Gweddi’r Pla Sanctaidd i ddominyddu dyn

Gweddi’r Pla Sanctaidd i ddominyddu dyn Mae llawer o bobl yn ei gweld fel gweddi nad oes ganddi lawer i'w wneud â'r grefydd Gatholig na Christnogol oherwydd ei bod yn gred sy'n dod o boblogaethau brodorol ym Mecsico.

Fodd bynnag, ac er ei fod yn cael ei ystyried yn ddelwedd gythreulig, y gwir yw bod y sant hwn wedi helpu llawer o bobl ac mae ganddo bwer arbennig mewn achosion lle mae teimladau'n gysylltiedig.  

Gweddi Santa Muerte i ddominyddu dyn Pwy yw Santa Muerte?

Gweddi’r Pla Sanctaidd i ddominyddu dyn

Cyflwynir Santa Muerte fel ffigwr cred poblogaidd sy'n cael ei barchu mewn llawer o ddinasoedd America Ladin, ym Mecsico yn bennaf lle mae'n cael ei ddathlu fel cwlt crefyddol cyffredin.

Cynrychiolwch gyda ffigur ysgerbydol y gellir ei wisgo mewn unrhyw liw ond yr un sy'n ei gynrychioli fwyaf yw du. 

Mae ei ddilynwyr yn aml yn teimlo eu bod yn cael eu gwrthod wrth iddynt addoli sant nad yw'r eglwys Gatholig wedi ei gydnabod felly ond bod calon a ffydd llawer yn Saint fel unrhyw un arall.

Maen nhw'n dweud na ysbrydoli ofn ond parch ac ymddiriedaeth ac yn union yr olaf sy'n gwneud y rhai sy'n ymuno fwyfwy â chredinwyr.  

Gweddi’r Pla Sanctaidd i ddominyddu dyn

Llosgi mêl, llosgi angerdd. Rwy'n teimlo drosoch chi ______________,

Ac rydych chi'n teimlo drosof Eich meddyliau a'ch teimladau ...

Rwy'n tra-arglwyddiaethu ar eich meddwl yn llwyr ac mae eich gweithredoedd yn ddarostyngedig i ddylanwad y Farwolaeth Fendigaid.

Rwy'n eich galw chi'n ____________________ Mae arnaf eich angen chi __________________ Dewch i chwilio amdanaf __________________ A phlygu o fy mlaen byddwch chi. ____________ dangos i mi dy gariad i gyd.

_____________ Dewch wrth fy nhraed. Cyflawnwch bopeth a ofynnaf gennych. Arglwyddes y nos, Arglwyddes Dominant y bydysawd, a'i hegni daearol ...

Dylanwadu a dominyddu'r meddwl, y gweithredoedd A chalon __________________ Dynes ddominyddol, chi fy Marwolaeth Fwyaf Sanctaidd Dewch â mi _______________ dof o fy mlaen.

Boed i'w gamau ddod ataf, Boed i'w galon arllwys cariad tuag ataf, Bydded i'w gorff fy angen yn unig Gadewch i'w angerdd fod yr angerdd a roddaf iddo.

Fy Un Bendigedig, Peidiwch â rhoi munud o bleser na sicrwydd i _____________ Os nad ydych chi gyda mi Peidiwch â gadael i unrhyw fenyw fynd atoch chi Ac os ydyn nhw'n mynd atoch chi, gadewch iddyn nhw yn bendant eich symud chi i ffwrdd o'ch bywyd gydag ymddygiad ymosodol llwyr.

Os nad yw hynny i mi, yna bydd i neb, Marwolaeth Fendigaid, Arglwyddes Fawr, ofynnaf ichi gyda'm holl ddefosiwn eich bod yn rhoi _____________________ Hapusrwydd gyda mi. Mae sudd Myrtle yn cylchredeg llosgi trwy ei waed. Galwaf arnoch ____________________ dewch ataf. Eich calon, eich meddwl a'ch corff O'r eiliad hon maen nhw a byddan nhw'n eiddo i mi, am byth.

Yn enw'r Farwolaeth Fendigaid gofynnaf ichi. Dynes ddominyddol dewch â mi _________________ Meddw gyda chariad tuag ataf.

Ac ildio i'm planhigion I gwrdd a dangos i mi'r holl gariad rwyt ti'n ei deimlo tuag ataf. Bendigedig Farwolaeth, chi sy'n symud egni dwysaf ac anoddaf y bydysawd, trowch ________________ Gofynnaf ichi ddod ag ef ataf sut bynnag y bo ac o ble y mae. Hyd yn oed os yw'n dod o'r mannau tywyllaf Rhowch _______________ o'm blaen bob amser a gadewch i'w lwybr groesi wrth ymyl fy un i.

Santísima Muerte chi a all fod yn fil Chi a all fod yn filiwn, dewch â mi _____________ Ac mewn cariad â mi gofynnaf i'ch ceffyl ddod ag ef o fy mlaen fod eich gwaywffon yn ei daflu tuag ataf Mighty lady gwnewch yn siŵr, hyd yn oed os nad gyda'r un sy'n fy arogli , mae hynny'n fy atgoffa, fy mod i'n teimlo'n bresennol ...

Pwy bynnag y mae gyda nhw ac yn y man lle mae'n Arglwyddes y nos, Arglwyddes y dydd, gofynnaf i ysbryd _________________ fod gyda mi trwy'r amser ...

Ei fod yn fy ngharu i yn unig, mai dim ond llygaid ar gyfer fy Marwolaeth Fendigedig sy'n rhwymo _____________________

I fy nghalon ac i'm corff Corff meddwl ac enaid _______________ dewch ataf Yn y nos ac yn ystod y dydd byddwch gyda mi Os gwelwch yn dda, gofynnaf ichi yn enw'r Marwolaeth Sanctaidd Marwolaeth Sanctaidd rhowch i mi y grym, y galon…

A chyfanswm parth __________________ Santísima Muerte Rwy'n erfyn arnoch chi i fod yn amddiffynwr i mi Ac rydych chi'n cyflawni'r holl ffafrau rydw i'n gofyn amdanoch chi rydw i'n eich galw chi'n Santísima Muerte Peidiwch â'm cefnu ...

Marwolaeth Fendigaid Peidiwch ag anwybyddu fi Marwolaeth Fendigedig dewch â mi i ______________!

Yr asgell Santa Muerte hon i ddominyddu dyn anodd mae'n fawr ond yn gryf.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi am ddanfoniad heb gymhlethdodau

Nid gweddi hunanol mohono, gweddi sy’n gofyn am bŵer bod yn berson i weld beth fydd yn newid ei feddwl.

Nid yw'n ymwneud â bychanu na gwneud i eraill wneud ein hewyllys, eu helpu i weld yr opsiynau sydd, yn ôl ni, y gorau.

Beth yw pwrpas y weddi hon?

Hyn a yr holl weddïau Maent yn wirioneddol bwerus, gallwch ei wneud pryd bynnag y byddwch mewn sefyllfa anodd lle nad ydych yn gwybod beth i'w wneud mwyach.

Yn achos y weddi benodol hon, yr hyn a geisir yw gallu dominyddu'r person arall trwy weddi ac mae hyn yn bosibl os oes gennych ffydd. 

Pryd y gallaf weddïo'r weddi i Santa Muerte ddominyddu?

Y foment rydych chi ei eisiau.

Mae llawer o bobl yn argymell ei bod yn well bod ar eich pen eich hun a pharatoi'r amgylchedd fel nad yw egni drwg yn dylanwadu ar gyfeiriad gweddi ond nid yw hyn yn orfodol.

Yr unedig y gofynnir amdano fel gofyniad anhepgor yw cael llawer o ffydd oherwydd ni allwn godi gweddi os nad ydym yn credu y gellir cael yr hyn a ofynnwn yn wyrthiol.

Dewch o hyd i hapusrwydd mewn cariad â gweddi Marwolaeth Sanctaidd i ddominyddu dyn.

Mwy o weddïau:

 

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus