, por ke vi resanigu min
Sinjoro mi petas, ke vi estu en la manoj de la specialistoj, kiuj havas mian kazon
Ke vi donu al li la necesajn strategiojn, por ke ili helpu min
Se ĝi estas via plej sankta Patro
Pasigu vian resanigan manon super min, kaj purigu mian korpon de ĉia malpureco
Forprenu ĉiun malsanon de ĉiu el miaj ĉeloj
Kaj restarigu mian resanigon
Mi petas vin, Sankta Patro
Ĉu vi klinu vian orelon por aŭdi miajn preĝojn
Kaj via dia vizaĝo trovas gracon antaŭ mi
Mi fidas, ke vi aŭdis miajn preĝojn
Kaj kompreneble vi laboras resanigon en mi
Via volo Amata Patro
Amen "

Ĉu vi bezonas la ĉeeston de Dio en via vivo? Tiam vi devas preĝi la Sanktan Preĝon por peti miraklon.

Ĉi tiu preĝo helpos vin atingi miraklon. Ĉu facila aŭ malfacila, preĝo simple funkcios.

Preĝu kun granda fido en via koro kaj ĉiam kredu al la povoj de Dio, nia Sinjoro.

3) Preĝoj por laŭdi la plej sanktan altaron-sakramenton 

«Mi ricevas hodiaŭ la lumon, pacon kaj kompaton
De la benita sinjoro de ĉiuj ĉieloj;
Mi ricevas Jesuon korpon kaj animon
Por ke mia vivo pleniĝu de dankemo, sopiro, feliĉo,
Karismo kaj stabileco antaŭ via vizito;
Mi tenas min profunde
Mi tenas la sanktan kredon, kiu permesas min
Restu flua en tempoj de krizo;
Mi ĝuas la feliĉon de la kompanio de la ĉielo
Antaŭ la vojaĝo de ĉi tiu mia vivo tio
Ĝi estas envolvita de la plej sanktaj.
Mi portas ĉi tiun sakramenton en mia animo
Kaj mi ricevas ĝin per kompatemo, bonvolemo kaj amo.
Ke la paco de la spirito estu kun ni ĉiuj
Kaj ke la kurteno de mallumo foriras kiam
Mia fido aspektas.
Amen.«

Kredu ĉi tiun preĝon por laŭdi la plej sanktan sakramenton de la altaro.

Laŭdo estas ekzaltiĝo farita el la koro kaj kun la konscio scii, ke ekzistas neniu tia homo. Ĉi-kaze ni laŭdas la Sinjoron, reĝo de reĝoj, kiuj donis sin pro amo. Ke li eltenis doloron kaj humiligon, por ke ni hodiaŭ ĝuu veran liberecon en li. 

Laŭdo estas grava parto de ĉiutagaj preĝoj, kiujn ni ne povas ignori, ĉar ni devas ĉiam rekoni la potencon de la Sinjoro en niaj vivoj.

4) Preĝo al la Sankta Sakramento antaŭ dormo 

«Ho Dia Jesuo! ke dum la nokto vi estas soleca en tiom da tabernakloj de la mondo, sen ke iuj el viaj kreitaĵoj iru viziti kaj adori vin.

Mi proponas al vi mian kompatindan koron, dezirante, ke ĉiuj ĝiaj taktoj estu tiom multaj, kiom amo kaj adorado. Vi, Sinjoro, ĉiam vekas sub la Sakramenta specio, via kompatema amo neniam dormas aŭ laciĝas protekti pekulojn.

Ho plej amema Jesuo, ho soleca Jesuo! Faru mian koron kiel brulanta lampo; En bonfarado ŝvelu kaj bruligu ĉiam en via amo. Rigardu ho! dia sentinelo!

Atentu la mizeran mondon, por la pastroj, por la konsekritaj animoj, la perditoj, por la malsanaj malriĉuloj, kies senfinaj noktoj bezonas vian forton kaj vian komforton, por la mortanta kaj por ĉi tiu via humila servanto, kiu pli bone servas vin ripozi sed sen foriri. de Vi, de via Tabernaklo ... kie vi loĝas en la soleco kaj silento de la nokto.

La Sankta Koro de Jesuo estu ĉiam benata, laŭdata, adorata, amata kaj respektata en ĉiuj Tabernakloj de la mondo. Amen. "

Ĉi tiu preĝo al la Sankta Sakramento kaj al la Sankta Sakramento antaŭ la lito estas unu el la plej potencaj el ĉiuj.

Antaŭ ol dormi gravas fari iom da preĝo aŭ preĝu specialan Sanktan Sakramenton por helpi nin ripozi en kompleta trankvileco. Levi preĝon al la plej sankta sakramento antaŭ ol enlitiĝi estas io, kion ni devas fari ĉiutage kaj eĉ, instigi ĉi tiun praktikon al infanoj tre gravas. 

En la Katolika Eklezio ĉi tio estas unu el la plej gravaj preĝoj ĉar ĝi plifortigas la kredon de la kristanismo kaj fortigas la spiriton.

Ĝi estas preĝo de rekono, laŭdo y Jesuo adoras kaj lia ofero por la homaro. Ni scias, ke preĝoj ĉiam alportas avantaĝojn al niaj vivoj ĉar per ĝi ni fortigas kaj plenigas vin per paco, tial necesas vivo de komuneco kun la Sinjoro. 

Kiu estas la plej sankta?

La plej sankta sakramento estas ago de fido farita en la katolika eklezio, kie ni rekonas kaj akceptas la oferon de la Sinjoro Jesuo Kristo. Ĉi tiu ago kutime okazas la trian dimanĉon de ĉiu monato, kie ĝi estas elmontrita por ke kredantoj povu altigi sian adoron.  

La konsekrita gasto estas simbolo de la korpo de Kristo, kiu estis disbatita pro niaj pekoj pro la amo al la homaro kaj necesas, ke ĉiuj kredantoj havu ĉi tiun scion por kapitulacigi adoron antaŭ la Sinjoro.  

Ĉu mi povas lumigi kandelon kiam mi preĝas preĝon al la plej sankta?

La respondo estas jes, se kandeloj povas esti ŝaltitaj preĝante. Tamen, ĉi tio ne estas deviga, ĉar la preĝoj povas fari ajnan tempon kaj lokon, kaj ni ne ĉiam povas lumigi kandelon por preĝi. Multaj kredantoj kutime faras specialajn altarojn al siaj sanktuloj, kie ili havas kandelojn, kiuj lumas en specifaj tempoj kiel oferon de adoro.  

En la kazo de la preĝoj kaj pri ĉiu spirita ago la fido, per kiu ili estas faritaj, estas tre grava, ĉar estas tie, ke ilia efikeco kuŝas.

La vorto de la Sinjoro instruas nin, ke ni ne povas levi preĝojn kun menso plena de duboj aŭ pensi, ke tio, kion ni petas, estas tro malfacila, ĉar tiam tiu preĝo fariĝas malŝparado de tempo, de kiu ni ne ricevos profiton. 

Mi esperas, ke vi ĝuis la preĝon al la Sankta Sakramento. Estu kun Dio

Pli da preĝoj:

Dio