Bøn til den hellige treenighed

Bøn til den hellige treenighed Katolsk for kærlighed, vanskelige og presserende tilfælde og beskyttelse er en af ​​de mest magtfulde, da den beder både Faderen, Sønnen og Helligånden.

Guds ord viser os en Gud Faderen for alle ting, derefter introducerer vi os til Jesus Kristus, som er den samme som Gud skabte menneske, var blandt os og gav sit liv for menneskehedens skyld, da han gik til himlen overlod han os til Ånden Santo og nu kan vi stole på alle tre.

Faderen og Sønnen er i himlen, og Den Hellige Ånd bevæger sig i vores hjerter som ild.

Den katolske kirke har en række bønner der er især rettet mod de tre, der sammen er en, den guddommelige treenighed.

Det er bønner, der rejser sig i forskellige tilfælde, hvor menneskets hånd ikke kan arbejde, og så er vi afhængige af en bøn, fordi kun et mirakel af Gud er nok. 

Bøn til den hellige treenighed Hvem er den hellige treenighed?

Bøn til den hellige treenighed

Faderforeningen; Søn og Hellig Ånd er dem, der udgør den Hellige Treenighed.

Hans optræden var gradvis, og vi kan se dem gennem hele Biblia.

I begyndelsen ser Gud ud i skabelsen at skabe himlene og jorden og ethvert levende væsen.

Så i evangelierne fra Det nye testamente vi ser, at Jesus Kristus kommer, født af en jomfru ved Helligåndens arbejde og nåde. 

Der begynder vi at kende Frelserens hele liv, så når han dør, rejser sig og stiger op til himlen, efterlader han os løftet om Helligånden, men dette blev manifesteret først efter en tid på pinse-dagen, der blev fortalt i bogens Apostlenes handlinger Apostler og fortsætter med at ledsage os indtil i dag. 

Kraftig treenighed, der giver os vores hjertes anmodninger, dem, som vi mange gange gør fra sjælen.

Den Hellige Treenighed er altid klar til at lytte til os.

Bøn til den hellige katolske treenighed

Jeg elsker dig, Holy Spirit paraclito, for min Gud og Herre, og jeg takker dig uendeligt med al den himmelske domstol i navnet den velsignede jomfru, din kærlige kone for alle de gaver og privilegier, som du prydede hende, især for den perfekte og guddommelige velgørenhed, som du betændte hans mest hellige og rene hjerte med i hans mest herlige antagelse til himlen; og ydmygt beder jeg dig i navnet på din pletfri kone, give mig nåden til at tilgive mig de alvorlige synder, jeg har begået siden det første øjeblik, jeg kunne synde; til nutiden, som jeg sørger uendeligt over med det formål at dø i stedet for at fornærme din guddommelige majestæt igen; og for den højeste fortjeneste og mest effektive beskyttelse af din mest kærlige kone, beder jeg dig om at give mig og N. den mest dyrebare gave af din nåde og guddommelige kærlighed, som giver mig disse lys og særlig hjælp, som din evige forsyn har forudbestemt til at redde mig og føre mig til Ja.

Bønnen for den hellige katolske treenighed har øjeblikkelige virkninger.

Bøn, et magtfuldt våben, der kun tilhører dem af os, der har troet på Herrens kraft.

Det kan interessere dig:  Bøn til de velsignede

Kraftfuldt værktøj, som den katolske kirke har kendt, hvordan man bruger, og som efterlader os en model, et eksempel, så vi ved, hvordan man spørger, hvilke ord vi skal bruge. 

Bøn er ikke dårlig, de er en mulighed for at vænne sig til bøn, at lære at bede rigtigt, det er grunden til, at bønner findes for at vejlede os i processen. 

Bøn til den hellige treenighed for kærlighed 

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Hellig treenighed, vores begyndelse og slutning, min styrke og min hjælp og min guddommelige hjælp, der bor i mit hjerte og er til stede i min sjæl og omslutter hele mit væsen.

Velsignet hellig treenighed, som fortjener al ære, ære og ros, jeg tror på din kraft, Gud Faderen, Gud Sønnen, Gud den Hellige Ånd.

Jeg stoler blindt på dine gaver, og jeg håber på dig, og mit håb og velgørenhed, jeg lægger i dine hænder, hjælper mig med at øge min tro og hver dag med din kærlighed være et bedre menneske og vågne op fuld af opmuntring og entusiasme.

Velsignet Gud, du er den kilde, hvorfra kærlighed og liv springer ud, at du skabte os efter dit billede og din lighed, og at du af kærlighed til os har sendt Gud sønnen, så han med sit liv kunne forløse os og frelse os fra synd, jeg ...

(Sig dit navn)

Jeg giver dig og indviede alt det, der bor i mit væsen, og meget ked af at jeg beder dig om at tilgive mig for alle de fejl, jeg har begået, og for de synder, jeg har begået i dag, og som adskiller mig fra dig.

Hellig treenighed, jeg beder dig om at være barmhjertig med mig og give mig din hjælp, så min sjæl kan blive fyldt med sindsro, omdanne mig til en tålmodig, komprimerende, ydmyg og klædt person af din venlighed.

Velsignet Hellig Ånd, kilde til al trøst, jeg beder dig om at berige min sjæl med overflod af dine gaver.

Du er mit håb og skjold i mine kampe, du er min styrke i modgang og ængstelse.

Af denne grund kommer jeg på mine knæ foran dig for at bede dig om at udvide din hånd om hjælp og forbede mig for Gud Faderen for at modtage hans hurtige hjælp.

Hellig himmelsk ånd, forny min styrke og øg mit mod til at fortsætte denne kamp, ​​jeg står over for, bøj ​​venligst dit øre mod mine bønner og give mig det, jeg ønsker og bede dig om denne dag.

Tænd venligst i mit hjerte Guds kærlighed, der oplyser dine trofaste tilhængers hjerter. For din kærlighed, kraft og barmhjertighed beder jeg dig om at befri mig fra al modgang, og at intet forstyrrer min fred eller får mig til at lide.

Hellig treenighed, jeg kommer med fuld tillid til dig og med al min sjæls tro, så du kan lindre de sorg, der forårsager mig stor lidelse, vær venlig at helbrede hjertets sår og hæld din nåde over mig, og som jeg har brug for så meget nødsituation:

(Fortæl den hellige treenighed, hvad du har brug for med det samme, og spørg om deres herlige hjælp)

Gud Fader, tak fordi du lytter til mine bønner, for din uendelige kærlighed og for den sikkerhed som din kærlighed giver mig, som beskytter mig og giver mig trøst.

Jeg beder dig om at hjælpe mig, hellig treenighed. Jeg beder dig om forbøn og fortjeneste af den velsignede jomfru Maria, Jesu mor og vores mor.

Amen.

Kan du lide den hellige treenighedsbøn om kærlighed?

Det kan interessere dig:  Bøn for børnene

Kærlighed er altid motoren i vores bønner, hvad enten vi bliver bevæget ved at bede om andre eller ved at bede om kærlighed til at krydse vores vej.

Uanset hvad, det vigtige er at spørge fra hjertet, fra sjælen og med meget tro.

Det, der gør vores bønner magtfulde og få svar, er, at vi tror, ​​at det, vi beder, kan gives.

At bede om kærlighed, så vi ved, hvordan vi kan identificere det i det øjeblik, det krydser vores vej, er meget vigtigt, da Guds ord lærer, at hjertet bedrager og kan få os til at tro, at vi finder kærlighed, når det ikke er tilfældet. 

Dette er grunden til at have vejledning fra den hellige treenighed næsten er en handling af liv og død. 

Bøn om den hellige treenighed i vanskelige og presserende tilfælde

Hellig treenighed, treenig Gud og en, far, søn og hellig ånd, vores begyndelse og slutning, udbredt foran dig, jeg hylder: velsignet og rost den Hellige Treenighed !; Til dig, hellig treenighed være al ære, ære og ros i al evighed, jeg tror helhjertet på dig og din trofaste hengivenhed ønsker at være, jeg kommer til dig med fuld tillid til at bede dig om altid at være fri for det onde såvel som fra alle modgang og farer, og i mine behov beder jeg dig, give mig din fordel.

Himmelens far, Jesus gode hyrde, Hellig Ånd, jeg beder dig om forbøn og fortjeneste af den velsignede jomfru Maria, give mig din hjælp, vejledning og beskyttelse i alle spørgsmål og bekymringer i mit liv.

Ære til dig Gud Faderen, kilde til godhed og evig visdom, livet kommer fra dig, kærlighed kommer fra dig, få hvert øjeblik til at arbejde med retfærdighed og forsigtighed for at nyde de varer og trøst, du sender mig; husk, at jeg er dit barn, og synd på mine lidelser, mine behov og give mig hjælp i denne vanskelige situation:

(spørg med stor tro, hvad du vil opnå)

Tak, barmhjertige far for at være der.

Ære til dig Gud, den himmelske Faders Søn, i hvis hellige hjerte min sjæl finder tilflugt, lær mig at trofast efterligne dit liv og dine dyder, give mig fasthed og udholdenhed til at opfylde din lære og få mig til at udøve velgørenhedsværker oftere, ikke opgive mig i de daglige kampe, befri mig fra de bånd, som fjenden har for mig, flyt mig væk og beskyt mig mod al modgang, der forstyrrer mig og give mig din mirakuløse hjælp til dette problem: (gentag anmodningen med stort håb).

Tak min gode Jesus for at være ved min side i øjeblikke af fortvivlelse og kval.

Ære til dig Hellig Ånd, klarhed, der oplyser alt, og at du er glæden, harmonien og skabelsen af ​​glæde, gør det altid føjeligt til dine guddommelige inspirationer giver mig fred, give mig hjælp i mine mangler og problemer og give mig din hjælp så jeg kan nå det, jeg har brug for så meget lige nu.

Tak guddommelig ånd af kærlighed for at hjælpe mig, når alt er mørkt, og jeg har brug for lys.

Min mor og dronning, Lady of the Skies Du, der er så tæt på den hellige treenighed beder for mig og mine nuværende problemer og mangler, være dig min advokat og en halv, så min bøn overholdes, få mig til at få det mirakel, der er så præcist i mit liv

Tak, min elskede mor, velsignede jomfru Maria, for at være så forståelig og altid imødekommer vores krav.

Guddommelig treenighed, far, søn og hellig ånd, giv mig din nåde, giv mig din venlighed og giver mig en hurtig løsning i mine sorger og ængstelser.

Far, søn og hellig ånd, velsignet og mest hellig treenighed, jeg elsker dig, jeg elsker dig og giver dig mit væsen.

O kærlighedens treenighed, medfølelsens Gud, jeg overgiver mig selv til din guddommelige vilje, fordi dine tider er perfekte, og kun du ved, hvad der er bedst for mig. Ære til Faderen, Ære til Sønnen, Ære til Helligånden, ære til den Allerhelligste og udelte Treenighed, som den var i begyndelsen, nu og altid, for evigt og altid.

Så vær det.

 

De tilfælde, hvor vi ikke kan gøre noget menneskeligt.

Det kan interessere dig:  Bøn om Kristi blod

De tilfælde, hvor de har givet os en medicinsk diagnose, hvor et familiemedlem er forsvundet, hvor et barn har brug for Guds hjælp og ikke kender det eller ikke ønsker at bede om det, lidelse, smerte, impotens, rastløshed og nogle situationer og følelser, der gør os mere desperate de er, hvor Guds mægtige hånd bevæger sig med magt. 

Hellig treenighedsbøn kan være vores snart hjælp midt i de mest vanskelige problemer at løse.

Alt er en handling af tro og tillid til Herren, idet han tror, ​​at han har kontrol over alle ting, og at han ved, hvad han laver.

Kort til beskyttelse 

Jeg genkender dig, og jeg ærer dig, O Velsignede Jomfru, Dronning af himlen, Dame og protesinde af universet, som datter af den evige far, mor til hendes mest elskede søn og elskende kone til Helligånden; og udstoppede ved fødderne af dit store majestæt med den største ydmyghed beder jeg dig om den guddommelige velgørenhed; at du var meget fuld i din antagelse til himlen, at du gør mig til den unikke nåde og barmhjertighed ved at sætte mig under din mest sikre og mest trofaste beskyttelse og at modtage mig i antallet af de meget glade og heldige tjenere, som du har formet i dit jomfruelige bryst.

Vær værdig med jer, åh Moder og min barmhjertige Fru, for at acceptere mit elendige hjerte, min hukommelse, min vilje og andre indre og ydre kræfter og mine sanser; Accepter mine øjne, mine ører, min mund, mine hænder og mine fødder, hersker dem efter din søns godkendelse, så han med alle hans bevægelser har til hensigt at give dig uendelig herlighed.

Og for den visdom, som din mest elskede søn oplyste dig med, beder jeg dig og beder dig om at nå mig lys og klarhed for at kende mig selv, min intethed, og især mine synder, at hader dem og afskyr dem altid og også nå mig lys for at kende snarer af den infernale fjende og dens skjulte og åbenlyse bekæmpelser.

Især gudfrygtige mor, jeg beder din nåde ... (Liste).

Det her mirakuløs bøn Ala Santísima Trinidad til at bede om vores helbred, beskyttelse og velstand er meget stærk!

Beskytter os, tager sig af os y guide os kun at gøre, hvad der er Guds vilje. Vi kan bede om beskyttelse for os selv eller for vores familie og venner.

Husk, at alle disse positive energier strømmer fra os, der gennemsyrer alt omkring os.

Der er intet, som den guddommelige treenighed ikke kan beskytte os mod, der er intet, der er stærkere eller stærkere end Gud, det er derfor, vi stoler på, at det er ham, der tager sig af os og vores, uanset hvor de er.

Hvornår kan jeg bede?

Du kan bede, når du vil.

Bønnen til den hellige treenighed har ingen ideel dag, time eller øjeblik.

Vi må bede, når vi vil bede. Vi skal have tro og altid tro, at alt går godt.

Flere bønner:

 

trick bibliotek
Oplev online
Online følgere
bearbejde det nemt
mini manual
en hvordan man gør
ForumPc
TypeSlap af
LavaMagazine
uberegnelig